04
Τετ, Οκτ
Αντώνης Πετρίδης (Antonis Petrides)
Αντώνης Πετρίδης (Antonis Petrides)
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Τετάρτη/Wednesday, 07:45-12:45

apetrides@ouc.ac.cy

-
-

Ο Δρ. Αντώνης Πετρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διετέλεσε μέλος της επιστημονικής ομάδας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αναδιάρθρωση των αναλυτικών προγραμμάτων στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών στη Μέση Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κλασική Φιλολογία με ειδίκευση στο αρχαίο δράμα (Trinity College, University of Cambridge), καθώς και πτυχίου Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αρχαία ελληνική φιλολογία (με έμφαση στο αρχαίο δράμα), την πρόσληψη του αρχαίου κόσμου στη νεοελληνική λογοτεχνία, τη διδακτική της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση και την κυπριακή λογοτεχνία. Έχει εκδώσει μονογραφίες, συλλογικούς τόμους, κεφάλαια, άρθρα και βιβλιοκρισίες σε διεθνή περιοδικά και εκδοτικούς οίκους. Έχει προσφέρει υπηρεσίες ως ανώνυμος κριτής στους εκδοτικούς οίκους Oxford University Press, Brill, De Gruyter, καθώς και σε αριθμό διεθνών περιοδικών κλασικής φιλολογίας.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Αρχαίο δράμα
 • Σύγχρονη πρόσληψη του αρχαίου κόσμου
 • Διδακτική της λογοτεχνίας
 • Κυπριακή λογοτεχνία

 

English text follows

SHORT VITA

Dr Antonis K. Petrides is Associate Professor in the undergraduate programme "Studies inHellenic Culture" of the Open University of Cyprus. He served as member of the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth committee for the revision of the curricula in the subjects of Ancient Greek and Latin in secondary education. He holds a Ph.D. and an M.Phil. in Classics (Trinity College, University of Cambridge), specializing in ancient drama. He also holds a B.A. degree in Philology from the Aristotle University of Thessaloniki.

His research interests cover Ancient Greek literature (with emphasis on ancient drama),the reception of the ancient world in Modern Greece (especially poetry and drama), the didactics of ancient literature in secondary education and Modern Greek literature of Cyprus. He has published monographs, edited volumes, book chapters, articles and review articles in international publishing houses and journals. He has served as peer reviewer for publishing houses such as Oxford University Press, De Gruyter, Brill, etc., as well as for severali nternational journals of classics.

MAIN RESEARCH AREAS

• Ancient Greek Literature

• Ancient Greek Drama

• Modern reception of the ancient world

• Didactics of literature

• Modern Greek literature of Cyprus

 • Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ (2018-σήμερα).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Προπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (2009-2011, 2017, 2018-2019).
 • Μέλος Επιτροπής Έρευνας, ΑΠΚΥ (2018-σήμερα) και όλων σχεδόν των υπολοίπων συγκλητικών επιτροπών του Πανεπιστημίου από το 2007 και εξής.
 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την αναδιάρθρωση των αναλυτικών προγραμμάτων στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών στη Μέση Εκπαίδευση (2009-2013).
 • Μέλος της Επιτροπής για την επιλογή των παραστάσεων που έλαβαν μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (2018).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, OUC (2018-present).
 • Academic Coordinator of the OUC Undergraduate Programme "Studies in Hellenic Culture" (2009-2011, 2017, 2018-2019).
 • Member of the OUC senatorial committee of Research (2018-present), and in various other OUC committees since 2007.
 • Member of the Ministry and Education, Culture, Sports and Youth Committee for the revision of the national curricula in the subjects of Ancient Greek and Latin in secondary education (2009-2013).
 • Member of the committee for the selection of performances to be included in the International Festival of Ancient Drama organised by the Cyprus Centre of the International Theatre Institute (2018).
 • “Menander, New Comedy, and the Visual” (2014), Cambridge Classical Studies, Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781107068438. Paperback edition: 2018, ISBN: 9781107645813.
 • Liapis & A. K. Petrides (eds.) (2018), “Greek Tragedy after the Fifth Century: A Survey from the Fourth Century BC to the Fourth Century AD”, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Liapis, M. Pavlou & A. K. Petrides (eds.) (2017), “Debating with the Eumenides: Aspects of the Reception of Greek Tragedy in Modern Greece”, Pierides 7, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • «Κύπρονδε: Παρεμβάσεις στη σύγχρονη κυπριακή (και ελλαδική) λογοτεχνία και το θέατρο» (2019), Λευκωσία: Εκδόσεις Άνευ, ISBN 978- 9963-2131-5-3.
 • “Plautus between Greek comedy and Atellan farce: assessments and reassessments” (2013), In Μ. Fontaine & A. Scafuro (eds.), The Oxford Handbook of Greek and Roman Comedy, Oxford: OUP, pp. 424-443.

https://antonispetrides.academia.edu

https://www.academia.edu/6054122/Antonis_K._Petrides_List_of_publications