25
Τρι, Ιουν

Το προσωπικό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου διακρίνεται στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό: Τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και τα Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.)
  • Ερευνητικό Προσωπικό
  • Διοικητικό Προσωπικό

Οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας αφορούν στις εξής κατηγορίες: