23
Σαβ, Σεπ
Website Headers DEE
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ έχει ως βασική αποστολή την επιστημονική έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν περισσότερα επαγγελματικά εφόδια και βαθύτερη αντίληψη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Από την άποψη αυτή, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ παρέχει στοχευμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε εκείνους, οι οποίοι, αφενός, διαθέτουν ήδη νομική παιδεία και, αφετέρου, κατέχουν πτυχίο σε άλλο γνωστικό πεδίο, επιθυμούν εντούτοις να αντιληφθούν τη δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαίου που παράγει.

Δεδομένων των ανωτέρω, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν τους βασικότερους τομείς του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της Εσωτερικής Αγοράς, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ελεύθερος ανταγωνισμός, η δικαστική προστασία κτλ.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 90  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και εξοικείωση με τα σημαντικότερα ζητήματα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπου απαιτούνται γνώσεις δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και σε ποικιλία επαγγελμάτων (όπως δάσκαλοι/καθηγητές σε δημόσια σχολεία, στελέχη σε επιχειρήσεις, δικηγόροι, δημόσιοι λειτουργοί, δικαστές κτλ.) στα οποία οι γνώσεις γύρω από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  θεωρούνται αναγκαίες.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Συνίσταται, επίσης, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη βιβλιογραφία, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε €5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €900, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €900. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023.

 

 

Προηγούμενη Δομή Προγράμματος "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (120 ects)

 

Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση έξι (6) Θεματικών Ενοτήτων ή πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής. 

Δομή του αναδιαρθρωμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτική/Επιλογής  Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
Ώρες ECTS
ΔΕΕ111 Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1ο Υποχρεωτική   375 - 450 15
ΔΕΕ112 Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς 1ο Υποχρεωτική   375 - 450 15
ΔΕΕ121 Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2ο Υποχρεωτική ΔΕΕ111 375 - 450 15
ΕΠΑ512 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Μέθοδοι 2ο Υποχρεωτική ΔΕΕ111 375 - 450 15
ΔΕΕ211 Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος 3ο Επιλογής ΔΕΕ111 375 - 450 15
ΔΕΕ212 Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών 3ο Επιλογής ΔΕΕ111 375 - 450 15
ΔΕΕ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή επιπέδου Μάστερ Ι 3ο Επιλογής ΔΕΕ111, ΔΕΕ121 150 - 175 6
ΔΕΕ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή επιπέδου Μάστερ ΙΙ 3ο Επιλογής ΔΕΕ111, ΔΕΕ121 225 - 275 9
Σύνολο    2250-2700 90

 

 

Μέλη ΔΕΠ

Παπακλεοβούλου Χρύσθια, Επίκουρη Καθηγήτρια, chrysthia.papacleovoulou@ouc.ac.cy, 0035722411886

Τσαδήρας Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, alexandros.tsadiras@ouc.ac.cy, 0035722411887

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): ycharalambous@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411660

WebsiteHeader FEM EL
 • Βασική Αποστολή

 • Προγράμματα Σπουδών

 • Διδακτορικά ΣΟΕΔ

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

Βασική αποστολή της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) είναι η προσφορά σύγχρονων και καινοτόμων Προγραμμάτων Σπουδών και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας μέσω της παραγωγής νέας, πρωτοποριακής γνώσης σε θέματα οικονομικών και διοίκησης. Τα Προγράμματα Σπουδών παρέχουν στους φοιτητές μας πλήρες ακαδημαϊκά εφόδια, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες κριτικής ανάλυσης, προκειμένου να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η Σχολή έχει να επιδείξει ήδη σημαντική τοπική και ευρωπαϊκή παρουσία, έχοντας καλλιεργήσει συστηματικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις επιστήμες της διοίκησης και της οικονομίας. Ο συνδυασμός της θεωρίας της επιστήμης με την επαγγελματική πρακτική, οδηγεί σε υψηλού επιπέδου  αποτελέσματα, τα οποία πέρα από την ακαδημαϊκή αναγνώριση, καταξιώνουν τα εν λόγω επιστημονικά πεδία στην κοινωνία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο γεγονός της παγκοσμιοποίησης των οικονομικών και παραγωγικών εξελίξεων, κάτι που αντανακλάται στο περιεχόμενο σπουδών σε όλα τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συνεργαζόμενοι φορείς για τοποθέτηση φοιτητών

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της δωρεάν και προαιρετικής εγγραφής στη Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», οι φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών, όλων των επιπέδων, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας».

Ευχαριστούμε θερμά τους Εργασιακούς Καθοδηγητές από τους πιο κάτω φορείς, οι οποίοι έχουν υποδεχθεί μέχρι σήμερα φοιτητές/τριες της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.

 

Τα προσφερόμενα Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο) είναι τα ακόλουθα:

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Διδακτορικών Προγραμμάτων ΣΟΕΔΖεμπύλας Μιχαλίνος, Καθηγητής, m.zembylas@ouc.ac.cy0035722411973

 

 DK.esot.anath.kanonismoi dk spoudon  DK.prosfates didakt diatrives apky

                  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

O/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS: 

ΔΚΣΟΕΔ896 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (1η τοποθέτηση)

ΔΚΣΟΕΔ897 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνο. Για τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

Κοσμήτορας: Ζεμπύλας Μιχαλίνος

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Τσαδήρας Αλέξανδρος

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 11 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
Ώρες Γραφείου
Μιχαλίνος Ζεμπύλας (Michalinos Zembylas)
Καθηγητής

m.zembylas@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 16:00-19:00 &
Πέμπτη/Thursday, 17:00-19:00
Πέτρος Πασιαρδής (Petros Pashiardis)
Καθηγητής

p.pashiardis@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 10:00-15:00
Κωνσταντίνος Λεωνίδου (Constantinos Leonidou)
Καθηγητής

C.Leonidou@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 13:00-18:00
Μιχάλης Τάλιας (Michael Talias)
Αναπληρωτής Καθηγητής

michael.talias@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday 11:00-14:00 &
Πέμπτη/Thursday, 11:00-13:00
Αλέξανδρος Τσαδήρας (Alexandros Tsadiras)
Αναπληρωτής Καθηγητής

alexandros.tsadiras@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 09:30-14:30
Χριστίνα Χρίστου (Christina Christou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

christina.christou@ouc.ac.cy

Πέμπτη/Thursday, 09:00-14:00
Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης (Elpidoforos Soteriades)
Αναπληρωτής Καθηγητής

elpidoforos.soteriades@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday,
08:00-13:00
Χρύσθια Παπακλεοβούλου (Chrysthia Papacleovoulou)
Επίκουρη Καθηγήτρια

chrysthia.papacleovoulou@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 08:00-13:00
Robert Duval Hernandez
Επίκουρος Καθηγητής

robert.duval@ouc.ac.cy

Τρίτη/Thursday, 10:30-13:00 Tετάρτη/Wednesday, 10:30-13:00
Αντώνιος Καφά (Antonios Kafa)
Επίκουρος Καθηγητής

antonios.kafa@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday
09:00-14:00
Ανδρέας Προκοπίου (Andreas Procopiou)
Επίκουρος Καθηγητής

andreas.procopiou@ouc.ac.cy

-
 

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σχολής ΣΟΕΔ:

 

 Άγγελος Κωνσταντίνου

(Angelos Constantinou)

  angelos.constantinou@ouc.ac.cy  +357 22411975   

  Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

  Τρίτη/Tuesday – Παρασκευή/Friday: 11:30 - 14:45

Βιογραφικό 

 

 

 

Υπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

 

Διοικητικό Προσωπικό

Βασιλείου Βασιλική, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός (Γραμματεία ΣΟΕΔ), vasiliki.vasiliou@ouc.ac.cy0035722411988

Πίτσιλλου Μαρία, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός, maria.pitsillou@ouc.ac.cy0035722411880

Χαραλάμπους Γιάννα, Γραμματειακή Λειτουργός, ycharalambous@ouc.ac.cy0035722411660

Website Headers TSP
 • Βασική Αποστολή

 • Προγράμματα Σπουδών

 • Διδακτορικά ΣΘΕΕ

 • Εργαστήρια

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

Oι θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες αποτελούν οδηγό ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας, στοιχεία απαραίτητα στη διαμόρφωση και εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας.

Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ) του ΑΠΚΥ προσφέρει τέσσερα (4), καινοτόμα Προγράμματα Σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και λειτουργεί πέντε (5) εργαστήρια.

 

Συνεργαζόμενοι φορείς για τοποθέτηση φοιτητών

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της δωρεάν και προαιρετικής εγγραφής στη Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», οι φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών, όλων των επιπέδων, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας».

Ευχαριστούμε θερμά τους Εργασιακούς Καθοδηγητές από τους πιο κάτω φορείς, οι οποίοι έχουν υποδεχθεί μέχρι σήμερα φοιτητές/τριες της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.

 

 

Τα προαναφερθέντα Προγράμματα είναι πλήρως συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και έχουν χαρακτηριστικά νέων κλάδων: ξεκίνησαν ως ερευνητική εξειδίκευση και σήμερα αποτελούν επιστημονικά, τεχνολογικά και επαγγελματικά αυτόνομα γνωστικά πεδία που εκπαιδεύουν επιστήμονες επαρκώς καταρτισμένους για να αντιμετωπίσουν τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στην επιστήμη.
Προγράμματα Σπουδών της ΣΘΕΕ προσφέρονται και στην αγγλική γλώσσα, με στόχο την προαγωγή της έρευνας, την προσέλκυση ξένων φοιτητών και τη διάκριση και προβολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στον Ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο.

Τα προσφερόμενα Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ), με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, είναι τα ακόλουθα:

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Διδακτορικών Προγραμμάτων ΣΘΕΕ: Γιάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής, yannis.manolopoulos@ouc.ac.cy00357-22411970 

 

 

 DK.esot.anath.kanonismoi dk spoudon  DK.prosfates didakt diatrives apky

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 

Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων προκηρύσσει αριθμό διδακτορικών υποτροφιών στο γνωστικό αντικείμενο:

(α) Επιστήμες Περιβάλλοντος - Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων (Terrestrial Ecosystems Ecology)

Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από κονδύλια που διατίθενται για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων (κατηγορίες ΙΙ ή/και ΙΙΙ - πολιτική χορήγησης υποτροφιών του ΑΠΚΥ). Τις υποτροφίες μπορούν να διεκδικήσουν υφιστάμενοι και νεοεισερχόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων του ΑΠΚΥ, των οποίων το ερευνητικό γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα προηγούμενα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι 5 Ιουνίου 2023 τα ακόλουθα στοιχεία στη Γραμματεία της Σχολής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση school.sciences@ouc.ac.cy, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα:

(1) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

(2) Το ερευνητικό γνωστικό αντικείμενο που τους αφορά, (α) ή (β) ή (γ), και σύντομη περιγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων που προτείνουν να εκτελέσουν (μέχρι 1500 λέξεις).

(3) Σύντομη περιγραφή / ανάλυση, πώς οι προτεινόμενες ερευνητικές τους δραστηριότητες ενισχύουν / θα ενισχύσουν την αριστεία (ερευνητική τους περιοχή, το ΑΠΚΥ, τη βιομηχανία, και την κοινωνία) (μέχρι 1500 λέξεις).

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από προβλεπόμενη ειδική τριμελή επιτροπή. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, η επιτροπή θα προτείνει τη διάρκεια και το ύψος της υποτροφίας με βάση την αξιολόγησή της.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

O/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS: 

ΔΚΣΘΕΕ896 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (1η τοποθέτηση)

ΔΚΣΘΕΕ897 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνοΓια τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

  

 

 

Πληροφορίες:

Γραμματεία ΣΘΕΕ

Προδρόμου Μαριάννα  (Γραμματειακή Λειτουργός), prodromou@ouc.ac.cy, Τηλ. 00357-22411651

 

 

Κοσμήτορας: Μανωλόπουλος Ιωάννης

Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα: Otterbacher Jahna

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 10 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
Ώρες Γραφείου
Ιωάννης Μανωλόπουλος (Yannis Manolopoulos)
Καθηγητής

yannis.manolopoulos@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 09:00-14:00
Γιάννης Βογιατζάκης (Ioannis Vogiatzakis)
Καθηγητής

ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 09:00-14:00
Λοΐζος Μιχαήλ (Loizos Michael)
Καθηγητής

loizos@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 11:00-16:00
Σταύρος Σταύρου (Stavros Stavrou)
Καθηγητής

stavros.stavrou@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 09:00-14:00
Αντώνης Ζορπάς (Antonis Zorpas)
Αναπληρωτής Καθηγητής

antonis.zorpas@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 12:00-17:00
Jahna Otterbacher
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

jahna.otterbacher@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 09:30-13:30
Μαρίνος Στυλιανού (Marinos Stylianou)
Επίκουρος Καθηγητής

marinos.stylianou@ouc.ac.cy

Πέμπτη/Thursday, 09:00-14:00
Ιλιάνα Σταύρου (Eliana Stavrou)
Επίκουρη Καθηγήτρια

eliana.stavrou@ouc.ac.cy

Πέμπτη/Thursday, 09:00-14:00
Ειρήνη Βουκκαλή (Irene Voukkali)
Λέκτορας

irene.voukkali1@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 09:30-14:30
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 10 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
Ώρες Γραφείου
Ιωάννης Μανωλόπουλος (Yannis Manolopoulos)
Καθηγητής

yannis.manolopoulos@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 09:00-14:00
Γιάννης Βογιατζάκης (Ioannis Vogiatzakis)
Καθηγητής

ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 09:00-14:00
Λοΐζος Μιχαήλ (Loizos Michael)
Καθηγητής

loizos@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 11:00-16:00
Σταύρος Σταύρου (Stavros Stavrou)
Καθηγητής

stavros.stavrou@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 09:00-14:00
Αντώνης Ζορπάς (Antonis Zorpas)
Αναπληρωτής Καθηγητής

antonis.zorpas@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 12:00-17:00
Jahna Otterbacher
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

jahna.otterbacher@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 09:30-13:30
Μαρίνος Στυλιανού (Marinos Stylianou)
Επίκουρος Καθηγητής

marinos.stylianou@ouc.ac.cy

Πέμπτη/Thursday, 09:00-14:00
Ιλιάνα Σταύρου (Eliana Stavrou)
Επίκουρη Καθηγήτρια

eliana.stavrou@ouc.ac.cy

Πέμπτη/Thursday, 09:00-14:00
Ειρήνη Βουκκαλή (Irene Voukkali)
Λέκτορας

irene.voukkali1@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 09:30-14:30

Υπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

 
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σχολής ΣΘΕΕ
 
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης, konstantinos.tsagkaridis@ouc.ac.cy

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία ΣΘΕΕ: Προδρόμου Μαριάννα (Γραμματειακή Λειτουργός), prodromou@ouc.ac.cy, Τηλ. 00357-22411651

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός), xenia.pavli1@ouc.ac.cy, Τηλ. 00357-22411968

WebsiteHeader FEM EL
 • Βασική Αποστολή

 • Προγράμματα Σπουδών

 • Διδακτορικά ΣΑΚΕ

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) αποτελεί μία από τις τρεις Σχολές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) Προγράμματα Σπουδών μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου. Στη Σχολή προσφέρεται επίσης διδακτορικό πρόγραμμα με τρεις (3) κατευθύνσεις. Η Σχολή συμβάλλει ουσιαστικά και στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου, εφόσον το σύνολο των Θεματικών Ενοτήτων πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου προσφέρονται και ως αυτοτελείς.

Η βασική αποστολή της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η εξής:

 • Να εκπαιδεύει προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιστημονικά αντικείμενα των προσφερόμενων προγραμμάτων·
 • Να εμπλουτίζει και να ανακαινίζει αδιαλείπτως τα υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών ευθυγραμμίζοντάς τα με τις εξελίξεις της έρευνας στα οικεία επιστημονικά πεδία·
 • Να σχεδιάζει και να υλοποιεί νέα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας, της διά βίου μάθησης αλλά και της αγοράς εργασίας, ιδίως στον ελληνόφωνο χώρο, ενίοτε σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή/και εμπλεκόμενους φορείς·
 • Να προάγει την έρευνα στους τομείς των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών μέσα από ερευνητικά προγράμματα αιχμής και δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους και επιρροής·
 • Να ενισχύει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Προγράμματα Σπουδών επιλέγοντας ως μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μέσα από διαφανείς, αυστηρώς ελεγχόμενες και αξιοκρατικές διαδικασίες, ένα αμάλγαμα καταξιωμένων και φερέλπιδων επιστημόνων στους οικείους επιστημονικούς κλάδους·
 • Να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή πορεία των ενηλίκων φοιτητών της μέσα από ποικίλους μηχανισμούς στήριξης και συμβουλευτικής, εξασφαλίζοντας την ατομική πρόοδο του καθενός και της καθεμιάς από αυτούς·
 • Να συμβάλλει στην περαιτέρω καταξίωση των φοιτητών της που δραστηριοποιούνται ήδη σε ποικίλους τομείς της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής·
 • Να τροφοδοτεί με χρήσιμα επαγγελματικά και γνωστικά εφόδια τους φοιτητές που επιθυμούν να (επαν)εισαχθούν στην αγορά εργασίας σε κλάδους που άπτονται των αντικειμένων της Σχολής·
 • Να διατηρεί γόνιμες επαφές με τους αποφοίτους των Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να ενδυναμώνει την αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν·
 • Να επιδιώκει διαρκώς την ώσμωση με την ευρύτερη κοινωνία κυρίως του ελληνόφωνου κόσμου μέσα από προγράμματα διά βίου μάθησης, σειρά ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων, αλλά και συμμετοχή των μελών του ακαδημαϊκού της προσωπικού στον δημόσιο διάλογο για τα κορυφαία ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών.

 

Συνεργαζόμενοι φορείς για τοποθέτηση φοιτητών

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της δωρεάν και προαιρετικής εγγραφής στη Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», οι φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών, όλων των επιπέδων, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας».

Ευχαριστούμε θερμά τους Εργασιακούς Καθοδηγητές από τους πιο κάτω φορείς, οι οποίοι έχουν υποδεχθεί μέχρι σήμερα φοιτητές/τριες της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αποσκοπεί στην προώθηση της πρωτότυπης έρευνας στις περιοχές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τρία (3) χρόνια, ενώ η μέγιστη διάρκεια είναι οκτώ (8) χρόνια.

