Αστυνομικές Σπουδές - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ
Website Headers ASP

Πτυχίο-Bachelor

120 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

  • Περιγραφή

  • Διάρθρωση

  • Θεματικές Ενότητες

  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  • Επικοινωνία

 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του προγράμματος Αστυνομικές Σπουδές χωρίζονται σε υποχρεωτικές Θ.Ε. και Θ.Ε. επιλογής. Για την επιλογή ορισμένων Θ.Ε. επιλογής, προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων θεματικών ενοτήτων.

Οι φοιτητές αρχικά παρακολουθούν 8 υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (8Χ10 ECTS). Με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε πρόγραμμα μόνο με παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων (4 Θ.Ε. επιλογής Χ 10 ECTS) είτε συνδυασμό 2 Θ.Ε. επιλογής (10 ECTS κάθε μία) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (που ισοδυναμεί με 2 Θ.Ε. ή 20 ECTS).


Κωδικός  Τίτλος Υποχρεωτική / Επιλογής
ΑΣΠ311 Εισαγωγή στην Ψυχολογία  Υποχρεωτική
ΑΣΠ312 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Υποχρεωτική
ΑΣΠ313  Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Υποχρεωτική
ΑΣΠ314  Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας Επιλογής
ΑΣΠ315  Ποινική Δικαιοσύνη Υποχρεωτική
ΑΣΠ325  Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο Υποχρεωτική
ΑΣΠ411  Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία* Υποχρεωτική
ΑΣΠ412  Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Υποχρεωτική
ΑΣΠ413  Οικονομικά Εγκλήματα Επιλογής
ΑΣΠ414  Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα Επιλογής
ΑΣΠ415  Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά Επιλογής
ΑΣΠ421  Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές  Υποχρεωτική
ΑΣΠ422  Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση Επιλογής
ΑΣΠ423  Αστυνομική Εκπαίδευση Επιλογής
ΑΣΠ700  Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία** Επιλογής

* «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ΑΣΠ311 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ311»
** «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ΑΣΠ421 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ421»

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΑΣΠ

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση του Πτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση στις 8 Υποχρεωτικές και σε 4 από τις 6 Θεματικές Ενότητες Επιλογής ή / και η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής.


Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλος ΔΕΠ

Παπακλεοβούλου Χρύσθια, Λέκτορας, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη, chrysthia.papacleovoulou@ouc.ac.cy0035722411886

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 8 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ανδρέας Κάρυος (Andreas Karyos)
ΑΣΠ314: Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Νάσια (Αθανασία) Κλεάνθους (Athanasia Kleanthous)
ΑΣΠ312: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Συντονίστρια Θ.Ε.
...
Ευαγγελία Παππά (Evangelia Pappa)
ΑΣΠ413: Οικονομικά Εγκλήματα
Συντονίστρια Θ.Ε.
...
Ιωάννης Τζιβάρας (Ioannis Tzivaras)
ΑΣΠ412: Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΠΙΘ611: Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Κυριακή Λαμπριανίδου (Kyriaki Lambrianidou)
ΑΣΠ325: Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο
Συντονίστρια Θ.Ε.
...
Μαρκιανός Κόκκινος (Markianos Kokkinos)
ΑΣΠ421: Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Μηλίτσα Νικηφόρου (Militsa Nikiforou)
ΑΣΠ411: Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία
Συντονίστρια Θ.Ε.
...
Σοφία Χατζίδη (Sofia Chatzidi)
ΑΣΠ415: Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά
Συντονίστρια Θ.Ε.
...

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): ycharalambous@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411660

 

Φόρμα Επικοινωνίας