Επικοινωνία και Nέα Δημοσιογραφία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
22
Τετ, Μαρ
Website Headers EDM
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η παροχή ουσιαστικής και εφαρμοσμένης γνώσης στον τομέα της στρατηγικής, των τακτικών, των μεθόδων και των Μέσων επικοινωνίας και δημοσιογραφίας. Συνδυάζοντας την πράξη και τη θεωρία και αξιοποιώντας τα οφέλη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω συνεχώς ανανεωνόμενου πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, τηλεσυναντήσεων και online διαλέξεων, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» προσφέρει στον φοιτητή, εργαζόμενο ή μη, τη δυνατότητα να διευρύνει τον τρόπο σκέψης του, παρέχοντας ώθηση και περαιτέρω εφόδια για την επαγγελματική ανανέωση και ενδυνάμωσή του, αλλά και διευρύνοντας τις προοπτικές του για το μέλλον. Υποστηριζόμενο από μία εξαιρετική ομάδα διδασκόντων, οι οποίοι διαθέτουν ακαδημαϊκές διακρίσεις, υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και εκτεταμένη εμπειρία στον χώρο της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, το πρόγραμμα χαρίζει στον φοιτητή τις αναγκαίες βάσεις για την εξέλιξή του: εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, ώστε να αναπτυχθεί και να πετύχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του στόχους στον σύγχρονο, ανοιχτό, υπερ-επικοινωνιακό, της πυκνής δικτύωσης και αδιάλειπτης ανάγκης δημοσίευσης.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει επιλογές απασχόλησης σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως σύμβουλοι επικοινωνίας, δημοσιογράφοι, communication – brand managers, marketing directors, διαφημιστές, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, social media managers. Μπορούν, επίσης, να απασχοληθούν στη συγγραφή, έκδοση, οργάνωση και προώθηση πάσης φύσεως εκδόσεων (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά και ενημερωτικά έντυπα και ψηφιακές εφαρμογές), και τη συγγραφή κειμένων για τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές, συνεντεύξεις, πορτραίτα, documentaries και feature stories. Ταυτόχρονα, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δύναται να αποτελέσει εφόδιο για τη βελτίωση της κοινωνικής και εργασιακής ζωής οποιουδήποτε συνειδητοποιημένου πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγέλματος.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 120 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Οι υποψήφιοι συνιστάται, επιπρόσθετα, να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη βιβλιογραφία.
 • Επαρκή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.
 • Βασική εξοικείωση με τα Μέσα επικοινωνίας και με τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, headphones και μικρόφωνο, καθώς θα συμμετέχουν ενεργά σε τηλεσυναντήσεις.
 • Smartphone, καθώς θα κληθούν να κάνουν χρήση του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία" (2020)

  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις:

 • Επικοινωνία
 • Νέα Δημοσιογραφία

 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση:

 • σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή
 • σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θ.Ε. και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

 

1ο έτος σπουδών

Το πρώτο έτος σπουδών είναι κοινής παρακολούθησης και για τις δυο κατευθύνσεις και περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις (4) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες:

 • ΕΔΜ511 – Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη
 • ΕΔΜ512 – Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Η Ειδησεογραφία
 • ΕΔΜ521 – Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη
 • ΕΔΜ522 – Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις

 

2ο έτος σπουδών

Στο δεύτερο έτος, ο φοιτητής επιλέγει μία από τις δύο κατευθύνσεις και παρακολουθεί --και στις δυο κατευθύνσεις- δύο (2) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες και δύο (2) Θ.Ε. επιλογής με πρακτικό προσανατολισμό. Παράλληλα, ο φοιτητής εξοικειώνεται τόσο με τις υπάρχουσες νέες τεχνολογίες των Μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, όσο και με αυτές που αναμένεται να προκύψουν στο εγγύς μέλλον. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, αντί των δύο Θ.Ε. Επιλογής, να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ.

 

Κατεύθυνση: Επικοινωνία

Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής παρακολούθησης:

 • ΕΔΜ611 – Βασικές Θεωρίες Επικοινωνίας
 • ΕΔΜ621 – Στρατηγική Επικοινωνία

Θεματικές Ενότητες Επιλογής:

 • ΕΔΜ612 – Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία
 • ΕΔΜ622 – Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
 • Διατριβή Μάστερ (σε 2 εξάμηνα)

 

Κατεύθυνση: Νέα Δημοσιογραφία

Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής παρακολούθησης:

 • ΕΔΜ613 – Πλαίσιο και Τέχνη της Νέας Δημοσιογραφίας
 • ΕΔΜ623 – Ψηφιακές Προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας

Θεματικές Ενότητες Επιλογής:

 • ΕΔΜ614 – Ψηφιακή Αφήγηση
 • ΕΔΜ624 – Ψηφιακή Παραγωγή Περιεχομένου
 • Διατριβή Μάστερ (σε 2 εξάμηνα)

 

ΕΔΜ 120 ects δομή

Μέλη ΔΕΠ

Ιορδανίδου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνηsofia.iordanidou@ouc.ac.cy, 0035722411902

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 3 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Εμμανουήλ Τάκας (Emmanouil Takas)
ΕΔΜ522: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις, ΕΝΔ522: Κατανοώντας το μήνυμα: Οι Επιδράσεις
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Αικατερίνη Διαμαντάκη (Aikaterini Diamantaki)
ΕΔΜ621: Στρατηγική Επικοινωνία
Συντονίστρια Θ.Ε.
...
Λεωνίδας Βατικιώτης (Leonidas Vatikiotis)
ΕΔΜ622: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
Συντονιστής Θ.Ε.
...

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): yianna.yiasouma1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411915