 

Οι προσφερόμενες επιστημονικές κατευθύνσεις του Διδακτορικού Προγράμματος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο) είναι οι ακόλουθες:        

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Phd

 

 

 DK.esot.anath.kanonismoi dk spoudon  DK.prosfates didakt diatrives apky

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

O/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS: 

ΔΚΣΑΚΕ896 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (1η τοποθέτηση)

ΔΚΣΑΚΕ897 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Οι υποψήφιοι για το διδακτορικό πρόγραμμα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ από αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνοΓια τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 

 

Πληροφορίες:

Γραμματεία ΣΑΚΕ: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου), charoula.christofi@ouc.ac.cy, Τηλ. 00357-22411743

 

Κοσμητόρισσα : Τσιπλάκου Σταυρούλα
Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα: Σιδηροπούλου Αύρα
 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 10 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
Ώρες Γραφείου
Στέφανος Ευθυμιάδης (Stephanos Efthymiadis)
Καθηγητής

efthymiadis@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday,10:30-12:30 &
Τετάρτη/Wednesday, 09:00-12:00
Βάιος Λιαπής (Vayos Liapis)
Καθηγητής

vayos.liapis@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 11:00-13:00 &
Παρασκευή/Friday, 10:00-13:00
Μαρία Γραβάνη (Maria Gravani)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

maria.gravani@ouc.ac.cy

Παρασκευή/Friday, 08:00-13:00
Γεώργιος Δεληγιαννάκης (Georgios Deligiannakis)
Αναπληρωτής Καθηγητής

g.deligiannakis@ouc.ac.cy

Παρασκευή/Friday, 09:00-14:00
Σοφία Ιορδανίδου (Sofia Iordanidou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

sofia.iordanidou@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 12:00-17:00
Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου (Vicky Karaiskou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

v.karaiskou@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 10:00-15:00
Αντώνης Πετρίδης (Antonis Petrides)
Αναπληρωτής Καθηγητής

apetrides@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 07:45-12:45
Αύρα Σιδηροπούλου (Avra Sidiropoulou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

avra.sidiropoulou@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 08:00-13:00
Σταυρούλα Τσιπλάκου (Stavroula Tsiplakou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 15:30-20:30
Θεόδωρος Γιαννόπουλος (Theodoros Giannopoulos)
Επίκουρος Καθηγητής

theodoros.giannopoulos@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 15:00-19:00
 
Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) elisavet.kiourti@ouc.ac.cy  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 11:00 - 15:00

Βιογραφικό 
 
 

 

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία ΣΑΚΕ: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου), charoula.christofi@ouc.ac.cy, Τηλ. 00357-22411743

Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός), yianna.yiasouma1@ouc.ac.cyΤηλ. 00357-22411915

WebsiteProgrammeBanner EDL 90 ECTS EL
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η ανθρώπινη υγεία και ευημερία εξαρτώνται από την ποιότητα του περιβάλλοντος και την κατάσταση των οικοσυστημάτων, τα οποία δέχονται καθημερινά πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης. Η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, η διατήρηση των οικοσυστημάτων και η αποτίμηση των υπηρεσιών τους προς τον άνθρωπο, η ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλοντικών μεθοδολογιών είναι μόνο μερικά από τα θέματα που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος και στα οποία επικεντρώνεται το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος».

Το Πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο και να μεταφέρει στους φοιτητές του τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου απαραίτητη για την περιβαλλοντική διαχείριση. Με την εξειδίκευση που παρέχεται στους αποφοίτους του Προγράμματος, θα είναι σε θέση να προτείνουν, να αξιολογούν και να υλοποιούν διαχειριστικές και τεχνικές λύσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να συμβάλλουν στο εργασιακό τους περιβάλλον στην προστασία του περιβάλλοντος από λανθασμένες πρακτικές.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό (Μάστερ)

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (M.Sc.)

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;/ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου σε συναφή με το περιβάλλον αντικείμενα/πεδία και κυρίως σε αποφοίτους Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα στη Δασολογία, Γεωπονία, Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Περιβάλλοντος, Χημική Μηχανική και άλλες επιστήμες της Μηχανικής.
 • Εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον.
 • Εργαζόμενους σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 • Εργαζόμενους σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες άμεσα ή έμμεσα σχετικές με το περιβάλλον.
 • Άλλους πτυχιούχους με ευρύτερα ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος στη «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» μπορούν να εργαστούν / εργοδοτηθούν, μεταξύ άλλων:

 • σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (κυρίως με χαρτοφυλάκιο σχετικό με θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας, οικοσυστημάτων, ενέργειας).
 • ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε αντικείμενα όπως είναι η μελέτη της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κατασκευών, η παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, η βιομηχανία τεχνολογιών περιβάλλοντος, η ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, ο σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων, η ανάπτυξη στρατηγικών μελετών διαχείρισης αποβλήτων υγρών και στερεών, ο σχεδιασμός και εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, η κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων και σχεδίων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, κ.λπ., νοουμένου ότι το πρώτο τους πτυχίο κατοχυρώνει αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.
 • σε διάφορους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές.
 • στην Εκπαίδευση (Μέση Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση, ή/και Ανώτερη Εκπαίδευση μετά από διδακτορικές σπουδές).
 • σε μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 • σε Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια.

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία:

 1. Κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα: Δασολογία, Γεωπονία, Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Τοπογραφία, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Μηχανική Μεταλλείων, Αρχιτεκτονική, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ενεργειακή Μηχανική, Μηχανική Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, Μηχανική Αντιρρύπανσης, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, Μηχανική Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Διαχείριση Ενέργειας, Τεχνολογικές Εφαρμογές, Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Παραγωγής, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Γεωπονίας, Αγροτικής Παραγωγής, Μηχανικών και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Διαχείριση Κλιματικής Αλλαγής, Διαχείριση Βιοποικιλότητας, Βιοτεχνολογία, Τοξικολογία, Γεωπονία Υδατικού περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής ή/και Τεχνολογίας Τροφίμων, Ζωικής Παραγωγής και Παραγωγής Βιοσυστημάτων, Μηχανολογική Μηχανική και Βιομηχανικός Σχεδιασμός, Μηχανική Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανική Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανική Οικονομίας και Διοίκησης, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονία, Ιχθυολογία και Υδατικό Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά.

Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.

 1. Έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας: Στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική βιβλιογραφία στα Αγγλικά (επιστημονικά άρθρα και βιβλία). Είναι απαραίτητο επομένως οι φοιτητές να έχουν εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα για τη μελέτη τέτοιων κειμένων, αλλά και για την παρακολούθηση διαλέξεων στα αγγλικά. Ιδίως κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής, οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν κατά κύριο λόγο αγγλική βιβλιογραφία. Σημειώνεται ωστόσο πως δεν θα απαιτηθεί από τους φοιτητές να παράγουν γραπτό ή προφορικό λόγο στα Αγγλικά.
 1. Έχουν επαρκή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €450, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

ΓΓια το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 

 

Παλαιά δομή Προγράμματος Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (100 ects)-Προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις: (α) Ενέργεια και Ρύπανση και (β) Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» απαιτείται:

(α) η επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) υποχρεωτικών (Υ) Θεματικών Ενοτήτων (10 μονάδες ECTS έκαστη),

(β) η επιτυχής ολοκλήρωση οποιωνδήποτε τριών (3), από τις (6),  Θεματικών Ενοτήτων Επιλογής  (Ε) (10 μονάδες ECTS έκαστη),

(γ) η επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) Υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων Κατεύθυνσης (ΥΚ) ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών (10 μονάδες ECTS έκαστη),

(δ) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (σύνολο 30 μονάδες ECTS ως εξής: η Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS και η Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ με 20 μονάδες ECTS).

 

Θεματικές Ενότητες Κατεύθυνση Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής / Υποχρεωτική Κατεύθυνσης Προαπαιτούμενες Θ.Ε. ECTS
ΔΠΠ511 - Αειφόρος Ανάπτυξη I Όλες χειμερινό Υποχρεωτική   10
ΔΠΠ512 - Μεθοδολογία της Έρευνας Όλες χειμερινό Επιλογής   10
ΔΠΠ513 - Εργαλεία Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Όλες χειμερινό Υποχρεωτική   10
ΔΕΕ211 - Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος Όλες χειμερινό Επιλογής   10
ΔΠΠ514 - Οικοσυστημικές Υπηρεσίες Όλες εαρινό Επιλογής   10
ΔΠΠ521 - Αειφόρος Ανάπτυξη ΙΙ Όλες εαρινό Υποχρεωτική   10
ΔΠΠ522 - Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Όλες εαρινό Επιλογής   10
ΔΠΠ523 - Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Οικοσυστημάτων Όλες χειμερινό Επιλογής   10
ΔΠΠ524 - Το Πλέγμα Νερό-Ενέργεια-Τροφή Όλες εαρινό Επιλογής   10
ΔΠΠ701Α - Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι Όλες χειμερινό Υποχρεωτική ΔΠΠ511 10
ΔΠΠ613 - Κλιματική Αλλαγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον Όλες χειμερινό Υποχρεωτική Κατεύθυνσης   10
ΔΠΠ611 - Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Ενέργεια και Ρύπανση χειμερινό Υποχρεωτική Κατεύθυνσης   10
ΔΠΠ612 - Βιολογία Διατήρησης Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων χειμερινό Υποχρεωτική Κατεύθυνσης   10
ΔΠΠ701Β - Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ Όλες εαρινό Υποχρεωτική ΔΠΠ511, ΔΠΠ512 20
ΔΠΠ621 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ενέργεια και Ρύπανση εαρινό Υποχρεωτική Κατεύθυνσης   10
ΔΠΠ622 - Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων εαρινό Υποχρεωτική Κατεύθυνσης   10
Σύνολο    120

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΔΠΠ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΔΠΠ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Εμπειρίες φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΔΠΠ695 και ΔΠΠ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, ΔΠΠ521: Αειφόρος Ανάπτυξη ΙΙ, Συντονιστής  Θ.Ε., ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy0035722411933

Αντώνης Ζορπάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, antonis.zorpas@ouc.ac.cy0035722411936

Μαρίνος Στυλιανού, Επίκουρος Καθηγητής, ΔΠΠ524:Το Πλέγμα Νερο-Τροφή-Ενέργεια, Συντονιστής  Θ.Ε., marinos.stylianou@ouc.ac.cy0035722411894

Ειρήνη Βουκκαλή, Λέκτορας, ΔΠΠ511, Αειφόρος Ανάπτυξη Ι, Συντονίστρια Θ.Ε., irene.voukkali1@ouc.ac.cy, 0035722411891

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών

 

Προδρόμου Μαριάννα (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): prodromou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411651

 

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ. ταχυδρομείο (email): xenia.pavli1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411968

 

Φόρμα Επικοινωνίας

WebsiteProgrammeBanner EDL 90 ECTS EL
 • Description

 • Programme Structure

 • Modules

 • Academic Personnel

 • Contact

OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

Τhe Postgraduate Programme in “Educational Leadership and Policy” aims a) to create the foundations for more effective organization and administration of schools and other educational organizations, and b) to provide students with a theoretical as well as applied understanding of the relationship between context variables of the educational system and their relationships with the roles, responsibilities and actions of educational leaders. It is deeply anchored in theory and research on educational leadership, management, administration and policy issues, as well as on contextual factors (e.g. culture, social structures, economic conditions, etc.) that influence educational institutions and leadership, teaching and learning principles.

The Programme’s main goals are to:

 • prepare educational leaders who are aware of the complex educational context in which they operate, and who can act creatively and productively in a variety of professional and educational settings,
 • conduct and facilitate research on leadership, management, administration and policy issues, and
 • offer services to the wider educational community in organizational, management, evaluation and leadership issues.

 

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS): 90

TEACHING LANGUAGE: English

LEVEL: Masters

DEGREE AWARDED: Magister Artium

 

The programme is evaluated and accredited by

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

GRADUATES CAN BE EMPLOYED – CAREER PROSPECTS

The Programme aims for its students and graduates to develop knowledge and skills that will support their professional development in various educational organisations, such as Ministries of Education, Educational regional offices, schools and other educational institutions (school principals, teachers, administrators, school inspectors, educational policy officers/advisers, etc.).

 

The Open University of Cyprus (OUC), through its participation in the European project "Liaison Offices with the Labour Market", offers to students of all its programmes of study, the optional and free of charge Thematic Unit (i.e. Module) entitled "Industry Placement". This module provides students opportunities for a placement to gain professional experience in their particular field of study, and the hosting institution can be any public or private organisation operating in the Republic of Cyprus.

Each student has the right to participate in this offering once or twice during his / her studies, provided that s/he meets the required conditions.

Request more information by contacting the OUC Liaison Office here.

 

ADMISSION REQUIREMENTS

Applicants for admission to the postgraduate programme at Masters level must hold a degree from an accredited university.

Additional requirements are the following: 

1. All candidates need to demonstrate that they meet the University’s English language requirements by submitting the relevant certificates along with their application (minimum grade IELTS 5.5 or any other equivalent). Details of the specific English language requirements can be found here.

2. Competency in the use of computers (Word, PowerPoint, Excel, Internet) to effectively meet the educational requirements of the Program, and utilize fully the eLearning Platform of Open University of Cyprus.

 

TUITION FEES

The tuition fees for each Module (Thematic Unit) amount to 900, for each course module of 15 ECTS units.

The tuition fees for each Module (Thematic Unit) of the Master Thesis (701A and 701B) amount to 900 each.

The tuition fees for the completion of the Master programme amount to 5400.

As far as discounts and scholarships are concerned, the OUC related policy is in effect.

 

APPLICATIONS

Applications can be submitted exclusively online:

Αιτήσεις Αγγ χωρίς ημερομηνίσ

Application dates for the spring semester of the academic year 2023-2024: September 19 - November 1, 2023.

 

 

PROGRAMME STRUCTURE

To acquire a Master's degree, students should follow the following programme structures:

 

Option A: follow the course of studies and successfully pass examinations in four (4) Modules

and complete a Master thesis.

 

Option B: follow the course of studies and successfully pass examinations in six (6) Modules.

 

Semester 1

ELP511: Introduction to Organization and Management of Education

ELP512: Applied Educational Research: Quantitative Methods

 

Semester 2

ELP521: Evaluation of Teaching and Teachers

ELP522: Management of Change, School Effectiveness and School Improvement

 

Semester 3

ELP621: Strategic Planning in Education *

ELP622: Program Evaluation in Education *

OR

ELP701A: Master’s Thesis I* and

ELP701B: Master’s Thesis II *

 

*Electives

 

LIST OF COMPULSORY COURSES AND ELECTIVE COURSES

 

8 MODULES
(thesis and non-thesis master’s degree)

90 ECTS

 

1st SEMESTER MODULES (Compulsory)

30

ELP511

Introduction to Organization and Management of Education

15

ELP512

Applied Educational Research: Quantitative Methods

15

 

2nd SEMESTER MODULES (Compulsory)

30

ELP521

Evaluation of Teaching and Teachers

15

ELP522

Management of change, school effectiveness and school improvement

15

 

3rd SEMESTER MODULES (Elective)

30

ELP621

Strategic Planning in Education

15

ELP622

Program Evaluation in Education

15

ELP701A and ELP701B               

Master Thesis

(it is equivalent to two elective, scientifically related Modules of the Master’s Programme, 3rd Semester)

30

 

Programme of Study Layout Educational Leadership and Policy

Modules

Semester  

Required / Elective

Pre-requisite Modules

Co-requisite Modules

Workload

Hours

ECTS

ELP511

Introduction to organization and management of education

1

Required

   

375-450

15

ELP512

Applied Educational Research: Quantitative Methods

1

Required

 

ELP511

375-450

15

ELP521

Evaluation of Teaching and Teachers

2

Required

ELP511

 

375-450

15

ELP522

Management of change, school effectiveness and school improvement

2

Required

ELP511

 

375-450

15

ELP621

Strategic planning in education *

3

Elective

ELP511

ELP512

375-450

15

ELP622

Program Evaluation in Education *

3

Elective

ELP511

ELP512

375-450

15

ELP701A

Master’s Thesis I*

3

Elective

ELP511

ELP512

375-450

15

ELP701B       

Master’s Thesis II *

3

Elective

ELP511, ELP512

ELP701A

375-450

15

Total

2250-2700

90

 • The student can either select (ELP621 and ELP622) or (ELP701A and ELP701B)

 

Each student can optionally enrol, once or twice, in the free of charge Thematic Unit (i.e. Module) "Industry Placement", which awards five (5) ECTS. The module offers a structured placement, designed to offer students specific industry and professional experience in their particular field of study, and to allow them to build their skills in a real-world setting. The hosting institution can be any public or private organisation operating in the Republic of Cyprus:

ELP695 - Industry Placement (1st placement)

ELP696 - Industry Placement (2st placement)

Request more information by contacting the OUC Liaison Office here.

 

The Modules of the Program are also offered as independent. Any interested person can attend them without enrolling in the Program. Enrollment in the independent Modules requires paying the fees of the Module.

Academic Personnel

Petros Pashiardis, Professor, p.pashiardis@ouc.ac.cy, 0035722411972

Antonios Kafa, Assistant Professor, Academic Coordinator, ELP521, Module Coordinator, antonios.kafa@ouc.ac.cy, 0035722411888 

 

Adjunct Faculty (Tutors)

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus has 0 registered members
Name
Modules
Coordinator
Email
No users in this list

For additional information, please contact Ms. Vasiliou Vasiliki (vasiliki.vasiliou@ouc.ac.cy), 00357-22411988

 

Contact Form

Website Headers SDM
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΜΠΣ ΣΔΜ εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης και εξετάζει διαλεκτικά δυο βασικούς πυλώνες της: α) τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων β) την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Στόχος του: να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, στη γενικότερη περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης.

Το Πρόγραμμα έχει επιπλέον ερευνητικό προσανατολισμό και, επίσης, αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία για το επάγγελμα του επιμορφωτή, σχεδιαστή, συντονιστή ή αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η σημαντικότερη προσφορά του σχετίζεται με την ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευομένου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος διανοίγει νέες προοπτικές για τους απόφοιτους για:

(α) εργοδότησή τους σε τομείς που είναι συναφείς με το πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, στον δημόσιο τομέα όπως και σε ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ή και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ,

(β) ενδυνάμωση της υφιστάμενης καριέρας τους και αναβάθμιση της θέσης εργασίας τους μέσα από την αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους,

(γ) για ενασχόληση σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο με τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως:

 • εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 • σχεδιαστές, διοργανωτές ή αξιολογητές προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων,
 • ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε κυβερνητικούς φορείς και εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς,
 • ερευνητές σε κέντρα ερευνών και οργανισμούς που ασχολούνται με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Σημαντική σημείωση: Το Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα ΔΙ.ΠΑ.Ε. και για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (6 Θεματικές Ενότητες ή 4 Θεματικές Ενότητες και Μεταπτυχιακή Διατριβή).

Οι Θεματικές Ενότητες διδάσκονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένας σπουδαστής πλήρους φοίτησης  μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών σε 1,5 χρόνια.

Το αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα προσφέρεται από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. 

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Συνιστάται, επίσης, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, είναι €3.300.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) ανέρχονται σε €550, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή μάστερ ανέρχονται (συνολικά) σε €1.100

Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαίο όφελος και τη δημιουργία ευκαιριών με πολλαπλά λυσιτελείς συνέργειες για τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το Πρόγραμμα και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαθίδρυσε στρατηγικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως:  το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης (Σκωτία), το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο του Τάλλιν (Εσθονία), το Πανεπιστήμιο του Maynooth (Ιρλανδία), με τα οποία προσφέρει από κοινού και το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα International Master in Adult Education for Social Change. Επίσης, με την ESREA (European Society for the Research in the Education of Adults-https://esrea.org/) και ειδικότερα το δίκτυό της για τον Εκπαιδευτή Ενηλίκων - Research Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET-https://renadet.weebly.com/).

 

 

 ESREA logo 

 

      media 485019 en

  ReNAdET

            

 

 

 Παλαιά δομή Προγράμματος Σπουδών "Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" - 120 ects (προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

 

 

 

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ΙΙ

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο  

Υποχρεωτική / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες ΘΕ  

Συν-απαιτούμενες ΘΕ  

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΣΔΜΙΙ513

Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

1

Υποχρεωτική

   

375 - 450

15

ΣΔΜ5121

Θεωρητική θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης1

1

Επιλογής

 

ΣΔΜΙΙ513

375 - 450

15

ΣΔΜ6111

Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών1

1

Επιλογής

 

ΣΔΜΙΙ513

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ521

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προ­γραμμάτων Συνεχιζόμε­νης Εκπαίδευσης, ΔΒΜ & ΕΕΚ

2

Υποχρεωτική

ΣΔΜΙΙ513

 

375 - 450

15

ΣΔΜ6121

Μεθοδολογία έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση1

2

Υποχρεωτική

ΣΔΜΙΙ513

 

375 - 450

15

ΣΔΜ6211

Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων1

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513

 

375 - 450

15

ΣΔΜ6221

Πρόσβαση και Συμμετοχή Ενηλίκων στην Εκπαίδευση1

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513

 

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ623

Διδασκαλία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εξ αποστάσεως

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513

 

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ701Α  

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513,

ΣΔΜΙΙ521

 

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ701Β

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513,

ΣΔΜΙΙ521

ΣΔΜΙΙ701Α

375 - 450

15

Σύνολο   

2250-2700

90

 

1 Η εν λόγω ΘΕ προσφέρεται από κοινού με το Πρόγραμμα ΣΔΜ.

