28
Τρι, Νοε
Χρήστος Δανιήλ (Christos Daniil)
Χρήστος Δανιήλ (Christos Daniil)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

christos.daniil@ouc.ac.cy

ΕΛΛ213: Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)
Συντονιστής Θ.Ε.