Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ
Χρήστος Δανιήλ (Christos Daniil)
Χρήστος Δανιήλ (Christos Daniil)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
...
ΕΛΛ223: Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)
Συντονιστής Θ.Ε.