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΣΔΜ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΣΔΜ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΣΔΜ695 και ΣΔΜ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

 

Μέλη ΔΕΠ

Πετρίδης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, apetrides@ouc.ac.cy0035722411983

Γραβάνη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, maria.gravani@ouc.ac.cy, 0035722411974

 

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) elisavet.kiourti@ouc.ac.cy  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 11:00 - 15:00

Βιογραφικό 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): yianna.yiasouma1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411915

 facebook flat vector logo

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers IMAESC
 • Description

 • Programme structure

 • Modules

 • Academic Personnel

 • Contact

PROGRAMME OBJECTIVES

This International Master is a joint degree delivered and awarded by five universities: University of Glasgow (UK), University of Malta, Open University of Cyprus, Tallinn University (Estonia) and University of Maynooth (Ireland).

 • A distinctive feature of the programme is the connection between theory and practice, gained through focused placements and mobility periods between the partner universities.
 • It draws together the recognized strengths of the consortium partners into a relevant, joint degree that engages with and responds to such issues as social inequality, migration and intercultural cooperation.
 • The programme aims to deliver a curriculum that enables people to work with adults effectively and competently in changing socially diverse contexts.
 • You will receive a theoretical grounding in adult education, as well as intercultural and practical skills development though teaching placements, focused seminars and online courses.

 

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM - ECTS: 120

TEACHING LANGUAGE:  English

LEVEL: Masters

DEGREE AWARDED: International Master in Adult Education for Social Change (IMAESC)

 

More information look here: 

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/imaesc/theprogrammeandhowtoapply/programmestructure/#/aimsandintendedlearningoutcomes

 

GRADUATES CAN BE EMPLOYED – CAREER PROSPECTS

 

Our graduates have gained employment in the higher education sector, including international and UK universities, in further education, local councils, adult literacy centres, international non-governmental organizations, private sector companies, healthcare departments. 

 

ADMISSION REQUIREMENTS

 

A 2.1 Honours degree or equivalent qualification (for example, GPA 75% or above)

For applicants whose first language is not English, the University sets a minimum English Language proficiency level. For more information look here: https://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/imaesc/theprogrammeandhowtoapply/howtoapply/#/requireddocuments,entryrequirements,englishlanguagerequirements

 

HOW TO APPLY
PROGRAMME STRUCTURE

 

The programme is taught over 24 months and includes three mobility periods (credit bearing The programme is taught over 24 months and includes three mobility periods (credit bearing placements), and a Master’s thesis.

There is a pathway choice in Semester 2: "Critical issues, Policy and Curriculum" or "Community Engagement and Education". Open University of Cyprus delivers all online courses.

 

Semester 1

Introduction to Adult Education for Social Change(required)

International Issues in Adult Education or Psychology of Adult Learning

Practical Aspects of Adult Education (required)

Placement (required)

Teaching Adult Education Online (required)

Semester 2

Pathway A: Critical Issues, Policy and Curriculum

Adult Education and Social Difference

Adult Education for Sustainable Development

Curriculum Development

Placement

Research Methods (online) (required)

OR

Pathway B: Community Engagement and Education

Advanced Gender Studies in Adult and Community Education

Advanced Theories in Adult and Community Education

Power, Politics and Society: Adult Education in Context

Placement

Research Methods (online) (required)

Semester 3

Critical Reflection in Adult Learning and Education (online) (required)

Placement (required)

Recognising Built Capacity: Career and Impact Pathways (required)

Social and Professional Identity of Adult Educators (required)

Theories of Change (required)

Semester 4

Master's Thesis

For details about the thematic units of the Programme, visit the University of Glasgow website at:
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/adulteducationforsocialchangeinternational master/

Academic Personnel

Antonis Petrides, Associate Professor, Academic Coordinator, apetrides@ouc.ac.cy0035722411983

Gravani Maria, Assistant Professor,  maria.gravani@ouc.ac.cy, 0035722411974

 

Adjunct Faculty (Tutors)

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus has 0 registered members
Name
Modules
Coordinator
Email
No users in this list

 

 

 

For additional information, please contact Ms. Yianna Yiasouma (yianna.yiasouma1@ouc.ac.cy), 00357-22411915.

 

Contact Form

Website Headers PYS
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

Σε ποιους απευθύνεται

Οι Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης απευθύνονται σε απόδημους του Ελληνισμού. H διδασκαλία των Θεματικών Ενοτήτων  γίνεται στην αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (eClass). Παράλληλα, αξιοποιούνται οι δυνατότητες επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ΠλατφόρμαςΤηλεκπαίδευσης.

Βασικός στόχος των Θεματικών Ενοτήτων της Ελληνικής Γλώσσας είναι να αποκτήσουν οι  φοιτητές την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες επικοινωνίας, με έμφαση στον προφορικό λόγο, ενώ με τη Θεματική Ενότητα της Ιστορία της Κύπρου οι φοιτητές θα  εξοικειωθούν με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

Οι φοιτητές θα λαμβάνουν μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ η διδασκαλία εμπλουτίζεται με τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες: power point, αναζήτηση αρχειακού υλικού στο διαδίκτυο, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ.

Διάρθρωση

Θεματικές Ενότητες Σπουδών

ΤίτλοςΚωδικόςECTS
Ελληνική Γλώσσα I PEX111 10
Introduction to the History of Cyprus   PEX112 15
Ελληνική Γλώσσα II PEX121 10
Ελληνική Γλώσσα III PEX211 10
Ελληνική Γλώσσα IV PEX221 10

Μέλη ΔΕΠ

Πετρίδης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, apetrides@ouc.ac.cy0035722411983

 

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Ελισάβετ Κιούρτη (1/9/2021-31/7/2023)

 

Μέλη ΣΕΠ

Μέλος ΣΕΠ Θ.Ε. Συντονιστής/ίστρια Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Νεοφύτου Χρυστάλλα       PEX111       Συντονίστρια της Θ.Ε.      chrystalla.neophytou@ouc.ac.cy

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με :

την κα. Χριστοφή Χαρούλλα (charoula.christofi@ouc.ac.cy), 00357-22411743

την κα. Μαραθεύτη Χρυστάλλα (cmarathefti@ouc.ac.cy), 00357-22411740

Website Headers PYS
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων σε ένα εύρος επιστημονικών θεμάτων Πολιτικής Υγείας, μέσα από την ανάλυση της πολυπλοκότητας των συστημάτων υγείας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με ενδιαφέρον εστιασμένο σε θέματα Πολιτικής Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηγεσίας στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

 • Προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με την πολιτική υγείας, με τρόπο που να υποστηρίζει και να αναπτύσσει τον ορθολογικό σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας.
 • Εμβαθύνει σε ζητήματα αξιολόγησης και επιλογής διαφορετικών λύσεων που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και αφορούν στην υγεία.
 • Υποστηρίζει την κριτική ανάλυση της συνολικής λειτουργίας των συστημάτων υγείας με βάση τη διεθνή εμπειρία και επιστημονική πρακτική.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Πτυχιούχους – αποφοίτους Σχολών / Τμημάτων (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ), με συναφή με το περιεχόμενο του προγράμματος γνωστικά αντικείμενα, (πτυχιούχους Επιστημών και Επαγγελμάτων Υγείας, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Οικονομίας και Πληροφορικής).
 • Στελέχη Υπηρεσιών, Οργανισμών και Εταιρειών Ασφάλισης και Υγείας του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Υπουργεία, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φαρμακευτικές Εταιρείες, Εταιρείες Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού) στην Κύπρο, και την Ελλάδα κατά κύριο λόγο.
 • Στελέχη Μονάδων Υγείας του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πολυϊατρεία, πολυκλινικές, διαγνωστικά κέντρα) στην Κύπρο, και την Ελλάδα κατά κύριο λόγο.
 • Στελέχη  Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στον  ευρύτερο χώρο της υγείας και της κοινωνικής προστασίας.
 • Άλλους πτυχιούχους που είτε έχουν ευρύτερα ενδιαφέροντα σε επιμέρους πτυχές της πολιτικής υγείας, είτε ενδιαφέρονται για την έρευνα στις υπηρεσίες υγείας.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (Msc)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας. Ο φοιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η καλή γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα γραφείου και χρήσης υπηρεσιών του Διαδικτύου για αναζήτηση και επικοινωνία).

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Το πρόγραμμα δεν δέχεται αιτήσεις για νέους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των 15 ECTS και σε πλήρη φοίτηση μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι τέσσερις Θεματικές Ενότητες ανά Ακαδημαϊκό Έτος, (δύο ανά εξάμηνο). Η επιλογή και παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση. Η φοίτηση ξεκινά περί τα μέσα Σεπτεμβρίου και λήγει στο τέλος Μαϊου. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή Ιανουάριο και Μαϊο, σύμφωνα πάντα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση στις 4 υποχρεωτικές και σε δύο από τις 5 Θεματικές Ενότητες επιλογής και η επιτυχής εκπόνηση Διατριβής Μάστερ (30 ECTS).


Οι προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο είναι οι εξής:

Θεματικές Ενότητες Α Εξαμήνου (Χειμερινού)


Θεματικές Ενότητες Β’ Εξαμήνου (Εαρινού)

Θεματικές Ενότητες Γ’ Εξαμήνου (Χειμερινού) (επιλογή 1 από τις 3 προσφερόμενες)    


& Επιπλέον (Εγγραφή και έναρξη εκπόνησης Διατριβής Μάστερ)


Θεματικές Ενότητες Δ’ Εξαμήνου (Εαρινού) (επιλογή 1 από τις 2 προσφερόμενες)

& Επιπλέον (Συνέχιση και δυνατότητα ολοκλήρωση της Διατριβής Μάστερ)

 

Μέλος ΔΕΠ

Σωτηριάδης Ελπιδοφόρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνοςelpidoforos.soteriades@ouc.ac.cy, 0035722411956

Τάλιας Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, michael.talias@ouc.ac.cy, 0035722411954, ΠΥΣ625

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): ycharalambous@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411660

Website Headers PES
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το πρόγραμμα στοχεύει: 1. Στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στην περιοχή των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών (Τηλεπικοινωνιακών) Συστημάτων (ΠΕΣ) που υλοποιούνται με Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 2. Στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας μέσω των ΠΕΣ και των ΤΠΕ. 3. Στην εκπαίδευση και προετοιμασία ερευνητών που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού στις περιοχές των ΠΕΣ και των ΤΠΕ καθώς επίσης και στην εφαρμογή των αρχών και τεχνολογιών των ΠΕΣ και ΤΠΕ σε άλλες γνωστικές περιοχές. 4. Στη θεμελίωση συνεργασίας με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ΤΠΕ.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

Γιατί θα μου προσφέρει ένα σημαντικό υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και εξοικείωση με εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις των συνεχώς  εξελισσόμενων ΤΠΕ και των εφαρμογών τους στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση, στη διακυβέρνηση, στην υγεία, στο περιβάλλον κλπ. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, υλοποίηση, εγκατάσταση, αξιολόγηση ΠΕΣ, καθώς και με τη διδασκαλία στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, και  την προσφορά υπηρεσιών σε φορείς και επιχειρήσεις στις ΤΠΕ και τις εφαρμογές τους.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ECTS: 120  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ:  Magister Scientiae (Msc)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου πληροφορικής από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι άλλων επιστημών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα πληροφορικής, περιλαμβανομένου προγραμματισμού, στο επίπεδο και την έκταση που συνήθως προσφέρονται σε σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα Μαθηματικών, Φυσικής και Μηχανικής. Για την ομαλή παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν αρκετά καλά αγγλικά, ώστε να μπορούν να μελετήσουν βιβλία, άρθρα και επιστημονικό υλικό από το διαδίκτυο  (Δεν απαιτείται ενεργητική γνώση της Αγγλικής, δηλαδή γράψιμο ή ομιλία, ούτε κατανόηση προφορικού λόγου, αλλά η κατανόηση γραπτού λόγου πρέπει να είναι πολύ καλή).

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το πρόγραμμα σπουδών «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» επιπέδου μάστερ δεν δέχεται πλέον αιτήσεις για εισδοχή νέων φοιτητών.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα εξαμηνιαίων (9) Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής Μάστερ. Οι Θεματικές Ενότητες του μεταπτυχιακού προγράμματος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, την προηγμένη και την εφαρμοσμένη κατηγορία. Στο πρώτο έτος, για κάθε κατηγορία, προσφέρονται έξι (6) υποχρεωτικές εξάμηνες Θ.Ε. κορμού, ενώ στο δεύτερο έτος προσφέρονται οι εξάμηνες Θ.Ε. κατεύθυνσης / εξειδίκευσης από τις οποίες ο φοιτητής επιλέγει τρεις (3), και επίσης εκπονεί τη διατριβή Μάστερ.

Πέρα από τις υποχρεωτικές θεματικές ενότητες της προηγμένης και της εφαρμοσμένης κατηγορίας, το Πρόγραμμα προσφέρει αριθμό θεματικών ενοτήτων που οδηγούν τον φοιτητή στην απόκτηση εξειδίκευσης σε μια από τις πιο κάτω κατευθύνσεις:

 • Ευφυή Συστήματα
 • Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες
 • Ασφάλεια Συστημάτων
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες

Οι θεματικές ενότητες του 1ου έτους σπουδών (1ο και 2ο εξάμηνο) είναι οι εξής:

 • Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδιασμός (Προηγμένη κατηγορία)
 • Προηγμένες τεχνολογίες ιστού και προγραμματισμός (Προηγμένη κατηγορία)
 • Διαχείριση έργων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Προηγμένη/Εφαρμοσμένη κατηγορία)
 • Εξόρυξη δεδομένων (Προηγμένη κατηγορία)
 • Δίκτυα επικοινωνιών (Προηγμένη κατηγορία)
 • Ερευνητικές μέθοδοι (Προηγμένη/Εφαρμοσμένη κατηγορία)
 • Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και αρχές προγραμματισμού (Εφαρμοσμένη κατηγορία)
 • Ευφυή συστήματα (Εφαρμοσμένη κατηγορία)
 • Δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών (Εφαρμοσμένη κατηγορία)

Οι θεματικές ενότητες του 2ου έτους σπουδών (3ο και 4ο εξάμηνο) είναι οι εξής:

Κατεύθυνση 1η (Προηγμένη κατηγορία): Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες

 • Ασύρματες επικοινωνίες
 • Επικοινωνιακά συστήματα
 • Κινητή και διάχυτη υπολογιστική

Κατεύθυνση 2η (Προηγμένη κατηγορία): Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

 • Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων
 • Διαχείριση κινδύνων ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Κρυπτογραφία

Κατεύθυνση 3η (Προηγμένη κατηγορία): Ευφυή συστήματα

 • Αναπαράσταση γνώσης και συλλογισμός
 • Αυτόνομοι πράκτορες και συστήματα πολλαπλών πρακτόρων
 • Συλλογική ευφυία

Κατεύθυνση 4η (Εφαρμοσμένη κατηγορία): Εκπαιδευτικά συστήματα

 • Εξ αποστάσεως μάθηση – τεχνολογίες και μεθοδολογίες
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία
 • Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού

Κατεύθυνση 5η (Εφαρμοσμένη κατηγορία): Επιχειρηματικότητα

 • Αρχές και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες
 • Επιχειρηματικά πρότυπα

Γιάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνοςyannis.manolopoulos@ouc.ac.cy00357-22411970 (1/9/2022-31/8/2023)

 

 

Μέλος ΣΕΠ Θ.Ε. Συντονιστής/ίστρια Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Μαρία Κωνσταντίνου        ΠΕΣ695       Συντονίστρια της Θ.Ε.     maria.constantinou5@ouc.ac.cy

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών

 

Προδρόμου Μαριάννα (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): prodromou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411651

 

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ. ταχυδρομείο (email): xenia.pavli1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411968

Website Headers PNYX
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΠΝΥΚΑ είναι ένα καινοτόμο και διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικής Ιστορίας, Θεωρίας και Πράξης. Συνδυάζοντας στοιχεία από τους επιστημονικούς κλάδους των πολιτικών επιστημών, της ιστορίας, της κοινωνικής θεωρίας, της νομικής, των οικονομικών και των διεθνών σχέσεων, η ΠΝΥΚΑ έχει σκοπό να προσφέρει μια πολυδιάστατη, ουσιαστική και συστηματική παιδεία σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται σοβαρά για την πολιτική. Εμπνευσμένο από την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά τις σύγχρονες πολιτικές προκλήσεις, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στην άνοδο του επιπέδου της πολιτικής στον ελληνικό χώρο, προσεγγίζοντας το πολιτικό γίγνεσθαι ως άρτια καταρτισμένοι, εν δυνάμει πολιτικοί.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 120 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική 

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Μέσα από μια πρωτοποριακή, διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου της πολιτικής, το ΜΠΣ της ΠΝΥΚΑΣ προσφέρει μοναδικές δεξιότητες, πολλές δυνατότητες ειδίκευσης και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων για την πολιτική τόσο σε αμιγώς επιστημονικό όσο και σε πρακτικό-επαγγελματικό επίπεδο: σε υποψηφίους ή εν ενεργεία πολιτικούς, σε δημοσιογράφους, δημοσιολόγους, επαγγελματίες της πολιτικής επικοινωνίας και πολιτικούς συμβούλους, σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης και πολιτικών, οικονομικών και νομικών οργανισμών, σε εκπαιδευτικούς και γενικότερα πτυχιούχους Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, Τμημάτων Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης, Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων και άλλων συναφών Σχολών και Τμημάτων.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Συνιστάται, επίσης, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για να μπορούν οι φοιτητές να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη βιβλιογραφία, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) και Διαδικτύου, για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ, εάν επιλεγεί από τους φοιτητές, υπολογίζεται ως δύο Θεματικές Ενότητες και ανέρχονται σε 1350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΜΠΣ «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» έχει διετή διάρκεια και περιλαμβάνει 8 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των 15 ECTS (δηλαδή σύνολο 120 ECTS), οι οποίες διαρθρώνονται σε τέσσερις θεματικούς εξαμηνιαίους κύκλους: της Θεωρίας (1ο εξάμηνο), της Ιστορίας (2ο εξάμηνο), των Τεχνοκρατικών Νομικών και Οικονομικών (3ο εξάμηνο) και της Φιλοσοφίας του Δικαίου και της Ρητορικής (4ο εξάμηνο). Κάθε εξαμηνιαίος κύκλος περιλαμβάνει 2 Θ.Ε. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν φοίτηση με ή χωρίς μεταπτυχιακή διατριβή. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής φοίτηση και εξέταση:

 • Στην περίπτωση φοίτησης χωρίς μεταπτυχιακή διατριβή: και στις 8 εξαμηνιαίες Θ.Ε. του ΜΠΣ.
 • Στην περίπτωση φοίτησης με μεταπτυχιακή διατριβή: σε 6 εξαμηνιαίες Θ.Ε. (τις 4 Θ.Ε. του πρώτου έτους και 2 από τις 4 Θ.Ε. του δεύτερου έτους) συν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής έκτασης 12.000-15.000 λέξεων (30 ECTS) πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ.

