25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ420: Αρχαίος Ελληνικός Μύθος και Νεοελληνική Λογοτεχνία

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ420
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL420_11.2023.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ420: «Αρχαίος Ελληνικός Μύθος και Νεοελληνική Λογοτεχνία» στοχεύει:

 • Να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις θεωρίες και την ερευνητική μεθοδολογία των Σπουδών Πρόσληψης (Reception Studies) με ειδική αναφορά στην πρόσληψη στοιχείων του αρχαίου μύθου στη νεοελληνική λογοτεχνία και το θέατρο·
 • Να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με χαρακτηριστικά δείγματα νεοελληνικών λογοτεχνικών έργων (δραματικών και ποιητικών) που αναπλάθουν αρχαίους μύθους ερανισμένους από δύο κεντρικούς μυθολογικούς κύκλους, τους μύθους που σχετίζονται με τους βασιλικούς οίκους των Ατρειδών και των Λαβδακιδών·
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την επιστημονική (δηλ. τεκμηριωμένη και θεωρητικώς ενημερωμένη) ανάλυση της λογοτεχνίας και δη της νεοελληνικής·
 • Να αναπτύξει δεξιότητες (συγ)κριτικής ανάγνωσης κειμένων και διακειμένων, ώστε να γίνει κατανοητή, σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο η έννοια της διακειμενικότητας·
 • να καταδείξει την ιδιαίτερη και περίπλοκη σχέση ανάμεσα στους νεοέλληνες λογοτέχνες και την αρχαιοελληνική τους «κληρονομιά», ιδιαίτερα κατά τη μεταπολεμική περίοδο, κατά την οποία τα παλαιά αφηγήματα, που στήριξαν το ιδεολογικό οικοδόμημα του εθνικισμού και της Μεγάλης Ιδέας, αρχίζουν να αμφισβητούνται έντονα υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων, αλλά και ευρωπαϊκών ρευμάτων σκέψης και τέχνης, όπως ο υπαρξισμός, ο μοντερνισμός και ο μεταμοντερνισμός·
 • Να καλλιεργήσει πρωτοβάθμια μεταγνωστική ενημερότητα σε σχέση με την έννοια της πρόσληψης των κειμένων σε διαφορετικά ερμηνευτικά περιβάλλοντα και να αποδομήσει (deconstruct) τα ερμηνευτικά φίλτρα της δικής μας εποχής, με στόχο να γίνει αντιληπτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος του αναγνώστη στην παραγωγή του νοήματος.