Το Ανοικτό ΜΒΑ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ
Website Headers MDE

MBA

90 ects

Ελληνικά ή Αγγλικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

 

Το Ανοικτό ΜΒΑ Αναπτύξτε τις γνώσεις σας – Διευρύνετε τις δυνατότητές σας

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρει μια ξεχωριστή, πρωτοποριακή και ευέλικτη μαθησιακή εμπειρία στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στόχος του είναι η προετοιμασία και η ενίσχυση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο νέο, δυναμικό και πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η σύγχρονη προσέγγιση, με γνώμονα την επιστημονική έρευνα και η ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, επιτρέπει στους φοιτητές να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, χωρίς να θυσιάσουν την καριέρα και πρόοδό τους. Το πρόγραμμα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, ώστε να ενισχύεται η ικανότητα των στελεχών στη λήψη ποιοτικών, διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

 • Προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Συμβάλλει στη δημιουργία στελεχών που συνδυάζουν αναλυτικό και σύνθετο τρόπο σκέψης για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών στόχων.
 • Στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας διαμόρφωσης επιχειρησιακής στρατηγικής για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το Ανοικτό ΜΒΑ απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, παρακολουθώντας ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα τους βοηθήσει να υποστηρίξουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν

 • σε πολλά και διαφορετικά πεδία του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων, ως στελέχη ή σύμβουλοι (λογιστική, χρηματοοικονομική διοίκηση, φορολογική, ελεγκτική, μάρκετινγκ, γενικό μάνατζμεντ, διοίκηση προσωπικού, διοίκηση παραγωγής, κ.λπ.),
 • σε οργανισμούς ή φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε τράπεζες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
 • σε ατομική βάση με τη δική τους επιχείρηση.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική ή Αγγλική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: MBA

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 • Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. 
 • Επαρκής γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σημ.: Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, δεδομένου ότι μέρος του προαιρετικού εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος είναι στα Αγγλικά.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι €5.850.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) ανέρχονται σε €650, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη ΘΕ της Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Διατριβής ανέρχονται σε €1.300. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:
Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 14 Μαρτίου - 30 Μαΐου 2023.

 

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) - Προηγούμενη διάρθρωση (120 ects)

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε εννέα  (9) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή σε επτά (7) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Διατριβής, οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
 
Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών τους, καλούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν μέχρι δύο γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

 

Το Ανοικτό ΜΒΑ – Κατάλογος υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων και Θεματικών Ενοτήτων επιλογής

Δομή του Ανοικτού ΜΒΑ - Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο

Υποχρεωτική/
Επιλογής

Προ-απαιτούμενες

ΘΕ

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΜΔΕ511

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

1

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ512

Οικονομικά των Επιχειρήσεων

1

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ513

Στρατηγική και Ηγεσία

1

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ521

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

2

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ522

Διοίκηση Μάρκετινγκ

2

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ523

Ερευνητικές Μέθοδοι και Εργαλεία

2

Υποχρεωτική

ΜΔΕ512

250 - 300

10

ΜΔΕ611

Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ612

Αναλυτική Επιχειρήσεων και Δεδομένων

3

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ613

Διοίκηση Υπηρεσιών

3

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ614

Χρήμα και Τράπεζες

3

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ615

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

3

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ616

Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα

3

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ617

Αγορές και Επενδύσεις

3

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ700[1]

Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Διατριβή

3

Επιλογής

ΜΔΕ511, ΜΔΕ512, ΜΔΕ513, ΜΔΕ521, ΜΔΕ522, ΜΔΕ523

500 - 600

20

Σύνολο

2250-2700

90

 

[1] Ο φοιτητής που θα εγγράφεται στο ΜΔΕ700 (20 ECTS) θα μπορεί να επιλέξει μόνο μία επιπλέον Θ.Ε. επιλογής για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πρόγραμμα αντί 3 συνολικά Θ.Ε. επιλογής των 10 ECTS που απαιτούνται χωρίς τη Θ.Ε. ΜΔΕ700.

 

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Κωνσταντίνος ΛεωνίδουΑκαδημαϊκός ΥπεύθυνοςC.Leonidou@ouc.ac.cy0035722411929

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Μαρία Πίτσιλλου (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): TheOpenMBA@ouc.ac.cy

Τηλ. 0035722411880

 

Φόρμα Επικοινωνίας