Τραπεζική και Χρηματοοικονομική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

31
Σαβ, Οκτ
Website Headers TOIK
  • Περιγραφή

  • Διάρθρωση

  • Θεματικές Ενότητες

  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  • Επικοινωνία

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τραπεζική και Χρηματοοικονομική είναι η προετοιμασία και ενίσχυση των στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ευθυκρισίας, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τραπεζών και να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα των βασικών θεμάτων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

Το Πρόγραμμα αυτό προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι απόφοιτοι θα αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Θα αναπτύξουν επίσης ένα σύνολο εργαλείων για να αντιμετωπίζουν τέτοιες προκλήσεις.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χρηματοπιστωτικό τομέα ή να παρέχουν οικονομική συμβουλή σε επιχειρήσεις και άλλα ιδρύματα. Οι πτυχιούχοι μας μπορούν να εργαστούν σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, το δημόσιο τομέα και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το πρόγραμμα παρέχει, επίσης, εξειδικευμένες γνώσεις σε άτομα που εργάζονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα που εργάζονται, αλλά και να αποκτήσουν επιπλέον προσόντα για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS : 120 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. 

Είναι επιθυμητή η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, δεδομένου ότι μέρος του προαιρετικού εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος είναι στην Αγγλική.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €1.080, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.080. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Τραπεζική και Χρηματοοικονομική" (2020)

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Master) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση 4 (τεσσάρων) Θεματικών Ενοτήτων (24 ECTS η κάθε μια), και η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (24 ECTS).

 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Θεματικές Ενότητες

Έτος

Υποχρεωτική / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες ΘΕ

Συν-απαιτούμενες ΘΕ

ECTS

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις

ΤΟΙΚ 50

Τραπεζικό Περιβάλλον

1

Υποχρεωτική

   

24

ΤΟΙΚ 51      

Τραπεζική Διοίκηση

1

Υποχρεωτική

 

ΤΟΙΚ50

24

ΤΟΙΚ 701Α

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

1

Υποχρεωτική

 

ΤΟΙΚ50,  ΤΟΙΚ51

12

ΤΟΙΚ 60

Χρηματοοικονομική

2

Υποχρεωτική

ΤΟΙΚ50

 

24

ΤΟΙΚ 61

Λογιστική

2

Υποχρεωτική

ΤΟΙΚ50,  ΤΟΙΚ51

 

24

ΤΟΙΚ 701Β

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

2

Υποχρεωτική

ΤΟΙΚ50,  ΤΟΙΚ51

ΤΟΙΚ701Α

12

TOIK 695

Τοποθέτηση φοιτητών στον   

επιχειρηματικό κόσμο1

3

Επιλογής

ΤΟΙΚ50,  ΤΟΙΚ51

 

5

Σύνολο

120

                       

1 Η εγγραφή στην TOIK695 δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει μόνο όταν το επιθυμεί ο φοιτητής. Τα ECTS που αντιστοιχούν στην εν λόγω ΘΕ δεν προσμετρούνται στο Γενικό Μέσο όρο βαθμολογίας του φοιτητή. Επίσης, η παρακολούθηση της συγκεκριμένης ΘΕ είναι άνευ κόστους.

  

Μέλος ΔΕΠ

Robert Duval Hernandez, Επίκουρος Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνοςrobert.duval@ouc.ac.cy, 0035722411882, ΤΟΙΚ50

 

Μέλη ΣΕΠ

Δημητράς Αυγουστίνος, ΤΟΙΚ61, Συντονιστής, avgoustinos.demitras@ouc.ac.cy  

Μαρκουλής Στέλιος, ΤΟΙΚ60, Συντονιστήςstelios.markoulis@ouc.ac.cy    

Τσιριτάκης Εμμανουήλ, ΤΟΙΚ51, Συντονιστής, emmanouil.tsiritakis@ouc.ac.cy

 

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Βασιλείου Βασιλική (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): vasiliki.vasiliou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411988