 

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
     Ώρες ECTS
Θ.Ε. 1ου έτους σπουδών     
ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία 1ο Υποχρεωτική   375-450 15
ΠΙΘ512: Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία 1ο Υποχρεωτική   375-450 15
ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας 2ο Υποχρεωτική   375-450 15
ΠΙΘ522: Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας 2ο Υποχρεωτική   375-450 15
Θ.Ε. 2ου έτους σπουδών     
ΠΙΘ611: Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)1 3ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 375-450 15
ΠΙΘ612: Μακροοικονομία και Διεθνές Οικονομικό Σύστημα1 3ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 375-450 15
ΠΙΘ621: Δίκαιο ΙΙ (Μέθοδος της νομικής σκέψης – Στοιχεία Φιλοσοφίας Δικαίου)1 4ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 375-450 15
ΠΙΘ622: Θεωρία Επιχειρηματολογίας – Λογική και Ρητορική1 4ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 375-450 15
ΠΙΘ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή1 2 3ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 375-450 15
ΠΙΘ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή1 2 4ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ512 375-450 15
Σύνολο   3000-3600 120

Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια μπορεί είτε να παρακολουθήσει και τις τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες επιλογής (ΠΙΘ611, ΠΙΘ612, ΠΙΘ621, ΠΙΘ622) είτε δύο (2) Θεματικές Ενότητες επιλογής από τις ΠΙΘ611, ΠΙΘ612, ΠΙΘ621, ΠΙΘ622 μαζί με τη Μεταπτυχιακή Διατριβή (ΠΙΘ701Α και ΠΙΘ701Β), για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΠΣ.

Η Μεταπτυχιακή Διατριβή εκπονείται πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ, έχει έκταση 12.000-15.000 λέξεων και ως προς τον φόρτο εργασίας αντιστοιχεί στις 2 από τις 4 Θ.Ε. του δεύτερου έτους σπουδών.

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΠΙΘ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΠΙΘ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΠΙΘ695 και ΠΙΘ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Θεόδωρος Γιαννόπουλος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος 

 
Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) elisavet.kiourti@ouc.ac.cy  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 11:00 - 15:00

Βιογραφικό 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): charoula.christofi@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411743

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers PNYX
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συστηματική  διερεύνηση όψεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, με τη χρήση νέων τεχνολογιών εικόνας, ήχου και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και με τη δημιουργική αξιοποίηση διαθεματικών, ανοικτών και οικείων περιβαλλόντων μάθησης, που φέρνουν σε επαφή  τους εκπαιδευόμενους με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης δια του θεάτρου, των Τ.Π.Ε. και  της σύζευξης των δύο, του ψηφιακού δράματος και θεάτρου και δημιουργούν μια νέα  πραγματικότητα, που σέβεται και αναδεικνύει εξίσου τις ανθρωπιστικές με τις παιδαγωγικές αξίες, τις τεχνολογικές με τις καλλιτεχνικές παραμέτρους της εκπαίδευσης.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS : 90 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική 

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα γνωρίσουν τις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τον μορφο-παιδευτικό ρόλο που διαδραματίζει το θέατρο στην εκπαίδευση και την έννοια «ψηφιακό δράμα». Θα μπορέσουν να βρουν εργασία σε πολιτιστικά κέντρα δήμων, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον πολιτισμό, θέατρα και θεατρικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεαμάτων, τη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση.

Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, η απόκτηση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου θα λειτουργήσει προσθετικά υπό μορφή εξειδίκευσης σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, γεγονός που θα επιτρέψει τη μοριοδότηση και θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες ταχείας ανέλιξης στην ιεραρχία του κλάδου τους. Στην περίπτωση που είναι άνεργοι, θα ενισχυθούν οι πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας στον τομέα του βασικού πτυχίου τους, αφού η εμβάθυνση σε συγκεκριμένα πεδία αιχμής και η απόκτηση, γνώσεων και δεξιοτήτων σε αυτά, θα λειτουργήσει θετικά ως προς κάθε μελλοντική υποψηφιότητα σε διαθέσιμη θέση εργασίας.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας ή της  Κύπρου, ή ισότιμου και αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού σε ειδικότητες σχετικές με αυτές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, δηλαδή να είναι :

 • Πτυχιούχοι φιλολογικών και ξενόγλωσσων Τμημάτων
 • Εκπαιδευτικοί α’/ και β’/ βάθμιας εκπαίδευσης (φιλόλογοι, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, θεατρολόγοι)
 • Απόφοιτοι του Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚΥ
 • Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων
 • Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών και συναφών Επιστημών
 • Απόφοιτοι Τμημάτων Μ.Μ.Ε.
 • Απόφοιτοι Τμημάτων Πολιτισμικών Σπουδών
 • Ηθοποιοί και καλλιτέχνες του θεάτρου με πτυχίο Α.Ε.Ι.

Οι υποψήφιοι συνιστάται να γνωρίζουν πολύ καλά Αγγλικά, καθώς θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη βιβλιογραφία.

Επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €900Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023.

 

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο συγκερασμός και η σύζευξη στοιχείων που προέρχονται από αυτοτελή επιμέρους επιστημονικά πεδία, που συνενώνονται και συναπαρτίζουν μια υβριδική σύνθεση, η οποία προσφέρεται για πρώτη φορά ως ολοκληρωμένο διεπιστημονικό και διαθεματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει :

 • Περιεχόμενο: τις πολλαπλές όψεις και παραμέτρους του αρχαιοελληνικού πολιτισμού
 • Μέθοδο: τις ποικίλες τεχνικές και τους κώδικες του δράματος και του θεάτρου στην εκπαίδευση
 • Μέσο: τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην
 • Φορέα: τη σύγχρονη εκδοχή του ψηφιακού Δράματος και Θεάτρου

Για την  ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού», απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερεις (4) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και επιπρόσθετα η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

 

1ο εξάμηνο

ΨΗΔ511: Αρχαίος Ελληνικός  Πολιτισμός και Θέατρo

(Η Αθήνα του 5ου και του 4ου αιώνα: το δημοκρατικό πείραμα, το θέατρο, η φιλοσοφία.

Σύγχρονες προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος: θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα)

ΨΗΔ512: Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

(Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση. Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση: Ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια)

 

2ο εξάμηνο

ΨΗΔ521: Θέατρο στην Εκπαίδευση: Καλλιτεχνική  Έκφραση και Παιδαγωγία

(Παιδαγωγική δυναμική του Θεάτρου και θεατρικές τεχνικές στη διδασκαλία. Θέατρο και σύγχρονη τεχνολογία. Από τη θεατρική στην εικονική πραγματικότητα)

ΨΗΔ701Α: Μεταπτυχιακή  Διατριβή Ι

 

3ο εξάμηνο

ΨΗΔ611: Ψηφιακό  δράμα και θέατρο στην εκπαίδευση

(Το διαδικτυακό θέατρο και η ψηφιακή performance στην εκπαίδευση. Σύνθεση και κριτική επιλογή ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση :εφαρμογές και διαδραστικότητα)

ΨΗΔ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΨΗΔ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΨΗΔ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΨΗΔ695 και ΨΗΔ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Γραμματάς Θεόδωρος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνοςtheodoros.grammatas@ouc.ac.cy 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): charoula.christofi@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411743

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers MES
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αναπόφευκτη συνάντηση της επικοινωνίας με την παιδαγωγική συγκροτεί την Εκπαίδευση στα Μέσα (ως μέσο) και τον Γραμματισμό στα Μέσα (ως στόχο), δηλαδή το διεπιστημονικό πεδίο που φιλοδοξεί να ενισχύσει την πολιτότητα και τη δημοκρατία, καλλιεργώντας δεξιότητες πρόσβασης, επικοινωνίας και συμμετοχής, κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, δημιουργικής παραγωγής.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έρχεται να απαντήσει στην επιτακτική ανάγκη για γνώση και αποτελεσματική χρήση των Μέσων Επικοινωνίας στο Σχολείο, συνδυάζοντας τη θεωρητική εμβάθυνση με την απαιτούμενη πρακτική κατάρτιση.

Με δεδομένο τον στόχο η εκπαίδευση στα Μέσα στο σχολείο να είναι η ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών στις αναδυόμενες νέες συνθήκες ενός υπερ-επικοινωνιακού κόσμου, οι ευθύνες των εκπαιδευτικών αυξάνονται σημαντικά. Η νέα Γνώση θα τους επιτρέπει να αξιοποιούν τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας με τρόπο κριτικό και αποτελεσματικό. Γνώση κριτική, σφαιρική και εις βάθος, αναφορικά με τους κανόνες, τις αρχές, τις τεχνικές και τον τρόπο λειτουργίας τους. Γνώση που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να αποκομίζουν τα ουσιαστικά τους οφέλη, είτε ως δέκτες / καταναλωτές μηνυμάτων, είτε ως παραγωγοί και δημιουργοί περιεχομένου. Η εξειδικευμένη και μεθοδική γνώση της Επιστήμης της Επικοινωνίας και των Μέσων σε αλληλοτροφοδότηση με την Παιδαγωγική και τη Διδακτική, καθώς και η σύνδεσή τους με το σύγχρονο σχολείο με συγκεκριμένες μεθοδολογίες, διαφαίνεται άκρως αναγκαία να ενταχθεί σε όλο το εύρος της σχολικής εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεματικές ενότητες για τον Σύγχρονο Κόσμο, τα Μέσα Επικοινωνίας, τον Εγγραμματισμό και την Εκπαίδευση στα Μέσα, τη Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών. Ειδικά μετά τα νέα δεδομένα που έφερε η COVID19 στις μεθόδους διδασκαλίας, το νέο Μεταπτυχιακό αξιοποιεί κάθε νέα μορφή τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, από το Νηπιαγωγείο / Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο.

Ενδιαφέρει κάθε εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτως βαθμίδας, επαγγελματίες από συναφείς χώρους, αλλά και τον πολίτη που επιζητά νέες γνώσεις και δεξιότητες στην Επικοινωνία, τον ψηφιακό κόσμο και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους εκείνους που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα να καλλιεργήσουν τις παρακάτω στάσεις και δεξιότητες (Ντάβου, 2007):

 • κριτική στάση απέναντι σε κάθε είδους παραγωγή, όλων των Μέσων (κείμενα, άρθρα, βιβλία, οπτικό και ακουστικό υλικό),
 • κριτική επιλογή εκείνων των πληροφοριών που αξίζουν την επεξεργασία, από εκείνες που είναι άχρηστες ή περιττές,
 • εμβάθυνση στο νόημα και στη σημασία των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής σημασίας, δηλαδή του πόσο πραγματικά σημαντική είναι η πληροφορία για το ίδιο το άτομο, για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του),
 • συσχέτιση των πληροφοριών με τις γνώσεις που ήδη διαθέτει ο μαθητής και αξιολόγησή του βάσει αυτών των γνώσεων,
 • διερεύνηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών,
 • εμπιστοσύνη στην προσωπική κρίση και αποδοχή του πλουραλισμού των ιδεών.

Πιο συγκεκριμένα, το ΜΠΣ «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» αποτελεί  απαραίτητο εφόδιο για τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που όμως είναι παράλληλα και γονείς και πολίτες (αλλά και για τους επαγγελματίες από συναφείς χώρους) που επιζητούν:

 • Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες στη σύγκλιση των πεδίων της Επικοινωνίας και Μέσων, των Επιστημών της Αγωγής και του Γραμματισμού/Εκπαίδευσης στα Μέσα
 • Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες στα νέα Μέσα της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της δημοσίευσης, εδραιώνοντας τη θέση τους, ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής και επιτυγχάνοντας ταχύτερη επαγγελματική άνοδο
 • Να κατανοήσουν και να μάθουν να λειτουργούν με τη σύγχρονη αντίληψη του ειδικού της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της δημοσίευσης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • Να ισχυροποιήσουν την παρουσία, την εικόνα και την ταυτότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών που εκπροσωπούν, διευθύνουν ή προΐστανται.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 90 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το επιλέγω για να είμαι σε θέση να παρακολουθώ τη διάδοση των νέων τεχνολογιών που ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. H εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου παρέχει εμπειρίες μάθησης μέσα κι έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας, έχοντας πλέον αναπτύξει δυναμική που αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο και προσφέροντας δυνατότητες διασποράς της γνώσης με ελάχιστες ή μηδενικές μετακινήσεις.

Για να παρακολουθώ τις διαρκείς εξελίξεις στο πεδίο των Μέσων επικοινωνίας, ιδιαίτερα τη μετάβαση από τη μαζική επικοινωνία στην Κοινωνία του Δικτύου και την Ψηφιακή Εποχή, που τροφοδοτεί τον μετασχηματισμό της μαθησιακής διαδικασίας. Τα νέα Μέσα αποτελούν πλατφόρμες ανάδυσης, διαμόρφωσης και οργάνωσης της κοινωνικής και πολιτισμικής αλλαγής, οι οποίες οδηγούν σε νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Η διείσδυση των νέων Μέσων στη σχολική καθημερινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία απαιτεί την απόκτηση νέων γνώσεων, την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και στάσεων, συνεπώς οδηγεί στην ανάδυση ενός νέου Εκπαιδευτικού Παραδείγματος που αναδεικνύει το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Επειδή οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους, παρακολουθούν πολλές φορές τις νέες εξελίξεις αμήχανα, καθώς δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να τις υποστηρίξουν και να τις αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό επιβάλλεται να αλλάξει άμεσα.

Επειδή οι φοιτητές στην «Εποχή της Πληροφορίας μιας Δικτυωμένης Κοινωνίας» έχουν αλλάξει ριζικά. Ακόμη και οι ενήλικες φοιτητές ολοένα και περισσότερο δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, για τους οποίους σχεδιάστηκε το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι φοιτητές - ψηφιακοί ιθαγενείς καλούνται να μάθουν σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο σε ψηφιακούς μετανάστες. Η ταχύτατη ανάπτυξη και διείσδυση στην παγκόσμια κοινότητα των μαθημάτων μέσω Διαδικτύου δημιούργησε ένα εύρος συζητήσεων, επιστημονικών διαφωνιών και πολύπλευρων προβληματισμών για το μέλλον της εκπαίδευσης και της μάθησης γενικότερα.

Επειδή η Παιδαγωγική μεταβάλλεται με τη διαμεσολάβηση του Παγκόσμιου Ιστού στη διαδικασία της μάθησης. Η μάθηση σήμερα είναι μια διαδικασία οικοδόμησης δικτύων πληροφοριών, επαφών και πόρων που εφαρμόζονται σε πραγματικά προβλήματα, ενώ απευθύνεται σε μαθητές που εξαρχής έχουν κοινωνικοποιηθεί στην τεχνολογία του διαδικτύου και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντός τους,  όντας οι λεγόμενοι «Digital Natives», «NetGeneration», «Generation Y» ή «Millennials».

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας ή της  Κύπρου, ή ισότιμου και αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη βιβλιογραφία.
 • Επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400 Ευρώ.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 600 για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS και 900 για κάθε Θ.Ε., η οποία αποτιμάται με 15 μονάδες ECTS. Τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (η διάρκεια της οποίας είναι δύο εξάμηνα) είναι €900 ανά εξάμηνο. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο», απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση έξι (6) εξαμηνιαίων Υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων (10 μονάδες ECTS έκαστη) και δύο (2) Θεματικών Ενοτήτων Επιλογής (15 μονάδες ECTS έκαστη). Στις Θεματικές Ενότητες Επιλογής συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής, η οποία δεν είναι υποχρεωτική.

 

1ο εξάμηνο

ΕΝΔ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη

ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα

ΜΕΣ513: Εγγραμματισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα

 

2ο εξάμηνο

ΕΝΔ521  Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη

ΕΝΔ522  Κατανοώντας το Μήνυμα: Οι Επιδράσεις

ΜΕΣ523  Εγγραμματισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα στην Πράξη

 

3ο εξάμηνο

ΜΕΣ611: Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών

ΜΕΣ612: Οπτικοακουστικός Εγγραμματισμός στην Ψηφιακή Εποχή

ή

ΜΕΣ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

ΜΕΣ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΜΕΣ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο

ΜΕΣ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

 

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Ιορδανίδου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη, sofia.iordanidou@ouc.ac.cy, 0035722411902

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): yianna.yiasouma1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411915

 

facebook flat vector logo

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers BIH
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απευθύνεται πρωτίστως σε λειτουργούς υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές και ερευνητές), νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες, οι οποίοι προσεγγίζουν τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής είτε από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστημών και της φιλοσοφίας, είτε επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους σπουδαστές τις προαναφερθείσες γνώσεις και δεξιότητες, δυνάμει των οποίων αυτοί θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και θα οξύνουν την κριτική τους ικανότητα, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις και να λαμβάνουν καίριες αποφάσεις για την πορεία και την ποιότητα της ζωής όσων προστρέχουν στις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους καταστήσουν λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα, καθώς και στις συνακόλουθες αιτιάσεις και εγκλήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι της κάθε μιας από τις δυο προσφερόμενες κατευθύνσεις καθορίζονται ως εξής:

(MA) Βιοηθική – Ιατρική Ηθική, Κατεύθυνση: «Βιοηθική»

- Στην παροχή ειδικών γνώσεων σε επιστήμονες προερχόμενους από όλους τους σχετικούς κλάδους (νομικούς, γενετιστές, βιολόγους, πειραματικούς ιατρούς, φαρμακολόγους, νοσηλευτές, κ.ά.τ.) για τα σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τη Βιοηθική διεθνώς.

- Στη λεπτομερή κατάρτιση μεμονωμένων ερευνητών ή ερευνητικών ομάδων επί όσων ισχύουν σε παγκόσμια κλίμακα για επί μέρους ζητήματα που αφορούν τη Βιοηθική (καθιερωμένα γενικά ή ειδικά πρωτόκολλα, θεσπίσματα διεθνή/ομοσπονδιακά/τοπικά, παγκόσμιες διακηρύξεις).

- Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και της κατάρτισης που απαιτείται, ώστε οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης να είναι επιλέξιμοι σε επιτροπές βιοηθικής, δεοντολογίας της έρευνας, και σε άλλους σχετικούς θεσμικούς φορείς.

- Στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και στην προαγωγή του σχετικού με τη Βιοηθική διαλόγου.

(MA) Βιοηθική – Ιατρική Ηθική, Κατεύθυνση: «Ιατρική Ηθική»

- Στην παροχή ειδικών γνώσεων σε επιστήμονες προερχόμενους από όλους τους σχετικούς κλάδους (νομικούς, γενετιστές, βιολόγους, πειραματικούς ιατρούς, φαρμακολόγους, νοσηλευτές, κ.ά.τ.) για τα σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την Ιατρική Ηθική διεθνώς.

- Στην παροχή ειδικής κατάρτισης στα μέλη του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομειακών ιδρυμάτων και κλινικών (γιατρούς, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, ερευνητές) σε σχέση με την Ιατρική Ηθική, ώστε να επιτελούν με ασφάλεια και επάρκεια το έργο τους.

- Στην εις βάθος και λεπτομερή κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού (γιατρούς, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, ερευνητές) σχετικά με ζητήματα που αφορούν νομικά θέματα που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός τους, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα που θα εγείρουν οικονομικές διεκδικήσεις εις βάρος των ιδίων και των ιδρυμάτων τους.

- Στη δημιουργία επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, το οποίο θα μπορεί να στελεχώνει επιτροπές δεοντολογίας της έρευνας σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομειακά ιδρύματα.

- Στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και στην προαγωγή του σχετικού με την Ιατρική Ηθική διαλόγου.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 120 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Η διάρθρωση του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» εγγυάται την πλήρη εξοικείωση των ενδιαφερομένων με όλο το φάσμα των βιοηθικών προβλημάτων και με τις κυριότερες προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την αντιμετώπισή τους. Οι Θεματικές Ενότητες εισάγουν τους φοιτητές στην ηθική φιλοσοφία, αναπτύσσουν τις κυριότερες αρχές της και παρουσιάζουν κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις (Βασικές Ηθικές Παραδόσεις, Εφαρμοσμένη Ηθική, Ηθικές Έννοιες και Αρχές). Επίσης, υπογραμμίζουν τη συνάφεια της Βιοηθικής με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία είναι κεντρική στη σύγχρονη βιβλιογραφία, και αναδεικνύουν παράλληλα τον νομικό προβληματισμό και τις νομικές θεωρήσεις των ποικίλων προβλημάτων (νομολογία, προσωπικά δεδομένα, δεοντολογία). Εστιάζουν, ακόμη, σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα, όπως η σχέση ηθικής και γονιδιώματος, και η νευροηθική, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν φοιτητές με ανάλογη επιστημονική κατάρτιση. Οι Θ.Ε. διακρίνονται για τον κυμαινόμενο βαθμό εστίασης, ο οποίος ποικίλλει, ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν τις αναγκαίες γενικές θεωρητικές γνώσεις και αρχές, αλλά ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με επιμέρους πεδία, πιο εξειδικευμένου χαρακτήρα. Συνεπώς, η διάρθρωση του Προγράμματος εξασφαλίζει την πολύπλευρη και συνδυαστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, η οποία θα συντελέσει στην επαγγελματική και επιστημονική καταξίωση των αποφοίτων του.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας ή της  Κύπρου, ή ισότιμου και αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη βιβλιογραφία.
 • Επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €450 για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS (συμπεριλαμβανομένης της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ι) και 900 για τη Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ (συνεπώς το συνολικό κόστος για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής διατριβής ανέρχεται στα 1350 Ευρώ). Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / AFFILIATIONS

Με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαίο όφελος και τη δημιουργία ευκαιριών με πολλαπλά λυσιτελείς συνέργειες για τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική», το Πρόγραμμα και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαθίδρυσε στρατηγικές συνεργασίες (affiliations) με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το Πρόγραμμα «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» υποστηρίζει, επίσης, η Έδρα Βιοηθικής της UNESCO (University of Haifa | UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)).

NKUA Applied Philosophy Research Lab logo el Panteion BioethicsLab el Panteion RECEBI logo el unesco logo HAIFA new 1

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις εξειδίκευσης: α) Βιοηθική, β) Ιατρική Ηθική.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων (10 μονάδες ECTS έκαστη) και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 μονάδες ECTS – Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι, η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS και Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ, η οποία αποτιμάται με 20 μονάδες ECTS).

 

Θεματικές Ενότητες Κατεύθυνση Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
      Ώρες ECTS
ΒΙΗ 511: Ιστορία των Ηθικών Θεωριών Όλες 1ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΒΙΗ 512: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων Όλες 1ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΒΙΗ513: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική Βιοηθική 1ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΒΙΗ514: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική Ιατρική Ηθική 1ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΒΙΗ 521: Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας Όλες 2ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΒΙΗ522: Βιοηθική και Ανθρώπινο Γονιδίωμα Βιοηθική 2ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΒΙΗ523: Βιοηθική και Αρχή της Ζωής2 Βιοηθική 2ο Επιλογής   250-300 10
ΒΙΗ524: Βιοηθική και Βελτιώσεις2 Βιοηθική 2ο Επιλογής   250-300 10
ΒΙΗ525: Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική Ιατρική Ηθική 2ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΒΙΗ526: Ιατρική Δεοντολογία3 Ιατρική Ηθική 2ο Επιλογής   250-300 10
ΒΙΗ527: Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία3 Ιατρική Ηθική 2ο Επιλογής   250-300 10
ΒΙΗ611: Νευροηθική Όλες 3ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΒΙΗ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι Όλες 3ο Υποχρεωτική ΒΙΗ511, ΒΙΗ512 250-300 10
ΒΙΗ612: Βιοηθική και Δίκαιο Βιοηθική 3ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΒΙΗ613: Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία Ιατρική Ηθική 3ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΒΙΗ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ Όλες 4ο Υποχρεωτική ΒΙΗ511, ΒΙΗ512 500-600 20
ΒΙΗ621: Παγκόσμια Βιοηθική1 Βιοηθική 4ο Επιλογής   250-300 10
ΒΙΗ622: Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας1 Βιοηθική 4ο Επιλογής ΒΙΗ511, ΒΙΗ512, ΒΙΗ513 250-300 10
ΒΙΗ621: Παγκόσμια Βιοηθική1 Ιατρική Ηθική 4ο Επιλογής   250-300 10
ΒΙΗ623: Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις1 Ιατρική Ηθική 4ο Επιλογής ΒΙΗ511, ΒΙΗ512, ΒΙΗ514 250-300 10
Σύνολο   3000-3600 120

1  Ο φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει μια (1) Θεματική Ενότητα (ΘΕ) επιλογής μεταξύ δύο (2) ΘΕ, ως ακολούθως: • Κατεύθυνση: «Βιοηθική»: BIH621 ή BIH622 • Κατεύθυνση: «Ιατρική Ηθική»: ΒΙΗ621 ή ΒΙΗ623

2  Ο/Η φοιτητής/τρια της Κατεύθυνσης «Βιοηθική» μπορεί να επιλέξει μια (1) Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) Επιλογής εκ των δύο (2) προσφερόμενων Θ.Ε., ως ακολούθως: (BIH523, BIH524)

3  Ο/Η φοιτητής/τρια της Κατεύθυνσης «Ιατρική Ηθική» μπορεί να επιλέξει μια (1) Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) Επιλογής εκ των δύο (2) προσφερόμενων Θ.Ε., ως ακολούθως : (BIH526, BIH527).  

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΒΙΗ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΒΙΗ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΒΙΗ 695 και ΒΙΗ 696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

 

 

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος : Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

 

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) elisavet.kiourti@ouc.ac.cy  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 11:00 - 15:00

Βιογραφικό 

 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

 

 

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): yianna.yiasouma1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411915

 

Φόρμα Επικοινωνίας

WebsiteProgrammeBanner ΕΝΔ 90 ECTS EL
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο υπερ-επικοινωνιακός μας κόσμος δημιουργεί νέες ανάγκες και νέες προκλήσεις για τους επαγγελματίες της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, καθώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε, δικτυωνόμαστε, δημοσιεύουμε και καταναλώνουμε μηντιακό περιεχόμενο. Το επάγγελμα του δημοσιογράφου εξελίσσεται, όχι μόνο γιατί πρέπει να προσαρμοστεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά γιατί οφείλει να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της αγοράς και των ακροατηρίων. Από την άλλη, έρχεται όλο και πιο κοντά στο πεδίο της επικοινωνίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη σύγκλιση μεταξύ των δύο.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, έρχεται να απαντήσει σε αυτήν ακριβώς τη σύγκλιση και να εφοδιάσει τους φοιτητές με την κατάλληλη γνώση, μεθοδολογίες, αλλά και πρακτικά εργαλεία στο ευρύτερο πεδίο των Μέσων και ειδικότερα, σε αυτά της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας.

Κύριος στόχος του είναι η προσφορά ουσιαστικής και πολύτιμης γνώσης στην επικοινωνία, τη δικτύωση και την παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου. Σημαντικός στόχος και η εξοικείωση με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων τόσο στη σύγχρονη εφαρμοσμένη επικοινωνία όσο και στη δημοσιογραφία  – την εμπλουτισμένη, δηλαδή, εκδοχή της σύγχρονης δημοσιογραφίας. Το θεμελιώδες μέσο είναι η εκπαίδευση στα Μέσα και σε στρατηγικές, τακτικές και μεθόδους επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν το σύνολο των εκφάνσεων του φαινομένου που αποκαλούμε ανθρώπινη επικοινωνία, τόσο σε micro- όσο και σε macro-κλίμακα.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η επαγγελματική κατάρτιση, ενδυνάμωση και ανέλιξη των φοιτητών, εξασφαλίζοντάς τους νέες δυνατότητες και προοπτικές στην αγορά και τον χώρο εργασίας τους, καθώς και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής τους ύπαρξης.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 90 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι:

 • Αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν την αξία της αποτελεσματικής επικοινωνίας, δικτύωσης και παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου
 • Αποζητούν να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τα Νέα και συνεχώς εξελισσόμενα Μέσα.
 • Κατανοούν τη σημασία μεθοδικού σχεδιασμού στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας ανεξαρτήτως τομέα και πεδίου δράσης και διάδρασης.
 • Επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους στο να επιχειρηματολογούν, να πείθουν και να μεταφέρουν αποτελεσματικά το μήνυμά τους.

 

Πιο συγκεκριμένα, το ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία είναι απαραίτητο εφόδιο για τους επαγγελματίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που επιζητούν:

 • Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες τους τομείς και τα νέα Μέσα της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου, εδραιώνοντας τη θέση τους κι επιτυγχάνοντας ταχύτερη επαγγελματική άνοδο.
 • Να κατακτήσουν την τέχνη της διαμόρφωσης λυσιτελών στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας σε όλους τους τομείς δράσης τους, ήτοι ως εργαζόμενοι, προϊστάμενοι, γονείς, πολίτες, κλπ.
 • Να κατανοήσουν και να μάθουν να λειτουργούν με τη σύγχρονη αντίληψη του «entrepreneur»-επιχειρηματία και ειδικού της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου.
 • Να ισχυροποιήσουν την παρουσία, την εικόνα και την ταυτότητα των οργανισμών που εκπροσωπούν και των προϊόντων/υπηρεσιών που διαχειρίζονται.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

-Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

-Οι υποψήφιοι συνιστάται, επιπρόσθετα, να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη βιβλιογραφία.
 • Επαρκή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.
 • Βασική εξοικείωση με τα Μέσα επικοινωνίας και με τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, headphones και μικρόφωνο, καθώς θα συμμετέχουν ενεργά σε τηλεσυναντήσεις.
 • Smartphone, καθώς θα κληθούν να κάνουν χρήση του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι €5.400.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 600 για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS και 900 για κάθε Θ.Ε., η οποία αποτιμάται με 15 μονάδες ECTS, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1800. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 8-23 Αυγούστου 2023.

 

 

 


 

Παλαιά δομή Προγράμματος Σπουδών "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ" - 120 ects (προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις:

-Επικοινωνία

-Νέα Δημοσιογραφία

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση:

-σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή

-σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θ.Ε. και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

 

1ο εξάμηνο σπουδών

Το πρώτο εξάμηνο σπουδών είναι κοινής παρακολούθησης και για τις δυο κατευθύνσεις και περιλαμβάνει τις εξής τρεις (3) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες:

ΕΝΔ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη

ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα

ΕΝΔ513: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία

 

2ο εξάμηνο σπουδών

Το δεύτερο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες κοινής παρακολούθησης και για τις δυο κατευθύνσεις και μία (1) υποχρεωτική Θεματική Ενότητα, ανάλογα με την Κατεύθυνση Επιλογής:

ΕΝΔ521: Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη

ΕΝΔ522: Κατανοώντας το μήνυμα: Οι Επιδράσεις

Κατεύθυνση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΔ523: Στρατηγική Επικοινωνία 

Κατεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔ524: Οι προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας

 

3ο εξάμηνο σπουδών

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την παρακολούθηση δύο (2) Θ.Ε. επιλογής, ανάλογα με τη Κατεύθυνση. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, αντί των δύο Θ.Ε. Επιλογής, να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ.

Κατεύθυνση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΔ611: Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία

ΕΝΔ612: Επικοινωνία και Μάρκετινγκ Περιεχομένου: Σχεδιασμός και Υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής

ή Διατριβή μάστερ (Ι και ΙΙ)

Κατεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔ613: Επάγγελμα Δημοσιογράφος

ΕΝΔ614: Ψηφιακή αφήγηση

ή Διατριβή μάστερ (Ι και ΙΙ)

 

Πλήρης ή μερική φοίτηση

Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια έχει δύο δυνατότητες φοίτησης:

α) ολοκλήρωση σπουδών σε 3 εξάμηνα, με 3 Θ.Ε. ανά εξάμηνο που αντιστοιχεί σε πλήρη (full time) φοίτηση, όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω και

β) ολοκλήρωση σπουδών σε περισσότερα εξάμηνα, με μικρότερο αριθμό Θ.Ε. ανά εξάμηνο, που αντιστοιχεί σε μερική (part-time) φοίτηση.

Αναλυτικά, σε συνεννόηση με τον/την ακαδημαϊκό/ή υπεύθυνο/η, ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορούσε να προβεί στις ακόλουθες επιλογές:

Θ.Ε. Ολοκλήρωση φοίτησης σε:
3 εξάμηνα   4 εξάμηνα   6 εξάμηνα (α επιλογή)  

6 εξάμηνα (β επιλογή)  

8 εξάμηνα  
ΕΝΔ511 1ο 1ο 1ο 1ο 1ο
ΕΝΔ512 1ο 1ο 1ο 3ο 3ο
ΕΝΔ513 1ο 3ο 3ο 3ο 5ο
ΕΝΔ521 2ο 2ο 2ο 2ο 2ο
ΕΝΔ522 2ο 2ο 2ο 4ο 4ο
ΕΝΔ523/ΕΝΔ524 2ο 4ο 4ο 4ο 6ο
ΕΝΔ611/ΕΝΔ613/ΕΝΔ701Α        3ο 3ο 5ο 5ο 7ο
ΕΝΔ612/ΕΝΔ614/ΕΝΔ701Β 3ο 4ο 6ο 6ο 8ο

 

 

Δομή Προγράμματος Σπουδών 
Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία 
Θεματικές Ενότητες    Εξάμηνο   Υποχρεωτική / Επιλογής   Προ-απαιτούμενες ΘΕ   Συν-απαιτούμενες ΘΕ   Φόρτος εργασίας 
Ώρες  ECTS 
Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις 
ΕΝΔ511  Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη  1 Υποχρεωτική      250-300  10
ΕΝΔ512  Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα  1 Υποχρεωτική      250-300  10
ΕΝΔ513  Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία 1 Υποχρεωτική      250-300  10
ΕΝΔ521  Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ511    250-300  10
ΕΝΔ522  Κατανοώντας το Μήνυμα: Οι Επιδράσεις  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ512    250-300  10
ΕΝΔ701Α  Μεταπτυχιακή Διατριβή I  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513    375-450  15
ΕΝΔ701Β  Μεταπτυχιακή Διατριβή II  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513  ΕΝΔ701Α  375-450  15
Επικοινωνία 
ΕΝΔ523  Στρατηγική Επικοινωνία  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ513    250-300  10
ΕΝΔ611  Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522 , ΕΝΔ523    375-450  15
ΕΝΔ612  Επικοινωνία και Μάρκετινγκ στην Πράξη  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ523  ΕΝΔ611  375-450  15
Νέα Δημοσιογραφία 
ΕΝΔ524  Οι προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ513    250-300  10
ΕΝΔ613  Επάγγελμα Δημοσιογράφος  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ524    375-450  15
ΕΝΔ614  Ψηφιακή Αφήγηση  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ524  ΕΝΔ613  375-450  15
Σύνολο       2250-2700  90

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΕΝΔ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΕΝΔ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΕΝΔ695 και ΕΝΔ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλος ΔΕΠ

Ιορδανίδου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη, ΕΝΔ523: Στρατηγική Επικοινωνία, Συντονίστρια Θ.Ε., sofia.iordanidou@ouc.ac.cy, 0035722411902

 

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) elisavet.kiourti@ouc.ac.cy  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 11:00 - 15:00

Βιογραφικό 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): yianna.yiasouma1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411915

facebook flat vector logo

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers EGL
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία με τις σπουδές στον χώρο της λογοτεχνίας και της διδακτικής της γλώσσας. Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε δύο κατευθύνσεις: (α) Εφαρμοσμένη-Εκπαιδευτική Γλωσσολογία (δομή της γλώσσας, η γλώσσα στα κοινωνικά της συγκείμενα, παιδαγωγικές εφαρμογές) και (β) Λογοτεχνία και Λογοτεχνικός Γραμματισμός (θεωρητικές προσεγγίσεις, λογοτεχνία και πολιτισμικές σπουδές, παιδαγωγικές εφαρμογές) με βασικό χαρακτηριστικό την παράλληλη πορεία των δύο κατευθύνσεων και τον επιστημονικό διάλογο μεταξύ τους, που διασφαλίζει τη συνοχή και τη διεπιστημονικότητα του προγράμματος. Έτσι, η μελέτη της δομής της γλώσσας και της γλωσσικής επιτέλεσης στα κοινωνικά της συγκείμενα, στη βάση θεωρητικών προσεγγίσεων τόσο από τη θεωρητική γλωσσολογία, όσο και από την κειμενογλωσσολογία, την  κοινωνιογλωσσολογία και την κριτική ανάλυση λόγου, τροφοδοτεί και στηρίζει θεωρητικά αφενός τη μελέτη πτυχών της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της παιδαγωγικής των γραμματισμών και αφετέρου τη θεωρητικά προσανατολισμένη μελέτη της λογοτεχνίας, τη μελέτη της σχέσης της λογοτεχνίας με τα κοινωνικά και πολιτισμικά της συγκείμενα και τη μελέτη του λογοτεχνικού γραμματισμού.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 9

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία:

 • διαπλέκει τη γλωσσολογία με τις φιλολογικές σπουδές
 • αξιοποιεί την κειμενογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία και την ανάλυση λόγου στη μελέτη της λογοτεχνίας
 • παρέχει μια δυναμική διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές, κοινωνιολογικές / ανθρωπολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις
 • εξασφαλίζει εφόδια για αποτελεσματική διδασκαλία
 • παρέχει τα θεωρητικά εργαλεία για διεπιστημονικές προσεγγίσεις
 • καλλιεργεί σύνθετες ερευνητικές δεξιότητες απαραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές

 

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

 • Εφαρμοσμένη - Εκπαιδευτική Γλωσσολογία
 • Λογοτεχνία και Λογοτεχνικός Γραμματισμός

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: ΔΙΠΑΕ μικρό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως:

 • εκπαιδεύτριες/τές σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στα γνωστικά πεδία του προγράμματος
 • σχεδιάστριες/τές, διοργανώτριες/τές ή αξιολογήτριες/τές προγραμμάτων διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας
 • υπεύθυνες/οι χάραξης γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής σε κυβερνητικούς φορείς και εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς
 • ερευνήτριες/τές σε κέντρα ερευνών και οργανισμούς που ασχολούνται με τα γνωστικά πεδία του προγράμματος

 

 Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

 • Πρώτο Πτυχίο από Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού.
 • Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα επιτρέψει τη μελέτη της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας των Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι €3.300.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) ανέρχονται σε €550, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή μάστερ ανέρχονται (συνολικά) σε €1.100

Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:
Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 8-23 Αυγούστου 2023.

 

  

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (120 ects) - Προηγούμενη διάρθρωση

 

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 λειτουργεί με νέα εξαμηνιαία διάρθρωση. Το πρόγραμμα θα πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και θα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

 • Εφαρμοσμένη - Εκπαιδευτική Γλωσσολογία
 • Λογοτεχνία και Λογοτεχνικός Γραμματισμός.

Για την ολοκλήρωσή του και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση

 • σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή
 • σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.
 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο

Υποχρεωτικές / Επιλογής

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

Συναπαιτούμενες

Θ.Ε.

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις

ΕΓΛ511

Η Δομή της Γλώσσας

1

Υποχρεωτική

   

450

15

ΕΓΛ512

Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας

1

Υποχρεωτική

   

450

15

ΕΓΛ521

Μεθοδολογία Έρευνας της Γλώσσας και του Κειμένου

2

Υποχρεωτική

   

450

15

Εφαρμοσμένη - Εκπαιδευτική Γλωσσολογία2

ΕΓΛ522

Κείμενο και Συγκείμενο

2

Επιλογής

   

450

15

ΕΓΛ611

Διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

3

Επιλογής

   

450

15

ΕΓΛ612

Γραμματισμοί και Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος

3

Επιλογής

   

450

15

ΕΓΛ701Α1,2

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

2 ή 3

Επιλογής

ΕΓΛ511, ΕΓΛ512

ΕΓΛ521

450

15

ΕΓΛ701Β1,2

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙI

3

Επιλογής

ΕΓΛ511, ΕΓΛ512, ΕΓΛ521

ΕΓΛ701Α

450

15

Λογοτεχνία και Λογοτεχνικός Γραμματισμός2

ΕΓΛ523

Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί

2

Επιλογής

   

450

15

ΕΓΛ613

Η Λογοτεχνία εντός και εκτός του Κανόνα

3

Επιλογής

   

450

15

ΕΓΛ614

Λογοτεχνικοί Γραμματισμοί

3

Επιλογής

   

450

15

ΕΓΛ701Α1,2

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

2 ή 3

Επιλογής

ΕΓΛ511, ΕΓΛ512

ΕΓΛ521

450

15

ΕΓΛ701Β1,2

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙI

3

Επιλογής

ΕΓΛ511, ΕΓΛ512, ΕΓΛ521

ΕΓΛ701Α

450

15

Σύνολο

2700

90

1 Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διατριβής  (Ι & ΙΙ) θα πρέπει να ανήκει στα αντικείμενα της Κατεύθυνσης που έχει επιλεγεί.  

