Αστυνομικές Σπουδές - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

23
Παρ, Οκτ
Website Headers ASP
  • Περιγραφή

  • Διάρθρωση

  • Θεματικές Ενότητες

  • Προσωπικό

  • Επικοινωνία

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ


Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του προγράμματος Αστυνομικές Σπουδές χωρίζονται σε υποχρεωτικές Θ.Ε. και Θ.Ε. επιλογής. Για την επιλογή ορισμένων Θ.Ε. επιλογής, προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων θεματικών ενοτήτων.

Οι φοιτητές αρχικά παρακολουθούν 8 υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (8Χ10 ECTS). Με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε πρόγραμμα μόνο με παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων (4 Θ.Ε. επιλογής Χ 10 ECTS) είτε συνδυασμό 2 Θ.Ε. επιλογής (10 ECTS κάθε μία) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (που ισοδυναμεί με 2 Θ.Ε. ή 20 ECTS).


Κωδικός  Τίτλος Υποχρεωτική / Επιλογής
ΑΣΠ311 Εισαγωγή στην Ψυχολογία  Υποχρεωτική
ΑΣΠ312 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Υποχρεωτική
ΑΣΠ313  Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Υποχρεωτική
ΑΣΠ314  Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας Επιλογής
ΑΣΠ315  Ποινική Δικαιοσύνη Υποχρεωτική
ΑΣΠ325  Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο Υποχρεωτική
ΑΣΠ411  Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία* Υποχρεωτική
ΑΣΠ412  Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Υποχρεωτική
ΑΣΠ413  Οικονομικά Εγκλήματα Επιλογής
ΑΣΠ414  Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα Επιλογής
ΑΣΠ415  Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά Επιλογής
ΑΣΠ421  Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές  Υποχρεωτική
ΑΣΠ422  Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση Επιλογής
ΑΣΠ423  Αστυνομική Εκπαίδευση Επιλογής
ΑΣΠ700  Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία** Επιλογής

* «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ΑΣΠ311 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ311»
** «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ΑΣΠ421 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ421»

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΑΣΠ

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση του Πτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση στις 8 Υποχρεωτικές και σε 4 από τις 6 Θεματικές Ενότητες Επιλογής ή / και η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής.

Οι πιο κάτω θεματικές ενότητες  θα προσφερθούν το εαρινό εξάμηνο 2019-2020:

ΑΣΠ314   Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΑΣΠ325  Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο
ΑΣΠ313  Εισαγωγή στην Εγκληματολογία
ΑΣΠ411  Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία
ΑΣΠ414  Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα
ΑΣΠ315  Ποινική Δικαιοσύνη
ΑΣΠ422  Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση


Η θεματική ενότητα ΑΣΠ413 - Οικονομικά Εγκλήματα δεν θα προσφερθεί ούτε στο χειμερινό ούτε στο εαρινό εξάμηνο.

 

 

Μέλος ΔΕΠ

Παπακλεοβούλου Χρύσθια, Λέκτορας, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη, chrysthia.papacleovoulou@ouc.ac.cy0035722411886

 

Μέλη ΣΕΠ

Κλεάνθους-Καπακίδου Νάσια (Αθανασία), ΑΣΠ312, Συντονίστρια της Θ.Ε., athanasia.kleanthous@ouc.ac.cy

Κόκκινος Μαρκιανός, ΑΣΠ421, Συντονιστής της Θ.Ε., markianos.kokkinos@ouc.ac.cy

Κούμας Εμμανουήλ, ΑΣΠ314, Συντονιστής της Θ.Ε., emmanouil.koumas@ouc.ac.cy  

Λαμπριανίδου Κυριακή, ΑΣΠ422, Συντονίστρια της Θ.Ε., kyriaki.lambrianidou@ouc.ac.cy

Νικηφόρου Μηλίτσα, ΑΣΠ411, Συντονίστρια της Θ.Ε., militsa.nikiforou@ouc.ac.cy

Παπαθανασίου Αναστάσιος, ΑΣΠ413 & ΑΣΠ423, Συντονιστής των Θ.Ε., anastasios.papathanasiou@ouc.ac.cy

Σκλάβος Νικόλαος, ΑΣΠ414, Συντονιστής της Θ.Ε., nikolaos.sklavos@ouc.ac.cy  

Τζιβάρας Ιωάννης, ΑΣΠ412, Συντονιστής της Θ.Ε., ioannis.tzivaras@ouc.ac.cy

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Ιωαννίδου Μαρία (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): maria.ioannidou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411950