Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

02
Τετ, Δεκ
Στέφανος Ευθυμιάδης
Στέφανος Ευθυμιάδης
Καθηγητής
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (Πτυχίο)
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
...
00357-22411982
-

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δρ. Ευθυμιάδης σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εξειδικεύτηκε στη Βυζαντινή Φιλολογία εκπονώντας διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με θέμα τους Βίους αγίων της περιόδου της Εικονομαχίας και ειδικότερα τον Βίο του Πατριάρχη Ταρασίου, τον οποίο εξέδωσε σε βιβλίο το 1998. Με θέμα τη βυζαντινή αγιολογία, προσωπογραφία και επιστολογραφία, άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Είναι ο επιμελητής του δίτομου Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography (2011, 2014). Δεκαέξι (16) άρθρα του επανεκδόθηκαν στην περίοπτη σειρά Variorum Reprints. Έχει επίσης ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη μελέτη του χώρου της Κάτω Ιταλίας, της Φώκαιας της Μ. Ασίας και της Λέσβου, το βυζαντινό προσωπογραφικό λεξικό της οποίας δημοσίευσε σε συνεργασία με τον Αντώνη Καλδέλλη.

Στα ερευνητικά έργα, τα οποία έχει αναλάβει είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως συνεργάτης, συμπεριλαμβάνονται η έκδοση των επιστολών του Ιγνατίου Διακόνου (με τον Cyril Mango, 1993-1997), η αγιολογία της Παλαιoλόγειας Περιόδου (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ελλάδα, 2005-2008), ο κριτικός σχολιασμός της Οικουμενικής Ιστορίας του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη (ΑΠΚΥ, 2008-2010), η κοινωνική ιστορία της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως (ΑΠΚY, 2011-2013) και η πρόσληψη του Αριστοτέλη στο Βυζάντιο και στον σύγχρονο κόσμο.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Βυζαντινή Λογοτεχνία
 • Βυζαντινή Προσωπογραφία
 • Βυζαντινή Κοινωνική Ιστορία
 • Ιστορική Γεωγραφία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ (2010- 2011, 2012-2015).
 • Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (2016-2017).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Προπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (2007-2009, 2015-2017).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • “Les premières traductions grecques: la Passion anonyme (BHG 554) et la Passion de Méthode (554d), Écrire pour saint Denis”, (ed.) (2018), O. Guyotjeannin, A.M. Helvétius,
 • Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 172 (2014), Paris, pp. 101-114.
 • “Singles in Early Byzantine Literature”, In Singles and the Single Life in the Roman and Later Roman Worlds (ed.) C. Laes, S. Hübner (2018), Cambridge University Press, pp. 309-319.
 • “The Cult of Saints in Early Byzantine Cyprus as Mirrored in Church Building and Epigraphy” (2018), In Churches Building in Cyprus (Fourth to Seventh Centuries) – a Mirror of Intercultural Contacts in the Eastern Mediterranean, (ed.) M. Horster, D. Nicolaou, S. Rogge, Schriften der interdiscziplinäre Zypern- Studien 12, Münster-New York, pp. 99-115.
 • “Diegeseis on Hagia Sophia from Late Antiquity to Tenth-Century Byzantium” (2015), Byzantinoslavica, 73, pp. 7–22.
 • “The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography” (2014), vol. II: Genres and Contexts, Ashgate.

http://ouc.academia.edu/stephanosefthymiadis