Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Παρ, Απρ

Προσφορά Θεματικών Ενοτήτων ως ανεξάρτητων / αυτοτελών 

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, όλες οι Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών μπορούν να προσφέρονται ως Αυτοτελείς χωρίς να ισχύουν οι προ ή συν απαιτούμενές τους. 

 

Στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο : Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες, εμφανίζονται ανά Πρόγραμμα Σπουδών, οι ΘΕ που προσφέρονται και ως αυτοτελείς.

 

Υποβολή Αίτησης

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν Αυτοτελή Θεματική Ενότητα, θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα:

«Διά Βίου Μάθηση-εξαμηνιαίο» για Θ.Ε. που έχουν εξαμηνιαία διάρκεια.

ή 

«Διά Βίου Μάθηση-ετήσιο», για Θ.Ε. που έχουν ετήσια διάρκεια.

Μετά την αποδοχή τους στο εν λόγω Πρόγραμμα και κατά την περίοδο των εγγραφών, θα κληθούν να δηλώσουν τη Θεματική Ενότητα, στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2021, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 2 Μαρτίου 2021 - 25 Μαΐου 2021.