2 Ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και τις τρεις (3) Θεματικές Ενότητες της Κατεύθυνσης που θα επιλέξει είτε να επιλέξει μια (1) εκ των τριών (3) και τη Μεταπτυχιακή Διατριβή (Ι & ΙΙ)

 

 

Μέλη ΔΕΠ

Τσιπλάκου Σταυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνηstavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy00357-22411922 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): charoula.christofi@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411743

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers ERM
 • Description

 • Programme structure

 • Modules

 • Academic Personnel

 • Contact

SCOPE OF THE MASTER PROGRAMME

Enterprise Risk Management is increasingly being recognized as the key for achieving and driving sustainable organizational performance, regardless if the organization is active in the public sector or the private sector and industrial domains. 
This Master’s programme in Enterprise Risk Management is designed to provide formal education contemporary Risk Management and its natural extensions to Crisis and Emergency Management to graduates.

This Master’s programme in Enterprise Risk Management is designed around four year-long thematic units which capture the essential knowledge, and skills that are essential to a competent and contemporary Chief Risk Officer in any type of organization or enterprise. The programme is composed by 120 ECTS (European Credit Transfer System).

Τhe programme is offered jointly by the Open University of Cyprus and the Hellenic Open University.

 

TARGET AUDIENCE

The Master programme in Enterprise Risk Management is likely to attract industry-sponsored applicants or even groups, i.e. from organizations that are in the process of developing or strengthening their own risk management functions. The tight focus of the program on all aspects of risk management but in a generic format makes it an ideal postgraduate course in Risk Management for candidates from all over the world to apply for the qualification. 

 

EMPLOYABILITY

Employment opportunities include the following:

 • Risk Officers and Chief Risk officers in any type of organization that implements, or is in the process of implementing an Integral Risk Management function. 
 • Managers or Directors in any type of organization where they will be required to handle crises and emergencies, and to develop formal risk, crisis, or emergency management processes.

 

The Open University of Cyprus (OUC), through its participation in the European project "Liaison Offices with the Labour Market", offers to students of all its programmes of study, the optional and free of charge Thematic Unit (i.e. Module) entitled "Industry Placement". This module provides students opportunities for a placement to gain professional experience in their particular field of study, and the hosting institution can be any public or private organisation operating in the Republic of Cyprus.

Each student has the right to participate in this offering once or twice during his / her studies, provided that s/he meets the required conditions.

Request more information by contacting the OUC Liaison Office here.

 

 

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM – ECTS:  120

TEACHING LANGUAGE:  English

LEVEL: Masters

DEGREE AWARDED: Magister Scientiae (Msc)

 

ENTRY REQUIREMENTS

 • Applicants must hold an undergraduate degree from a valid/recognized higher education institution.
 • All candidates must have a very good knowledge of the English language in order to be able to attend successfully the programme. Further information can be found here.

 

TUITION FEES

The tuition fees for each Module (Thematic Unit) amount to €1000, while for the Master Thesis amount to €2000.

The tuition fees for the completion of the Master programme in "Enterprise Risk Management " amount to €6,000.

As far as discounts and scholarships are concerned, the OUC related policy is in effect.

 

APPLICATIONS

Applications can be submitted exclusively online:

Αιτήσεις Αγγ χωρίς ημερομηνίσ

 Application dates for the Academic year 2022-2023 : June 27 - July 27, 2022.

 

Presentation of "Enterprise Risk Management" (2020)
 

PROGRAMME STRUCTURE

For the successful completion of the Master programme, students must follow and successfully pass examinations infour (4) compulsory Modules (credited with 20 ECTS per module) and the Master’s Thesis (credited with 40 ECTS).
Students are required to prepare four written assignments in each Module under the supervision and guidance of a tutor and if they gain the necessary grades they become eligible to participate in the final exams.

The University's academic year begins in mid-September and ends in June, with the final written exams at the end of the year in May.
The selection of 60 ECTS per academic year is equivalent to full-time, whereas the selection of less than 60 ECTS per academic year is considered as part-time.
 

Modules offered:


Year 1

Code

Module

  ECTS

ERM501

   Organization and Management - The Environment of Risk Management  

 20 ECTS

ERM502  

   Advanced Quantitative Methods for Managers

 20 ECTS

ERM503

Risk Management and Risk Management Standards 

 20 ECTS

       

Students have to enroll for the modules in a specific order: ERM501, ERM502, ERM503. 


Year 2

 Code

Module

  ECTS

ERM601  

Crisis Management and Business Continuity Planning   

20 ECTS

ERM701

Master’s Thesis

40 ECTS

The Master Thesis can be taken after the successful completion of the three Year 1 modules.

 

Each student can optionally enrol, once or twice, in the free of charge Thematic Unit (i.e. Module) "Industry Placement", which awards five (5) ECTS. The module offers a structured placement, designed to offer students specific industry and professional experience in their particular field of study, and to allow them to build their skills in a real-world setting. The hosting institution can be any public or private organisation operating in the Republic of Cyprus:

ERM695 - Industry Placement (1st placement)

ERM696 - Industry Placement (2st placement)

Request more information by contacting the OUC Liaison Office here.

{component index.php?Itemid=1631}

The Modules of the Program are also offered as independent. Any interested person can attend them without enrolling in the Program. Enrollment in the independent Modules requires paying the fees of the Module.

 

Academic Coordinator: Athanasios Michiotis, Associate Professor, athanasios.michiotis@ouc.ac.cy 

 

{component url="index.php/en/?option=com_comprofiler&view=userslist&listid=47&searchmode=0" }

Adjunct Faculty (Tutors)

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus has 0 registered members
Name
Modules
Coordinator
Email
No users in this list

 

 

For additional information, please contact Ms. Yianna Charalampous (ycharalambous@ouc.ac.cy00357-22411660)

 

 

Contact Form

Website Headers EPA
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως βασική αποστολή:   

 • την έρευνα σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της οργάνωσης, διοίκησης, αξιολόγησης και αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση, καθώς επίσης στα γνωστικά πεδία της ειδικής αγωγής και των τεχνολογιών μάθησης.
 • την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
 • τη συνεργασία με ανάλογα προγράμματα ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων, καθώς και με ερευνητικά κέντρα.
 • την προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών και ερευνητών, που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και επιθυμούν να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά στον χώρο εργασίας τους.
 • τη διερεύνηση ζητημάτων που έχουν σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη, τη διαπολιτισμικότητα, την πολιτότητα, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση.
 • την κατανόηση των θεωριών γύρω από την ειδική εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διάφορες αναπηρίες, το νομικό πλαίσιο και το θεωρητικό υπόβαθρο της διαφοροποίησης. Παράλληλα, αποστολή του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για διαφοροποίηση και ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας, όσο και υλικού, ώστε να στηρίζονται αποτελεσματικά όλα τα παιδιά που φοιτούν είτε σε ενιαίες τάξεις, είτε σε ειδικό πλαίσιο, αν παραστεί ανάγκη.
 • την εξέταση και κατανόηση ζητημάτων που αφορούν στην αξιοποίηση παραδοσιακών και σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη διδασκαλία, καθώς και τη συστηματική αντιμετώπιση των διαδικασιών σχεδιασμού, δημιουργίας, χρήσης, αξιολόγησης και διαχείρισης ποικίλων διδακτικών μέσων και υλικών μάθησης.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό (Μάστερ)

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (Master of Arts, M.A.) 

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;/ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις «Επιστήμες της Αγωγής»:

 • Προσφέρει στους φοιτητές σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών, με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της εκπαιδευτικής ηγεσίας και πολιτικής, των αναλυτικών προγραμμάτων και της εκπαίδευσης για την κοινωνική δικαιοσύνη.
 • Παρέχει παιδαγωγικά εργαλεία που υποστηρίζουν τον αναβαθμισμένο ρόλο του εκπαιδευτικού και τον ενδυναμώνουν να αναλύει την εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από έναν κριτικό φακό.
 • Απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε ζητήματα εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια που θα υποστηρίζουν ουσιαστικά και σε βάθος την επαγγελματική τους απασχόληση στον χώρο της παιδείας.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρονται στις τέσσερις (4) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις:

 

α) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

β) Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

γ) Ειδική Εκπαίδευση

δ) Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής» θα πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω:
 

 1. Πτυχίο αναγνωρισμένου Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.
 1. «Πολύ καλή» γνώση της αγγλικής γλώσσας, διότι στο Μεταπτυχιακό χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική βιβλιογραφία στα Αγγλικά (επιστημονικά άρθρα και βιβλία).
 1. Γνώση Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη παρακολούθηση των μαθησιακών διαδικασιών.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €900, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €1.800. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 

 Παλαιά δομή Προγράμματος Επιστήμες της Αγωγής (120 ects)-Προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις (4) κατευθύνσεις: (α) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική, (β) Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, (γ) Ειδική Εκπαίδευση και (δ) Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» απαιτείται φοίτηση σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η ολοκλήρωση έξι (6) εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων (15 μονάδες ECTS εκάστη), ως ακολούθως. Η διάρθρωση του Προγράμματος παρουσιάζεται κατά ακαδημαϊκή κατεύθυνση.

Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Α/Α    Κωδικός Θ.Ε.   Τίτλος Θ.Ε.

Αριθμός Πιστωτικών    

Μονάδων (ECTS)

Τύπος Θ.Ε. Εξάμηνο
1 ΕΠΑ511 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποσοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής[1]    1 ή 2
2 ΕΠΑ512 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποιοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής   1 ή 2
3 ΕΠΑ515 Εισαγωγή στην Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 15 ECTS Υποχρεωτική 1
4 ΕΠΑ521 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών 15 ECTS Υποχρεωτική 2 ή 3
5 ΕΠΑ641 Αξιολόγηση διδασκαλίας και προσωπικού στην  εκπαίδευση 15 ECTS Υποχρεωτική 2
6 ΕΠΑ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι[2] 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
7 ΕΠΑ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
8 ΕΠΑ613 Πολιτική και Εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
9 ΕΠΑ614 Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και βελτίωση   15 ECTS Επιλογής 3
10 ΕΠΑ615 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων 15 ECTS Επιλογής 3
11 ΕΠΑ617 Θεωρία και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
12 ΕΠΑ618 Στρατηγικός Σχεδιασμός στην εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής 3

 

Κατεύθυνση: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

Α/Α    Κωδικός Θ.Ε. Τίτλος Θ.Ε.

Αριθμός Πιστωτικών  

Μονάδων (ECTS)    

Τύπος Θ.Ε. Εξάμηνο
1 ΕΠΑ511 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποσοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής   1 ή 2
2 ΕΠΑ512 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές μέθοδοι  15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής 1 ή 2
3 ΕΠΑ517 Πολιτισμικές Διαφορές, Κοινωνικές Ανισότητες και Διγλωσσία στην Εκπαίδευση    15 ECTS Υποχρεωτική 1
4 ΕΠΑ521 Διοίκηση Εκπαιδευτικών οργανισμών 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
5 ΕΠΑ522 Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη 15 ECTS Υποχρεωτική 2 ή 3
6 ΕΠΑ525 Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτότητα      15 ECTS Υποχρεωτική 2 ή 3
7 ΕΠΑ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
8 ΕΠΑ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
9 ΕΠΑ515 Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 15 ECTS Επιλογής 3
10 ΕΠΑ611 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής 3
11 ΕΠΑ612 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον Ι – Βρεφική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 1 ή 3
12 ΕΠΑ613 Πολιτική και εκπαίδευση  15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
13 ΕΠΑ616 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – εφηβική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 2
14 ΕΠΑ617 Θεωρία και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3

 

Κατεύθυνση: Ειδική Εκπαίδευση

Α/Α    Κωδικός Θ.Ε.    Τίτλος Θ.Ε. Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Τύπος Θ.Ε. Εξάμηνο
1 ΕΠΑ511 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποσοτικές μέθοδοι                             15 ECTS Υποχρεωτική ή Επιλογής 1 ή 2
2 ΕΠΑ512 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική ή Επιλογής 1 ή 2
3 ΕΠΑ516 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες θεωρητικές τάσεις και προσεγγίσεις 15 ECTS Υποχρεωτική 1
4 ΕΠΑ521 Διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
5 ΕΠΑ522 Εκπαίδευση για την Κοινωνική δικαιοσύνη 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
6 ΕΠΑ525 Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτότητα 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
7 ΕΠΑ526 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και εκπαιδευτικά πλαίσια 15 ECTS Υποχρεωτική 2
8 ΕΠΑ528 Θετική Διαχείριση Συμπεριφοράς και κοινωνικό-συναισθηματικές Διαστάσεις Μάθησης 15 ECTS Υποχρεωτική 2
9 ΕΠΑ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
10 ΕΠΑ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
11 ΕΠΑ515  Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση της  εκπαίδευσης 15 ECTS Επιλογής 3
12 ΕΠΑ517  Πολιτισμικές Διαφορές, κοινωνικές Ανισότητες και Διγλωσσία στην Εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής  3
13 ΕΠΑ611 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής 3
14 ΕΠΑ612 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον Ι – Βρεφική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 1 ή 3
15 ΕΠΑ613 Πολιτική και Εκπαίδευση  15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
16 ΕΠΑ616 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – εφηβική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 2
17 ΕΠΑ617 Θεωρία και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
18 ΕΠΑ619 Διαφοροποίηση και Παιδαγωγικές Πρακτικές για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και  Αναπηρίες 15 ECTS Επιλογής 3

 

Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Α/Α    Κωδικός Θ.Ε.   Τίτλος Θ.Ε.

Αριθμός Πιστωτικών  

Μονάδων (ECTS)

Τύπος Θ.Ε. Εξάμηνο
1 ΕΠΑ511 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποσοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής   1 ή 2
2 ΕΠΑ512 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής 1 ή 2
3 ΕΠΑ514 Αρχές Ενσωμάτωσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 15 ECTS Υποχρεωτική 1
4 ΕΠΑ521 Διοίκηση Εκπαιδευτικών οργανισμών 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
5 ΕΠΑ524 Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση 15 ECTS Υποχρεωτική 2
6 ΕΠΑ527 Θεωρητικές Προσεγγίσεις – Μεθοδολογικοί Σχεδιασμοί της ΑεξΑΕ 15 ECTS Υποχρεωτική 2 ή 3
7 ΕΠΑ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
8 ΕΠΑ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
9 ΕΠΑ515 Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση της  εκπαίδευσης 15 ECTS Επιλογής  3
10 ΕΠΑ612 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον Ι – Βρεφική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 1 ή 3
11 ΕΠΑ616 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – Εφηβική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 2
12 ΕΠΑ617 Θεωρία και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
13 ΕΠΑ618 Στρατηγικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής 3
14 ΕΠΑ631 Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού και Εφαρμογές των ΤΠΕ στην ΑεξΑΕ      15 ECTS Επιλογής 3

 

[1] Ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν Υποχρεωτικά μία από τις δύο Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται για τη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Συγκεκριμένα, επιλέγουν είτε ποσοτικές μεθόδους είτε ποιοτικές μεθόδους, δηλαδή την ΕΠΑ511 ή την ΕΠΑ512.

[2] Η Μεταπτυχιακή Διατριβή, εάν την επιλέξουν οι φοιτητές, μπορεί να αρχίσει από το 2ο εξάμηνο σπουδών και να ολοκληρωθεί το 3ο. Δηλαδή, οι θεματικές ενότητες ΕΠΑ 701Α και ΕΠΑ 701Β θα προσφέρονται και το 2ο και το 3ο εξάμηνο.

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΕΠΑ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΕΠΑ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Εμπειρίες φοιτητών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΕΠΑ695 και ΕΠΑ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Ζεμπύλας Μιχαλίνος, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνοςm.zembylas@ouc.ac.cy, 0035722411973

Πασιαρδής Πέτρος, Καθηγητής,  p.pashiardis@ouc.ac.cy, 0035722411972

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Βασιλείου Βασιλική (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): vasiliki.vasiliou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411988

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers TSP
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των Θεατρικών Σπουδών. Ειδικότερα, οι φοιτητές αποκτούν επιστημονική κατάρτιση και αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες σε βασικούς τομείς της Επιστήμης του Θεάτρου, όπως η Ιστορία του Θεάτρου, η Δραματολογία, η Θεωρία του Θεάτρου, η Υποκριτική, η Σκηνοθεσία, η Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος στους νεότερους χρόνους, καθώς και η Θεατρική Αγωγή.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει επίσης ως βασική αποστολή:

 • Την προώθηση συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μέσω σεμιναρίων έρευνας, προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών, ερευνητικών συνεργασιών, κτλ.
 • Τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μέσω πρακτικών ασκήσεων για τους φοιτητές, καθώς και στο πλαίσιο της εκπόνησης Μεταπτυχιακών διατριβών και εργασιών.
 • Την προώθηση της φιλοσοφίας της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων και ανοικτών διαλέξεων για το κοινό.

 

Οι τρεις κατευθύνσεις στις οποίες προσφέρει εξειδίκευση είναι οι εξής:

 

(1) Επιβίωση του αρχαίου δράματος·

(2) Θεατρική αγωγή, και

(3) Υποκριτική και σκηνοθεσία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ενότητα «Διάρθρωση του Προγράμματος».

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (Master of Arts, M.A.)

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προοπτικές εργοδότησης: 

 • σε υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, στην Tοπική Aυτοδιοίκηση ή σε πολιτιστικούς συλλόγους με αρμοδιότητα τις θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • ως κριτικοί θεάτρου στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
 • ως δραματολόγοι (υπεύθυνοι για την ανάλυση θεατρικού κειμένου κατά την προετοιμασία της παράστασης) ή ως υπεύθυνοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού.
 • στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο με την ιδιότητα του επιστημονικού συμβούλου για θεατρικές και πολιτιστικές εκπομπές.
 • Αν είναι εκπαιδευτικοί, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική πράξη με θεατρικές τεχνικές που κάνουν το μάθημα πιο δημιουργικό ή να ανεβάσουν, σε συνεργασία με τους μαθητές τους, έργα του αρχαίου και του νεότερου δραματολογίου.
 • Αν διαθέτουν εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν την δυνατότητα να εργαστούν στη διαχείριση και προώθηση πολιτιστικών προϊόντων.

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» θα πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Πτυχίο αναγνωρισμένου Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν χωρίς προβλήματα την αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος της διδακτέας ύλης και των επιστημονικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ιδιαίτερα με το Microsoft Office) και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθησιακών διαδικασιών.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε €5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 


Παλαιά δομή Προγράμματος Θεατρικές Σπουδές (με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας)-Προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις:

α) Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος,

β) Θεατρική Αγωγή και

γ) Υποκριτική και Σκηνοθεσία.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις «Θεατρικές Σπουδές» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των ακόλουθων Θεματικών Ενοτήτων ανά κατεύθυνση:

Α/Α

Τύπος

Θεματικής Ενότητας

Όνομα

Θ.Ε.

Κωδικός

Θ.Ε.

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

Φόρτος Εργασίας

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

Ώρες ECTS

1.          

Υποχρεωτική     

Προσεγγίσεις στις Θεατρικές Σπουδές

ΘΕΣΠ511

-

375-450

15

2.          

Υποχρεωτική

Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία Ι

ΘΕΣΠ512

-

375-450

15

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)

   

1.

