Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
29
Κυρ, Μάι

To Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚΥ έχει ως κύριους στόχους:

  • Τη βελτίωση της σύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και τον παραγωγικό ιστό με έμφαση, όπου είναι δυνατό, σε τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία,
  • Την τοποθέτηση φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για πρακτική άσκηση,
  • Την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου με σκοπό την ενσωμάτωση ευκαιριών για πρακτική άσκηση, όπου αυτό είναι δυνατό, ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.