25
Τρι, Ιουν

Εμμανουήλ Πλούσος (Emmanouil Plousos)

Εμμανουήλ Πλούσος (Emmanouil Plousos)
Εμμανουήλ Πλούσος (Emmanouil Plousos)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

emmanouil.plousos@ouc.ac.cy

ΕΛΛ222: Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.)
Συντονιστής Θ.Ε.
-