30
Πεμ, Νοε
Γεώργιος Δεληγιαννάκης (Georgios Deligiannakis)
Γεώργιος Δεληγιαννάκης (Georgios Deligiannakis)
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Παρασκευή/Friday, 09:00-14:00

g.deligiannakis@ouc.ac.cy

-
-

O Δρ Γεώργιος Δεληγιαννάκης κατέχει διδακτορικό (Οξφόρδη, 2007) στην ιστορία και αρχαιολογία του νοτιοανατολικού Αιγαίου κατά την ύστερη αρχαιότητα (300-700 μ.Χ.).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ποικίλες πτυχές της ιστορίας και αρχαιολογίας του αιγαιακού χώρου και της ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα κατά τους ρωμαϊκούς και πρώιμους βυζαντινούς χρόνους.

Έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα με θέματα αρχαιολογίας, επιγραφικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας των ύστερων ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων. Το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «The Dodecanese and the Eastern Aegean Islands in Late Antiquity, AD 300-700» κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press (2016). Το 2022 εκδόθηκε η δεύτερη μονογραφία του με τίτλο «A Cultural History of Late Roman Cyprus» από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Κύπρου. Έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στα Πανεπιστήμια Princeton, Ohio State, Humboldt, Rostock & Bologna. Από το 2020 είναι επικεφαλής πανεπιστημιακής ανασκαφής στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης (OUC Basilica Excavation Project).

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Κλασική Αρχαιολογία
 • Αρχαία Ιστορία
 • Μελέτη της Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στους Ρωμαϊκούς και Υστερορωμαϊκούς Χρόνους

 

English text follows

SHORT VITA

George Deligiannakis is a graduate of the Department of History and Archeology (School of Philosophy) of the University of Athens (1999). He completed his M.Phil. postgraduate studies at the University of Oxford (2002) and in 2007 he was awarded a Ph.D. in Ancient History from the same university. He taught as Lecturer in the Department of Philology at the University of Patras (2007-2008), while in 2008 he was appointed Lecturer and then Assistant Professor (2012) and Associate Professor (2017) of Late Antiquity at the Open University of Cyprus.

He has published about fifty articles and studies in international scientific journals and collective volumes. His latest monograph entitled The Dodecanese and the Eastern Aegean Islands in Late Antiquity, AD 300-700, was published by Oxford University Press. He has received research fellowships from Princeton and Ohio State Universities. He has also been a fellow of the Alexander von Humboldt Foundation (2017-2019), and a visiting professor at the University of Bologna (2020).

MAIN RESEARCH AREAS 

• Classical Archaeology

• Ancient History

• History and Archaeology of the Eastern Mediterranean with emphasis on the Roman and Late Roman Periods

 • Επισκέπτης ερευνητής στο Humboldt Universität zu Berlin, Alexander von Humboldt Stiftung (2017- 2019, 2023).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, Εκπαιδευτικού Υλικού και Πληροφορικής, ΑΠΚΥ (2023-).
 • Μέλος του Centre for Studies on Late Antique Housing in the Mediterranean (2021-).
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (2020-).
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2018-2019, 2022- 2023).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», ΑΠΚΥ (2012-2014, 2020-2022).
 • Επισκέπτης ερευνητής στο Humboldt Universität zu Berlin, Alexander von Humboldt Stiftung (2017-2019).
 • Μέλος, μεταξύ άλλων, των Επιτροπών Σπουδών, Έρευνας, Διεθνών Σχέσεων και Εσωτερικής Ποιότητας του ΑΠΚΥ.
 • Συνεργάτης Καθηγητής στο εργαστήριο STARC, The Cyprus Institute (2013-2016).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Member of the OUC Senate (2018-2019).
 • Member of the Studies Committee, of the International Relations Committee, and other Committees of the OUC 2016-2017.
 • Adjunct Assistant Professor, The Cyprus Institute, STARC (2013-2016).
 • Member of the Academic Council of the OUC Postgraduate Programme "Cultural Policy and Development" (2014- 2015).
 • Academic Coordinator and Chair of the Academic Council of the OUC Undergraduate Programme "Studies in Hellenic Culture" (2013-2015).
 • Deligiannakis, G. (2022), A Cultural History of Late Roman Cyprus, Nicosia,
 • Δεληγιαννάκης, Γ. (2020) (επιμ.), Τι είναι η ύστερη αρχαιότητα: Συναγωγή μελετών για τον υστερορωμαϊκό κόσμο, Αθήνα: Ηρόδοτος.
 • Deligiannakis, G. (2020), “From paganism to Christianity in Late Antique Athens: A Re-Evaluation”, In Tanaseanu-Döbler, I. and von Alvensleben, L. (eds.), Athens II: Athens in Late Antiquity, Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 137-152.
 • Deligiannakis, G. (2018), “From Aphrodite(s) to saintly Bishops in late antique Cyprus”, In Breytenbach, C. & Ogereau, J. (eds.), Identity and Authority in Emerging Christianities in Asia Minor and Greece. Leiden: AJEC, pp. 326-346.
 • Deligiannakis, G. (2017), “Helios and the Emperor in the Late Antique Peloponnese”, Journal of Late Antiquity, 10(2), pp. 325-350.
 • Deligiannakis, G., Karabatsos, V. (2017), “Palatia of Saria, a Late Antique Nesopolis of Provincia Insularum. A Topographical Survey”, In Rizos, Ε. and Ricci, Α. (eds.), New Cities in Late Antiquity. Documents and Archaeology (BAT), Turnhout, pp. 263-276.
 • Deligiannakis, G. (2016), The Dodecanese and the Aegean Islands in Late Antiquity, AD 300-700, Oxford Monographs in Classical Archaeology, Oxford University Press.

http://ouc.academia.edu/GeorgiosDeligiannakis