Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ
Mαρία Παπαδάκη (Maria Papadaki)
Mαρία Παπαδάκη (Maria Papadaki)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
...
ΕΛΛ122: Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)
Συντονίστρια Θ.Ε.