25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ425: Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ425
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL425_11.2023.pdf

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ425, «Τέχνη και θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο», είναι οι φοιτήτριες/-ητές να:

 • Κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές δομές στην Ευρώπη, από τα χρόνια της Αναγέννησης και εξής, επέδρασαν άμεσα στη διαμόρφωση της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, τόσο της εικαστικής όσο και της θεατρικής σκηνής.
 • Αναγνωρίσουν τον ρόλο της τέχνης στην Ελληνική και την Κυπριακή κοινωνία του 19ου και του 20ού αιώνα.
 • Μελετήσουν τα κύρια σημεία ρήξης της σύγχρονης θεατρικής οπτικής με την Αναγεννησιακή σκηνή, αισθητική και ιδεολογία.
 • Να εξοικειωθούν με τους κυριότερους εικαστικούς καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας και το έργο τους στη θεατρική σκηνή.
 • Να εξοικειωθούν με τους κυριότερους εικαστικούς καλλιτέχνες της ελληνικής και κυπριακής σύγχρονης σκηνής.
 • Να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο Έλληνες και Κύπριοι σκηνοθέτες και εικαστικοί καλλιτέχνες ερμήνευσαν σκηνικά συγκεκριμένα θεατρικά έργα, ώστε να κατανοήσουν τον ρόλο της «οπτικής εντύπωσης».
 • Να αναπτύξουν γενικότερη κριτική σκέψη και ματιά στην προσέγγιση θεατρικών έργων μέσα από την «ανάγνωση» των σκηνικών τους χαρακτηριστικών.
 • Να αναπτύξουν γενικότερη κριτική σκέψη και ματιά στην προσέγγιση των εικαστικών έργων για το θέατρο.
 • Να χειρίζονται επιστημονική ορολογία και να αποκτήσουν δεξιότητες ανάλυσης, περιγραφής και αξιολόγησης των οπτικών στοιχείων μιας θεατρικής παράστασης.
 • Να εμβαθύνουν στο χειρισμό της επιστημονικής βιβλιογραφίας και γενικότερα των πηγών που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της Θ.Ε.