Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ
Γεώργιος Δεληγιαννάκης (Georgios Deligiannakis)
Γεώργιος Δεληγιαννάκης (Georgios Deligiannakis)
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Παρασκευή/Friday, 09:00-14:00
...
-
-

O Γιώργος Δεληγιαννάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1999). Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου MPhil στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (2002) και το 2007 αναγορεύτηκε διδάκτωρ Αρχαίας Ιστορίας από το ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει ως συμβασιούχος Λέκτορας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2007-2008), ενώ το 2008 διορίστηκε Λέκτορας και στη συνέχεια Επίκουρος (2012) και Αναπληρωτής Καθηγητής (2017) της Ύστερης Αρχαιότητας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έχει δημοσιεύσει περί τα πενήντα άρθρα και μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Η τελευταία του μονογραφία με τίτλο The Dodecanese and the Eastern Aegean Islands in Late Antiquity, AD 300-700 δημοσιεύτηκε από τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press. Έχει λάβει ερευνητικές υποτροφίες από τα πανεπιστήμια Πρίνστον και Οχάιο Στέιτ. Έχει επίσης διατελέσει υπότροφος του ιδρύματος Alexander von Humboldt (2017- 2019) και επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια (2020).

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Κλασική Αρχαιολογία
 • Αρχαία Ιστορία
 • Μελέτη της Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στους Ρωμαϊκούς και Υστερορωμαϊκούς Χρόνους

 

English text follows

SHORT VITA

George Deligiannakis is a graduate of the Department of History and Archeology (School of Philosophy) of the University of Athens (1999). He completed his M.Phil. postgraduate studies at the University of Oxford (2002) and in 2007 he was awarded a Ph.D. in Ancient History from the same university. He taught as Lecturer in the Department of Philology at the University of Patras (2007-2008), while in 2008 he was appointed Lecturer and then Assistant Professor (2012) and Associate Professor (2017) of Late Antiquity at the Open University of Cyprus.

He has published about fifty articles and studies in international scientific journals and collective volumes. His latest monograph entitled The Dodecanese and the Eastern Aegean Islands in Late Antiquity, AD 300-700, was published by Oxford University Press. He has received research fellowships from Princeton and Ohio State Universities. He has also been a fellow of the Alexander von Humboldt Foundation (2017-2019), and a visiting professor at the University of Bologna (2020).

MAIN RESEARCH AREAS 

• Classical Archaeology

• Ancient History

• History and Archaeology of the Eastern Mediterranean with emphasis on the Roman and Late Roman Periods

 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2018- 2019).
 • Μέλος της Επιτροπής Σπουδών, της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και άλλων επιτροπών του ΑΠΚΥ.
 • Συνεργάτης Καθηγητής στο εργαστήριο STARC, The Cyprus Institute (2013- 2016).
 • Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Προγράμματος «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη», ΑΠΚΥ (2014- 2015).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Προπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», ΑΠΚΥ (2013-2015).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Member of the OUC Senate (2018-2019).
 • Member of the Studies Committee, of the International Relations Committee, and other Committees of the OUC 2016-2017.
 • Adjunct Assistant Professor, The Cyprus Institute, STARC (2013-2016).
 • Member of the Academic Council of the OUC Postgraduate Programme "Cultural Policy and Development" (2014- 2015).
 • Academic Coordinator and Chair of the Academic Council of the OUC Undergraduate Programme "Studies in Hellenic Culture" (2013-2015).
 • “What is Late Antiquity? Selected Readings for the study of the Late Roman World” (Herodotus, 2020, in Greek).
 • “From Aphrodite(s) to Saintly Bishops in Late Antique Cyprus”, In Breytenbach, C. & Ogereau, J. (eds.), Identity and Authority in Emerging Christianities in Asia Minor and Greece (2018), AJEC, Leiden, pp. 326-346.
 • “Helios and the Emperor in the Late Antique Peloponnese” (2017), Journal of Late Antiquity, 10(2), pp. 325-350.
 • “Palatia of Saria, a Late Antique Nesopolis of Provincia Insularum. A Topographical Survey”, In Rizos, Ε. And Ricci, Α. (eds.) (2017), New Cities in Late Antiquity. Documents and Archaeology (BAT), Turnhout, pp. 263-276 (σε συνεργασία με Karabatsos).
 • “The Dodecanese and the Aegean Islands in Late Antiquity, AD 300-700” (2016), Oxford Monographs in Classical Archaeology, Oxford University Press.

http://ouc.academia.edu/GeorgiosDeligiannakis