Υποχρεωτική

Θεωρία του Θεάτρου

ΘΕΣΠ521

-

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Ιστορία του Θεάτρου και δραματολογία ΙΙ

ΘΕΣΠ522

-

375-450

15

Γ’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

Κατεύθυνση: Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος

   

1.

Υποχρεωτική

Θεωρία της πρόσληψης

ΘΕΣΠ611

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή Ι

ΘΕΣΠ701Α

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

Κατεύθυνση: Θεατρική Αγωγή

   

1.

Υποχρεωτική

Θεατρική Αγωγή Ι: Θεωρία του εκπαιδευτικού θεάτρου

ΘΕΣΠ612

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή Ι

ΘΕΣΠ701Α     

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

Κατεύθυνση: Υποκριτική και Σκηνοθεσία

   

1.

Υποχρεωτική

Ιστορία και θεωρία της υποκριτικής και σκηνοθεσίας

ΘΕΣΠ613

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή Ι

ΘΕΣΠ701Α

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

Δ’ Εξάμηνο (Εαρινό)

Κατεύθυνση: Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος

   

1.

Υποχρεωτική

Δραματολογία της πρόσληψης

ΘΕΣΠ621

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή ΙΙ

ΘΕΣΠ701Β

ΘΕΣΠ 701Α

375-450

15

Κατεύθυνση: Θεατρική Αγωγή

   

1.

Υποχρεωτική

Θεατρική Αγωγή ΙΙ: έρευνα και πράξη

ΘΕΣΠ622

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή ΙΙ

ΘΕΣΠ701Β

ΘΕΣΠ 701Α

375-450

15

Κατεύθυνση: Υποκριτική και Σκηνοθεσία

   

1.

Υποχρεωτική

Μεθοδολογία και πρακτική της υποκριτικής και σκηνοθεσίας  

ΘΕΣΠ623

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή ΙΙ

ΘΕΣΠ701Β

ΘΕΣΠ 701Α

375-450

15

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΘΕΣΠ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΘΕΣΠ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Εμπειρίες φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΘΕΣΠ695 και ΘΕΣΠ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Λιαπής Βάιος, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνοςvayos.liapis@ouc.ac.cy0035722411912

Σιδηροπούλου Αύρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, avra.sidiropoulou@ouc.ac.cy0035722411913

 

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) elisavet.kiourti@ouc.ac.cy  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 11:00 - 15:00

Βιογραφικό 

 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): charoula.christofi@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411743

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers PDE
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το προπτυχιακό πρόγραμμα ‘ΝΟΜΙΚΗ’ αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν το κυπριακό νομικό σύστημα, έτσι όπως αυτό επηρεάζεται από και αλληλεπιδρά με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν τους κρισιμότερους τομείς της κυπριακής έννομης τάξης, όπως το Συνταγματικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο, το Δίκαιο Εταιρειών, το Ποινικό Δίκαιο, το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, το  Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κτλ. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα μαθήματα των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου για ασκούμενους δικηγόρους. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 240

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Bachelor

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών ‘ΝΟΜΙΚΗ’ μπορούν να εργοδοτηθούν είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο. Πιθανές εργοδοτήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, εποπτικές αρχές, ελεγκτικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις, νομικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία, δικαστικοί λειτουργοί, οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις επικοινωνιών, εκπαίδευση, όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ.

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο προπτυχιακό πρόγραμμα ‘ΝΟΜΙΚΗ’, είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και βασική γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου. Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής είναι επιθυμητή. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση και άτομα, τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν τα ανωτέρω προσόντα (απολυτήριο λυκείου ή ισότιμος τίτλος) μέχρι και την ημερομηνία λήξης του εξαμήνου που προηγείται της εγγραφής.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €14.400. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €600. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:
Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων (για περιορισμένο αριθμό θέσεων) είναι: 8-23 Αυγούστου 2023.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος ‘ΝΟΜΙΚΗ’, ο φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε είκοσι τέσσερις (24) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): δεκαεννέα Θ.Ε. υποχρεωτικής παρακολούθησης ερευνητικού, θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου και πέντε Θ.Ε. επιλογής. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις Θ.Ε. ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή το μέγιστο αριθμό μαθήματων που αντιστοιχούν σε 30 ECTS.

 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

ΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο

Υποχρεωτική / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες Θ.Ε.

Συν-απαιτούμενες Θ.Ε.

Φόρτος εργασίας

 

Ώρες

ECTS

ΝΟΜ111

Εισαγωγή στο Δίκαιο και τη Νομική Μέθοδο

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΝΟΜ112

Περί Δικαστηρίων Nόμος / Περί Δικηγόρων Νόμος / Δεοντολογία Δικηγόρων

1

Υποχρεωτική

 

ΝΟΜ111

250 - 300

10

ΝΟΜ113

Συνταγματικό Δίκαιο

1

Υποχρεωτική

 

ΝΟΜ111

250 - 300

10

ΝΟΜ121

Το Δίκαιο των Συμβάσεων

2

Υποχρεωτική

ΝΟΜ111

 

250 - 300

10

ΝΟΜ122

Διοικητικό Δίκαιο

2

Υποχρεωτική

ΝΟΜ113

ΝΟΜ121

250 - 300

10

ΝΟΜ123

Αγγλική Νομική Ορολογία

2

Υποχρεωτική

 

ΝΟΜ121

250 - 300

10

ΝΟΜ211

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

3

Υποχρεωτική

ΝΟΜ111

 

250 - 300

10

ΝΟΜ212

Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

3

Υποχρεωτική

ΝΟΜ113

ΝΟΜ211

250 - 300

10

ΝΟΜ213

Οικογενειακό Δίκαιο

3

Υποχρεωτική

 

ΝΟΜ211

250 - 300

10

ΝΟΜ221

Δίκαιο Εταιρειών

4

Υποχρεωτική

ΝΟΜ121

 

250 - 300

10

ΝΟΜ222

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

Υποχρεωτική

ΝΟΜ113

ΝΟΜ221

250 - 300

10

ΝΟΜ223

Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

Υποχρεωτική

 

ΝΟΜ221

250 - 300

10

ΝΟΜ311

Ποινικό Δίκαιο

5

Υποχρεωτική

ΝΟΜ121,ΝΟΜ211

 ΝΟΜ311

250 - 300

10

ΝΟΜ312 Δίκαιο Αδικοπραξιών 5 Υποχρεωτική ΝΟΜ311   250 - 300 10
ΝΟΜ321 Το Δίκαιο της Απόδειξης 6 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΝΟΜ322 Tο Δίκαιο της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και το Δίκαιο των Διαθηκών και Κληρονομικής Διαδοχής 6 Υποχρεωτική   ΝΟΜ321 250 - 300 10
ΝΟΜ411 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 7 Υποχρεωτική ΝΟΜ321   250 - 300 10
ΝΟΜ412 Ποινική Δικονομία 7 Υποχρεωτική ΝΟΜ311 ΝΟΜ411 250 - 300 10
ΝΟΜ421 Πολιτική Δικονομία 8 Υποχρεωτική ΝΟΜ411   250 - 300 10
ΝΟΜ414 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ415 Εργατικό Δίκαιο1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ422 Φορολογικό Δίκαιο1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ423 Πτωχευτικό Δίκαιο1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ424 Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ425 Ιατρικό Δίκαιο1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
Σύνολο 6000-7200 240

 

1 Οι φοιτητές οφείλουν να παίρνουν κατά το 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο μία (1) Θ.Ε. επιλογής, και κατά το 8ο εξάμηνο δύο (2) Θ.Ε. επιλογής, ήτοι συνολικά πέντε (5) Θ.Ε. επιλογής από τις έξι (6) που προσφέρονται στο Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ. Επιπλέον οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν ως Θ.Ε. επιλογής οποιαδήποτε Θ.Ε. προσφέρεται κατά το σχετικό εξάμηνο από τα Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Αστυνομικές Σπουδές», «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Οικονομικά». Τονίζεται ότι η διαθεσιμότητα των Θ.Ε. επιλογής θα γίνεται γνωστή στους φοιτητές εγκαίρως με βάση τις προτιμήσεις τους και τις Θ.Ε. που είναι διαθέσιμες στα επηρεαζόμενα προγράμματα.

Μέλη ΔΕΠ

Παπακλεοβούλου Χρύσθια, Επίκουρη Καθηγήτριαchrysthia.papacleovoulou@ouc.ac.cy0035722411886 

Τσαδήρας Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνοςalexandros.tsadiras@ouc.ac.cy0035722411887

Γραμματεία επικοινωνίας: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): ycharalambous@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411660

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers ERM
 • Description

 • Programme Structure

 • Modules

 • Academic Personnel

 • Contact

Τhe programme is offered jointly by the Open University of Cyprus and the Hellenic Open University. 

OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

Risk Management is increasingly being recognized as the key for achieving and driving sustainable organizational performance, regardless if the organization is in the public sector or the private sector and industrial domains. This Master programme is designed to provide graduates with formal education on contemporary Risk Management and its natural extensions to Crisis and Emergency Management.

 

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM – ECTS:  120

TEACHING LANGUAGE:  English

LEVEL: Masters

DEGREE AWARDED: Magister Scientiae (Msc)

 

The programme is evaluated and accredited by

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

 

TARGET AUDIENCE

The Programme is likely to attract industry-sponsored individuals or groups, i.e. from organisations that are in the process of developing or strengthening their own risk management functions, and individuals who wish to modernize or to enhance qualifications in the area. It is also an ideal postgraduate Programme for candidates from all over the world since it focuses on all aspects of risk management in a generic format.

 

EMPLOYABILITY

Employment opportunities include the following:

 • Risk Officers and Chief Risk officers in any type of organization that implements, or is in the process of implementing an Integral Risk Management function. 
 • Managers or Directors in any type of organization where they will be required to handle crises and emergencies, and to develop formal risk, crisis, or emergency management processes.

The Open University of Cyprus (OUC), through its participation in the European project "Liaison Offices with the Labour Market", offers to students of all its programmes of study, the optional and free of charge Thematic Unit (i.e. Module) entitled "Industry Placement". This module provides students opportunities for a placement to gain professional experience in their particular field of study, and the hosting institution can be any public or private organisation operating in the Republic of Cyprus.

Each student has the right to participate in this offering once or twice during his / her studies, provided that s/he meets the required conditions.

Request more information by contacting the OUC Liaison Office here.

 

 

ENTRY REQUIREMENTS

 • Applicants must hold an undergraduate degree from a valid/recognized higher education institution.
 • All candidates must have a very good knowledge of the English language in order to be able to attend successfully the programme. Further information can be found here.

 

TUITION FEES

The tuition fees for each Module (Thematic Unit) amount to €500, while for the Master Thesis amount to €2000.

The tuition fees for the completion of the Master programme in "Enterprise Risk Management " amount to €6,000.

As far as discounts and scholarships are concerned, the OUC related policy is in effect.

 

APPLICATIONS

Applications can be submitted exclusively online:

Αιτήσεις Αγγ χωρίς ημερομηνίσ

 Application dates for the fall semester of the academic year 2023-2024: August 8 - August 23, 2023.

 

Enterprise Risk Management - Previous Structure 

 

STRUCTURE OF THE PROGRAMME

To receive the joint Master's degree in "Enterprise Risk Management", students must successfully complete the academic requirements of eight (8) semester-long  modules and successfully complete a Master's thesis. 

 

Programme Study Layout            
Enterprise Risk Management (ERM)
Modules Semester Required
/ Elective      
Pre-requisite Modules  Co- requisite Modules Workload
Hours ECTS
ERM511 Principles of Economics for Risk Management 1 Required   ERM512 250 – 300 10
ERM512 Advanced Quantitative Methods for Risk Management 1 Required     250 – 300 10
ERM513 Risk  and Risk Management 1 Required   ERM512 250 – 300 10
ERM521 Management Principles & Human Resources in an environment of Risk 2 Required     250 – 300 10
ERM522 Predictive Analytics in Risk Management 2 Required ERM512   250 – 300 10
ERM523 Risk Management Standards and Techniques 2 Required ERM513   250 – 300 10
ERM611 Crisis Management 3 Required ERM513   250 – 300 10
ERM612 Business Continuity Planning 3 Required   ERM611 250 – 300 10
ERM701A Master Thesis Ι 3 Required ERM512   250 – 300 10
ERM701Β   Master Thesis ΙΙ 4 Required ERM511, ERM512, ERM513, ERM521, ERM522, ERM523,
ERM611, ERM612
ERM701Α 750 – 900 30
Total     3000-3600 120

 

 

Academic CoordinatorAthanasios Michiotis, Associate Professor, athanasios.michiotis@ouc.ac.cy 

 

For additional information, please contact Ms. Yianna Charalampous (ycharalambous@ouc.ac.cy00357-22411660)

Contact Form

Website Headers MBA
 • Description

 • Programme Structure

 • Modules

 • Academic Personnel

 • Contact

 

The Open MBA – Develop your knowledge – Expand your potential

 

PROGRAMME OBJECTIVES

The Open MBA is a modern and demanding study programme that offers a distinctive, cutting-edge, and flexible learning experience in the field of Business Administration. The programme aims to (1) cultivate the strategic skills and competencies of its students, in today’s increasingly dynamic, global, complex and highly competitive environment and (2) strengthen professionals and bachelor degree holders by providing specialized knowledge and hands-on learning. The programme’s research-led and blended approach enables individuals to boost their career potential without sacrificing professional momentum. The programme is constantly evolving and enriched with new scientific theories and practices, aiming to reinforce the ability of executives for evidence-based decision-making, in any business environment

Specifically, as MBA students you will be able to:

 • Build on and enhance your understanding of the nature of business administration and management;
 • Advance your career through the provision of knowledge, improvement of skills, and development of connections;
 • Master knowledge and skills in a flexible and self-reliant way;
 • Increase your understanding of the business environment;
 • Develop your analytical, decision-making and communication competencies;
 • Undertake research-based approaches to address business challenges; and
 • Develop your capacity to think critically and communicate effectively and creatively.

 

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS): 90

TEACHING LANGUAGE: The Open MBA is offered in English or Greek.

LEVEL: Masters

DEGREE AWARDED: MBA

 

WHY THE OPEN MBA?

 • It offers the possibility of acquiring current knowledge and skills related to organisation and management of businesses and organisations in a flexible way. At your own place and pace.
 • It helps advance your career through the provision of academic and personal skills needed to make a positive contribution to a challenging working environment, whatever sector that may be in.
 • It contributes to the creation of executives who combine a detailed and complex way of thinking for effective planning and implementation of business goals.
 • It helps improve the ability to formulate a business strategy for the development and implementation of innovative solutions in companies and organisations.

 

WHY THE OPEN UNIVERSITY OF CYPRUS?

 • For its recognition, as it provides the opportunity to study in a European public University, offering exclusive open and distance education.
 • For its distance, affordable, high-quality learning approach, which meet the needs of the business world, upskills graduates, and enable students to fulfil their personal and professional aspirations.
 • For its flexibility, which allows students to fit their studies around personal and professional commitments.
 • For its integrated, state-of-the-art, and user-friendly eLearning Platform, which supports real-time and asynchronous tutor-students interaction, combined with the multi-format educational material used, all of which allow a seamless learning experience.
 • For the academic support and study guidance provided by experienced and influential teaching staff (faculty and adjunct tutors), making effective use of OUC’s synchronous and asynchronous communication tools, online lectures and tutorials.
 • For the opportunity to interact with fellow students, peers and academics located anywhere in the world through the university’s networks, platforms, and facilities.

 

The Programme is evaluated and accredited by

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

EMPLOYMENT PROSPECTS

Graduates may be employed in many and diversified areas in business administration as advisors, consultants or managers, pursue their career into a higher-level managerial post within their current employment or professional area, set up their own business or become self-employed, or even change career direction, either into a related professional area or into a new sector/profession.

 

CAREERS

The Open University of Cyprus (OUC), through its participation in the European project "Liaison Offices with the Labour Market", offers to students of all its programmes of study, the optional thematic module entitled "Industry Placement” at no additional cost. This module provides students opportunities for a placement to gain professional experience in their particular field of study, and the hosting institution can be any public or private organisation operating in the Republic of Cyprus. Each student has the right to participate in this offering once or twice during his / her studies, provided that s/he meets the required conditions. More information about this feature can be obtained from the OUC Liaison Office here. We also offer careers information, advice, and guidance to all students whilst studying with us.

As graduates of The OUC MBA programme you can:

 • Secure employment in many and diversified areas in business administration as advisors, consultants or managers.
 • Advance your career and secure a higher-level managerial post within your current employment or professional area.
 • Set up your own business, become self-employed, change career direction either into a related professional area or into a new sector/profession.

 

 

ADMISSION REQUIREMENTS

 • A bachelor degree in any subject from an accredited university. Work experience will be considered as useful.
 • All candidates need to demonstrate that they meet the University’s English language requirements by submitting the relevant certificates along with their application (minimum grade IELTS 5.5 or any other equivalent). Details of the specific English language requirements can be found here.
 • Adequate knowledge of computer use. In addition, a computer/tablet with an internet connection, headphones and microphone.

 

TUITION FEES

Tuition fees are set for the degree programme and are fixed for the duration of your studies. You can choose to pay the programme’s fees per thematic module you register. The tuition fees for each 10 ECTS module is €650 and for the optional 20 ECTS module (Applied Business Dissertation) the cost is €1.300. The total cost of The Open MBA programme is €5,850.

A five percent (5%) discount is available to all students who pay the cost of their chosen modules in full within the advanced payment period. In addition, particular discounts and scholarships are available from the University to eligible students. More information relating to the tuition and fees policy of the University can be obtained here.

 

APPLICATIONS

Applications can be submitted exclusively online:

Αιτήσεις Αγγ χωρίς ημερομηνίσ

 Application dates for the fall semester of the academic year 2023-2024: August 8 - August 23, 2023.

 

 

Master of Business Administration (120 ects)(offered for the last time in academic year 2022-2023)

 

STRUCTURE OF THE PROGRAMME

To receive the MBA students must successfully complete the academic requirements of

 • nine (9) semester-long modules, or
 • seven (7) semester-long modules and an Applied Business Dissertation.

 

The Open MBA – List of compulsory and elective modules

Postgraduate Programme of Study Layout

The Open MBA - Master of Business Administration (MBA)

Modules

Semester

Required / Elective

Pre-requisite Modules

Workload

Hours

ECTS

MBA511

Organisational Behaviour and Human Resource Management

1 (fall)

Required

 

250 - 300

10

MBA512

Business Economics

1 (fall)

Required

 

250 - 300

10

MBA513

Strategy and Leadership

1 (fall)

Required

 

250 - 300

10

MBA521

Accounting and Financial Reporting

2 (spring)

Required

 

250 - 300

10

MBA522

Marketing Management

2 (spring)

Required

 

250 - 300

10

MBA523

Research Methods and Instruments

2 (spring)

Required

MBA512

250 - 300

10

MBA611

Operations and Supply Chain Management

3 (fall or spring)

Elective

 

250 - 300

10

MBA612

Business and Data Analytics

3 (fall)

Elective

 

250 - 300

10

MBA613

Services Management

3 (fall or spring)

Elective

 

250 - 300

10

MBA614

Money and Banking

3 (fall)

Elective

 

250 - 300

10

MBA615

Digital Marketing

3 (fall)

Elective

 

250 - 300

10

MBA616

Corporate Sustainability and Responsibility

3 (fall)

Elective

 

250 - 300

10

MBA617

Markets and Investments

3 (fall)

Elective

 

250 - 300

10

MBA700[1]

Applied Business Dissertation

3 (fall or spring)

Elective

MBA511, MBA512, MBA513, MBA521, MBA522, MBA523

500 - 600

20

Total

 

2250-2700

90

 

[1] Students who register for MBA700 (20 ECTS) will only need to select one additional elective module to complete their studies instead of a total of three 10 ECTS elective modules if MBA700 is not selected.

