03
Κυρ, Δεκ
Website Headers ASP

Πτυχίο-Bachelor

120 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...
Περιγραφή
Διάρθρωση
Θεματικές Ενότητες
Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ προορίζεται για την Αστυνομική Υπηρεσία της Κύπρου και απευθύνεται σε αποφοίτους της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Σε μια εποχή με γοργά μεταβαλλόμενους ρυθμούς και μεγάλες ανάγκες για σύγχρονες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, το διετές αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την προσφορά στα μέλη της Αστυνομίας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που συμπληρώνουν, επεκτείνουν και επικαιροποιούν κατά περίπτωση τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια της φοίτησής τους στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Για την απόκτηση πτυχίου στις Αστυνομικές Σπουδές, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και συμπληρώσουν με επιτυχία δώδεκα (12) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) : 120 ECTS
 
 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική 
Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων υποχρεωτικών θεματικών ενοτήτων είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα κατανόησης αγγλόγλωσσης βιβλιογραφίας.
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στο Πρόγραμμα είναι η κατοχή διπλώματος της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας.
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό κόστος του προπτυχιακού προγράμματος ανέρχεται σε 2.880 Eυρώ. Το  διαχειριστικό κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας είναι 240 Ευρώ. Το κόστος της πτυχιακής εργασίας (σε περίπτωση που ο φοιτητής την επιλέξει) ανέρχεται σε 480 Ευρώ. Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του προγράμματος Αστυνομικές Σπουδές χωρίζονται σε υποχρεωτικές Θ.Ε. και Θ.Ε. επιλογής. Για την επιλογή ορισμένων Θ.Ε. επιλογής, προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων θεματικών ενοτήτων.

Οι φοιτητές αρχικά παρακολουθούν 8 υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (8Χ10 ECTS). Με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε πρόγραμμα μόνο με παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων (4 Θ.Ε. επιλογής Χ 10 ECTS) είτε συνδυασμό 2 Θ.Ε. επιλογής (10 ECTS κάθε μία) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (που ισοδυναμεί με 2 Θ.Ε. ή 20 ECTS).

Τίτλος Θ.Ε. Υποχρεωτική / Επιλογής Εξάμηνο Φόρτος εργασίας
  Ώρες ECTS
ΑΣΠ311 Εισαγωγή στην Ψυχολογία  Υποχρεωτική 1ο, 2ο 250-300 10
ΑΣΠ312 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Υποχρεωτική 1ο, 2ο 250-300 10
ΑΣΠ313  Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Υποχρεωτική 1ο, 2ο 250-300 10
ΑΣΠ314 Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας Επιλογής 1ο, 2ο 250-300 10
ΑΣΠ315 Ποινική Δικαιοσύνη Υποχρεωτική 1ο, 2ο 250-300 10
ΑΣΠ325 Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο Υποχρεωτική 1ο, 2ο 250-300 10
ΑΣΠ411 Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία* Υποχρεωτική 3ο, 4ο 250-300 10
ΑΣΠ412 Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Υποχρεωτική 3ο, 4ο 250-300 10
ΑΣΠ413 Οικονομικά Εγκλήματα Επιλογής 3ο, 4ο 250-300 10
ΑΣΠ414 Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα Επιλογής 3ο, 4ο 250-300 10
ΑΣΠ415 Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά Επιλογής 3ο, 4ο 250-300 10
ΑΣΠ421 Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές  Υποχρεωτική 2ο, 4ο 250-300 10
ΑΣΠ422 Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση Επιλογής 3ο, 4ο 250-300 10
ΑΣΠ423 Αστυνομική Εκπαίδευση Επιλογής 3ο, 4ο 250-300 10
ΑΣΠ701Α Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία** Επιλογής 3ο, 4ο 250-300 10
ΑΣΠ701Β Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία** Επιλογής 3ο, 4ο 250-300 10
ΣΥΝΟΛΟ    3000-3600 120
* «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ΑΣΠ311 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ311»
** «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ΑΣΠ421 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ421»


Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΑΣΠ

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση του Πτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση στις 8 Υποχρεωτικές και σε 4 από τις 6 Θεματικές Ενότητες Επιλογής ή / και η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής.


Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλος ΔΕΠ

Παπακλεοβούλου Χρύσθια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη, chrysthia.papacleovoulou@ouc.ac.cy0035722411886

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 8 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ανδρέας Κάρυος (Andreas Karyos)
ΑΣΠ314: Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Συντονιστής Θ.Ε.

andreas.karyos@ouc.ac.cy

Νάσια (Αθανασία) Κλεάνθους (Athanasia Kleanthous)
ΑΣΠ312: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Συντονίστρια Θ.Ε.

athanasia.kleanthous@ouc.ac.cy

Ευαγγελία Παππά (Evangelia Pappa)
ΑΣΠ413: Οικονομικά Εγκλήματα
Συντονίστρια Θ.Ε.

evangelia.pappa2@ouc.ac.cy

Ιωάννης Τζιβάρας (Ioannis Tzivaras)
ΑΣΠ412: Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΟΜ113: Συνταγματικό Δίκαιο, ΠΙΘ611: Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)
Συντονιστής Θ.Ε.

ioannis.tzivaras@ouc.ac.cy

Κυριακή Λαμπριανίδου (Kyriaki Lambrianidou)
ΑΣΠ422: Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης : Μια Συγκριτική Προσέγγιση
Συντονίστρια Θ.Ε.

kyriaki.lambrianidou@ouc.ac.cy

Μαρκιανός Κόκκινος (Markianos Kokkinos)
ΑΣΠ421: Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές
Συντονιστής Θ.Ε.

markianos.kokkinos@ouc.ac.cy

Μηλίτσα Νικηφόρου (Militsa Nikiforou)
ΑΣΠ411: Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία
Συντονίστρια Θ.Ε.

militsa.nikiforou@ouc.ac.cy

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): ASP@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411660

 

Φόρμα Επικοινωνίας