Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ
Χαράλαμπος Μεσσής (Charalampos Messis)
Χαράλαμπος Μεσσής (Charalampos Messis)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
...
ΕΛΛ121: Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)
Συντονιστής Θ.Ε.
-