 

Academic Personnel

Constantinos Leonidou, Professor, Academic Coordinator, E-mail: C.Leonidou@ouc.ac.cy Tel: 0035722411929  

 

 

The Open MBA secretariat: 

Ms. Maria Pitsillou, Administrative Personnel Assistant

E-mail: TheOpenMBA@ouc.ac.cy 

Tel: 0035722411880

 

 

Contact Form

Website Headers MDE
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

Το Ανοικτό ΜΒΑ Αναπτύξτε τις γνώσεις σας – Διευρύνετε τις δυνατότητές σας

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρει μια ξεχωριστή, πρωτοποριακή και ευέλικτη μαθησιακή εμπειρία στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στόχος του είναι η προετοιμασία και η ενίσχυση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο νέο, δυναμικό και πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η σύγχρονη προσέγγιση, με γνώμονα την επιστημονική έρευνα και η ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, επιτρέπει στους φοιτητές να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, χωρίς να θυσιάσουν την καριέρα και πρόοδό τους. Το πρόγραμμα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, ώστε να ενισχύεται η ικανότητα των στελεχών στη λήψη ποιοτικών, διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική ή Αγγλική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: MBA

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

 • Προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Συμβάλλει στη δημιουργία στελεχών που συνδυάζουν αναλυτικό και σύνθετο τρόπο σκέψης για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών στόχων.
 • Στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας διαμόρφωσης επιχειρησιακής στρατηγικής για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το Ανοικτό ΜΒΑ απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στον χώρο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, παρακολουθώντας ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα τους βοηθήσει να υποστηρίξουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
 

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν

 • σε πολλά και διαφορετικά πεδία του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων, ως στελέχη ή σύμβουλοι (λογιστική, χρηματοοικονομική διοίκηση, φορολογική, ελεγκτική, μάρκετινγκ, γενικό μάνατζμεντ, διοίκηση προσωπικού, διοίκηση παραγωγής, κ.λπ.),
 • σε οργανισμούς ή φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε τράπεζες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
 • σε ατομική βάση με τη δική τους επιχείρηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  

 • Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. 
 • Επαρκής γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σημ.: Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, δεδομένου ότι μέρος του προαιρετικού εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος είναι στα Αγγλικά.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
   

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι €5.850.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) ανέρχονται σε €650, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη ΘΕ της Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Διατριβής ανέρχονται σε €1.300. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:
Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 8-23 Αυγούστου 2023.

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) - Προηγούμενη διάρθρωση (120 ects)

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε εννέα  (9) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή σε επτά (7) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Διατριβής, οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
 
Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών τους, καλούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν μέχρι δύο γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

 

Το Ανοικτό ΜΒΑ – Κατάλογος υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων και Θεματικών Ενοτήτων επιλογής

Δομή του Ανοικτού ΜΒΑ - Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο

Υποχρεωτική/
Επιλογής

Προ-απαιτούμενες

ΘΕ

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΜΔΕ511

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

1 (χειμερινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ512

Οικονομικά των Επιχειρήσεων

1 (χειμερινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ513

Στρατηγική και Ηγεσία

1 (χειμερινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ521

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ522

Διοίκηση Μάρκετινγκ

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ523

Ερευνητικές Μέθοδοι και Εργαλεία

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΜΔΕ512

250 - 300

10

ΜΔΕ611

Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3 (χειμερινό ή εαρινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ612

Αναλυτική Επιχειρήσεων και Δεδομένων

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ613

Διοίκηση Υπηρεσιών

3 (χειμερινό ή εαρινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ614

Χρήμα και Τράπεζες

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ615

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ616

Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ617

Αγορές και Επενδύσεις

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ700[1]

Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Διατριβή

3 (χειμερινό ή εαρινό)

Επιλογής

ΜΔΕ511, ΜΔΕ512, ΜΔΕ513, ΜΔΕ521, ΜΔΕ522, ΜΔΕ523

500 - 600

20

Σύνολο

2250-2700

90

 

[1] Ο φοιτητής που θα εγγράφεται στο ΜΔΕ700 (20 ECTS) θα μπορεί να επιλέξει μόνο μία επιπλέον Θ.Ε. επιλογής για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πρόγραμμα αντί 3 συνολικά Θ.Ε. επιλογής των 10 ECTS που απαιτούνται χωρίς τη Θ.Ε. ΜΔΕ700.

 

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Κωνσταντίνος ΛεωνίδουΑκαδημαϊκός ΥπεύθυνοςC.Leonidou@ouc.ac.cy0035722411929

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Μαρία Πίτσιλλου (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): TheOpenMBA@ouc.ac.cy

Τηλ. 0035722411880

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers EPT
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παρουσίαση μιας περιεκτικής, υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονης ανάλυσης των ποικίλων εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής και των Η/Υ στις υπηρεσίες υγείας και η ανάπτυξη ικανοτήτων α) στην κατανόηση των πιο κοινών προβλημάτων και προκλήσεων, β) στην παραμετροποίηση και ανάλυση αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων και γ) στη σύνθεση των προτεινόμενων λύσεων σε υφιστάμενα κλινικά περιβάλλοντα και την ταυτόχρονη παρατήρηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, το πρόγραμμα επενδύει στη γνώση, στην κατανόηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τα εικονικά εργαστήρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, όπου οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με εφαρμογές λογισμικού, οι οποίες ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 100

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (Msc)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

 • Για την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Φροντίδας Υγείας μέσω της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας και της Πληροφορικής Υγείας και η εισαγωγή του σπουδαστή στις πηγές των απαιτήσεων της δημόσιας υγείας, όπως για παράδειγμα το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τις αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας και το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα.
 • Για την εις βάθος ανάλυση σε θέματα που άπτονται στα Εθνικά Συστήματα Υγείας και για την κατανόηση των βασικών εννοιών των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων και πώς αυτά υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας, όπως επίσης για θέματα διαλειτουργικότητας, διαδικασιών και μηχανισμών για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για επέκταση για αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
 • Για την εισαγωγή στις σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους και πρότυπα που αφορούν στο σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων και για την εις βάθος κατανόηση της χρησιμότητας και εφαρμογής των τεχνολογικών λύσεων και προτύπων στον τομέα της υγείας.
 • Για την αναλυτική περιγραφή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πρότυπων και Κανονισμών της Υγείας: αναλυτικά θα αναπτυχτούν συστήματα προτύπων και κωδικοποιήσεων, συστήματα ταξινόμησης ιατρικών πληροφοριών και ιατρικών πράξεων, αλλά και παρουσίαση των κύριων οργανισμών τυποποίησης (ISO, ANSI, IEEE, HL7, IHE, WHO, HIPAA, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην υγεία. 
 • Για την ανάλυση του ρόλου των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού φάκελου ασθενή στα σύγχρονα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και συντονισμού της φροντίδας των ασθενών τόσο εντός όσο και εκτός νοσηλευτηρίων και ειδικότερα για την εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα συνταγογράφησης και σε θέματα που αφορούν στην αυτοματοποίηση των φαρμακείων, στη συμμόρφωση της φαρμακευτικής αγωγής, σε φαρμακευτικές βάσεις δεδομένων και σε πληροφοριακά συστήματα παραγγελιών φαρμάκων. 
 • Για την ανάπτυξη τεχνικών υλοποίησης συστημάτων ΗΦΑ με ανοικτού κώδικα λογισμικά, υποστηρίζοντας στην πράξη τη δημιουργία ενός «τυπικού» συστήματος.
 • Για την εισαγωγή στις πιο κοινές προσεγγίσεις απεικόνισης 1-D, 2-D, και 3-D βιολογικών δεδομένων και στις τεχνικές εμπλουτισμού, κατακερματισμού, ανάλυση υφής και τις εφαρμογές τους στη διαγνωστική απεικόνιση.
 • Για την εις βάθος ανάλυση των σύγχρονων τεχνικών τομογραφικής απεικόνισης, καθώς και των τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης για έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση,  αποθήκευση, ανάκτηση και επικοινωνία ιατρικών εικόνων.
 • Για την περιγραφή των βασικών εννοιών και υπηρεσιών της Τηλεϊατρικής, καθώς και της αναγκαιότητας υλοποίησης καινοτόμων συστημάτων Τηλεϊατρικής.
 • Για την ανάπτυξη των σταδίων σχεδιασμού και υλοποίησης ενός συστήματος Τηλεϊατρικής και θεμάτων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μια εφαρμογή Τηλεϊατρικής. 
 • Για την εξοικείωση με τις βασικές αρχές υλοποίησης και λειτουργίας τεχνολογικών εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων ασθενών σε οργανισμούς φροντίδας υγείας, αλλά και σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε κλινικό επίπεδο. 
 • Για την εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές της μεθοδολογίας της έρευνας στον χώρο της Υγείας, την εμβάθυνση στη διαχείριση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων με χρήση γλώσσας SQL και την κατανόηση του μοντέλου των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και τη σημασία των αντίστοιχων εργαλείων στην ανάλυση των βιοϊατρικών δεδομένων. 
 • Για την περιγραφή των βασικών μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας και αξιολόγηση των απαιτήσεων πόρων ενός οργανισμού για την εκπόνηση ενός έργου πληροφορικής στον τομέα της υγείας. 
 • Για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και επίλυση δικτυών χρονο-προγραμματισμού και τη δυνατότητα διάκρισης των κρίσιμων δραστηριοτήτων (και συνεπώς και την κρίσιμη διαδρομή) του έργου.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

 • Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων στις επιστήμες της υγείας ή/και της πληροφορικής με εργασιακή εμπειρία ή/και επαγγελματικό προσανατολισμό σε κλινικά περιβάλλοντα ή/και περιβάλλοντα σχεδιασμού / παροχής / αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας ή/και σε σχετικές βιομηχανικές εφαρμογές, πωλήσεις κλπ, θεωρείται πως έχουν την κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση για φοίτηση στο πρόγραμμα αυτό και την ευκαιρία για χρησιμοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν μέσα από αυτό.
 • Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων από άλλες επιστήμες (Άλλες σχολές Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικές Σχολές, Οικονομικά, Διοίκηση, Νομικά κλπ) δεν αποκλείονται, αναμένεται όμως πως θα καταβάλλουν επιπλέον προσπάθεια για να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση και εμπέδωση επιμέρους θεματικών ενοτήτων του μεταπτυχιακού προγράμματος για τις οποίες ενδεχομένως δεν έχουν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις.
 • Για την ομαλή παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν αρκετά καλά αγγλικά, ώστε να μπορούν να μελετήσουν βιβλία, άρθρα και επιστημονικό υλικό από το διαδίκτυο  (Δεν απαιτείται ενεργητική γνώση της Αγγλικής, δηλαδή γράψιμο ή ομιλία, ούτε κατανόηση προφορικού λόγου, αλλά η κατανόηση γραπτού λόγου πρέπει να είναι πολύ καλή)

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 6.000 Ευρώ.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €600, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.200. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρεται υπό την μορφή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών ενοτήτων πιστώνεται στο σύνολο του με 100 ECTS. Aναλύεται σε 8 Εκπαιδευτικές ενότητες διάρκειας 16 εβδομάδων (8 x 10 ECTS) έκαστη και την τελική διπλωματική εργασία (1 x 20 ECTS). Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις, ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, ενδιάμεσες εργασίες, τελική εργασία και τελική εξέταση.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών δεν καθορίζονται προαπαιτούμενες Θ.Ε., όμως με στόχο την εύρυθμη φοίτηση των σπουδαστών και τη βέλτιστη κατανόηση των επί μέρους θεμάτων εισηγούμαστε την εγγραφή και στις δύο Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου (ΕΠΤ512 και ΕΠΤ513).

 

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
  Ώρες ECTS
ΕΠΤ512 Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα 1 Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΠΤ513 Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας 1 Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΠΤ521 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης 2 Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΠΤ522 Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας 2 Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΠΤ523 Εφαρμογές Τηλεϊατρικής 2 Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΠΤ611 Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 3 Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΠΤ612 Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική 3 Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΠΤ613 Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση 3 Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΠΤ701Α Διατριβή Μάστερ I 4 Υποχρεωτική ΕΠΤ512, ΕΠΤ513, ΕΠΤ521, ΕΠΤ522, ΕΠΤ523, ΕΠΤ612, ΕΠΤ613 250-300 10
ΕΠΤ701Β Διατριβή Μάστερ II ΕΠΤ701Α 250-300 10
Σύνολο    2500-2700 100

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΕΠΤ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΕΠΤ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΕΠΤ695 και ΕΠΤ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Δρ. Στυλιανίδης Νικόλας, nikolas.stylianides@ouc.ac.cy  

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

 

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος αποτελείται από διεπιστημονική ακαδημαϊκή ομάδα (ιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες πληροφορικής, μηχανικοί υπολογιστών και λογισμικού, διαχειριστές οργανισμών υγείας, ειδικοί σε θέματα όπως οικονομικά της υγείας και ηθική της υγείας).

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών

 

Προδρόμου Μαριάννα  (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): prodromou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411651

 

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ. ταχυδρομείο (email): xenia.pavli1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411968

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers ELL
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πτυχιακό πρόγραμμα ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ προσφέρει εισαγωγή στο ιστορικό φαινόμενο που ονομάζεται Ελληνικός Πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στις μεταμορφώσεις και τις μεταπτώσεις του, τις αντιφάσεις και την περιπλοκότητά του. Μέσω της κριτικής αυτής αντιμετώπισης προβάλλεται η συνάφεια των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες.

Ευρύτερος στόχος του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές του με γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες τέτοιες, που να τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στα πολιτισμικά φαινόμενα εν γένει, να συνειδητοποιούν την ιδεολογική και πολιτική, αγωνιστική και αγωνιώδη, φύση του ιστορικού σκευάσματος που ονομάζεται πολιτισμική και εθνική ταυτότητα. Έμφαση δίδεται στη μελέτη των πρωτογενών πηγών (κειμένων και αντικειμένων), με σκοπό τη διάπλαση κριτικού αισθητηρίου και την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 240

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Προπτυχιακό

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Πτυχίο - Bachelor degree

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε εύρος επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων όσα είναι συναφή με τον χώρο του πολιτισμού (πολιτιστικές υπηρεσίες και οργανισμοί, μουσεία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα από το χώρο των τεχνών και του θεάματος κ.ο.κ.), την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις επιλεγόμενες Θεματικές Ενότητες Αρχαία Ελληνικά I & II και Λατινικά Ι & ΙΙ συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από την Κυπριακή Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για εγγραφή στους καταλόγους διοριστέων της Κυπριακής Μέσης Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου, καθώς και η καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου. Ο φοιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η καλή γνώση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €7000. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε είκοσι (20) τουλάχιστον Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), δώδεκα (12) κορμού και οκτώ (8) κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις: (α) Φιλολογία, (β) Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη και (γ) Γενική. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις (3) Θ.Ε. κορμού και μέχρι δύο (2) Θ.Ε. επιλογής ανά εξάμηνο. H παρακολούθηση των Θεματικών Ενοτήτων που προσφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική.

Θεματικές Ενότητες Κατεύθυνση Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
      Ώρες ECTS
ΕΛΛ 111 Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη) Όλες 1ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΛΛ 112 Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ - 330 μ.Χ) Όλες 1ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΛΛ 113 Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ - 330 μ.Χ) Όλες 1ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΛΛ 121 Βυζαντινή Ιστορία (330 - 1453 μ.Χ) Όλες 2ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 122 Βυζαντινή Τέχνη (330 - 1453 μ.Χ) Όλες 2ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 123 Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1909) Όλες 2ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 211 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική Περίοδος) Όλες 3ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 212 Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 - 1949) Όλες 3ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 213 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας) Όλες 3ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 221 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων-Αριστοτέλης) Όλες 4ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 222 Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ) Όλες 4ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 223 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας) Όλες 4ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 311 Αρχαία Ελληνικά Ι Φιλολογία 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 312 Λατινικά Ι Φιλολογία 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 313 Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (20ος αιώνας) Φιλολογία 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 321 Αρχαία Ελληνικά ΙΙ Φιλολογία 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
ΕΛΛ 322 Λατινικά ΙΙ Φιλολογία 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
ΕΛΛ 323 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας Φιλολογία 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
ΕΛΛ 411 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία) Φιλολογία 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 412 Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος – 15ος αιώνας) Φιλολογία 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 413 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Φιλολογία 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 420 Αρχαίος Ελληνικός Μύθος και Νεοελληνική Λογοτεχνία Φιλολογία 8ο Επιλογής   375-450 15
ΕΛΛ 421 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία) Φιλολογία 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΕΛΛ 423 Γλωσσολογία Φιλολογία 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΕΛΛ 410 Αρχαία Ελληνικά ΙΙΙ: Θεματογραφία Φιλολογία 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 499 Πτυχιακή Εργασία Όλες 8ο Επιλογής   375-450 15
ΕΛΛ 314 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 315 Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 316 Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 324 Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
ΕΛΛ 325 Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
ΕΛΛ 326 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Σύγχρονου Ελληνισμού Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
ΕΛΛ 414 Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974) Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 415 Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική-Ζωγραφική Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 416 Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 418 Πολιτική Σκέψη και Δράση στην Αρχαία Ελλάδα Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 424 Αρχαιολογική Θεωρία και Πράξη Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΕΛΛ 425 Τέχνη και Θέατρο στη Σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΕΛΛ 426 Θέματα Βυζαντινής Τέχνης Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΕΛΛ 428 Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Μύθος και Τελετουργία Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
Σύνολο    6000-7200 240


Κατεύθυνση: Γενική

Συνδυάζει Θεματικές Ενότητες από τις κατευθύνσεις της "Φιλολογίας" και της "Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Τέχνης".

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΕΛΛ 495 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΕΛΛ 496 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΕΛΛ495 και ΕΛΛ496, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Δεληγιαννάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, g.deligiannakis@ouc.ac.cy, 0035722411984

Ευθυμιάδης Στέφανος, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός ΥπεύθυνοςΕΛΛ426: Θέματα Βυζαντινής Τέχνης, Συντονιστής Θ.Ε., efthymiadis@ouc.ac.cy, 0035722411982

Πετρίδης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, apetrides@ouc.ac.cy0035722411983

 

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) elisavet.kiourti@ouc.ac.cy  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 11:00 - 15:00

Βιογραφικό 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): charoula.christofi@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411743 

Φόρμα Επικοινωνίας

Website Headers PDE
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φοιτητές να καταρτιστούν με τις επιστημονικές γνώσεις των κλάδων της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Η παροχή των γνώσεων αυτών γίνεται με γνώμονα την εφαρμογή τους τόσο στη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων όσο και γενικότερα στην επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα εξοικειώσει τους φοιτητές σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, την ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων και θα ενισχύσει την απαραίτητη ικανότητα στην αντιμετώπισή τους. Θα τους παράσχει τα μέσα για την κατανόηση και πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρηματικών οργανισμών και θα τους προσφέρει πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Επίσης, θα τους εξοικειώσει με το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα τους προετοιμάσει να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις. Η κατανόηση των πιο πάνω πλαισιώνεται με πραγματικές μελέτες περιπτώσεων εταιριών από το τοπικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και με τη χρήση προσομοιώσεων πραγματικών επιχειρηματικών καταστάσεων σε αριθμό Θεματικών Ενοτήτων.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 240 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Πτυχιακό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Πτυχίο - Bachelor degree

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Απευθύνεται γενικότερα σε άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του χώρου των επιχειρήσεων και οργανισμών και θέλουν να μάθουν ή/και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τον χώρο αυτό, συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων.
 
Οι απόφοιτοι μπορούν να βρουν απασχόληση σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που άπτονται του γενικότερου τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως:

 • Μάρκετινγκ
 • Μάνατζμεντ
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική Επιχειρήσεων
 • Ποσοτική Ανάλυση και Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Διοίκηση Παραγωγής, κτλ

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο πτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου, καθώς και βασική γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου. Η γνώση της Αγγλικής είναι επιθυμητή. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €8400. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.