19
Κυρ, Μάι
Website Headers MES

Magister Artium (MA)

90 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αναπόφευκτη συνάντηση της επικοινωνίας με την παιδαγωγική συγκροτεί την Εκπαίδευση στα Μέσα (ως μέσο) και τον Γραμματισμό στα Μέσα (ως στόχο), δηλαδή το διεπιστημονικό πεδίο που φιλοδοξεί να ενισχύσει την πολιτότητα και τη δημοκρατία, καλλιεργώντας δεξιότητες πρόσβασης, επικοινωνίας και συμμετοχής, κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, δημιουργικής παραγωγής.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έρχεται να απαντήσει στην επιτακτική ανάγκη για γνώση και αποτελεσματική χρήση των Μέσων Επικοινωνίας στο Σχολείο, συνδυάζοντας τη θεωρητική εμβάθυνση με την απαιτούμενη πρακτική κατάρτιση.

Με δεδομένο τον στόχο η εκπαίδευση στα Μέσα στο σχολείο να είναι η ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών στις αναδυόμενες νέες συνθήκες ενός υπερ-επικοινωνιακού κόσμου, οι ευθύνες των εκπαιδευτικών αυξάνονται σημαντικά. Η νέα Γνώση θα τους επιτρέπει να αξιοποιούν τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας με τρόπο κριτικό και αποτελεσματικό. Γνώση κριτική, σφαιρική και εις βάθος, αναφορικά με τους κανόνες, τις αρχές, τις τεχνικές και τον τρόπο λειτουργίας τους. Γνώση που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να αποκομίζουν τα ουσιαστικά τους οφέλη, είτε ως δέκτες / καταναλωτές μηνυμάτων, είτε ως παραγωγοί και δημιουργοί περιεχομένου. Η εξειδικευμένη και μεθοδική γνώση της Επιστήμης της Επικοινωνίας και των Μέσων σε αλληλοτροφοδότηση με την Παιδαγωγική και τη Διδακτική, καθώς και η σύνδεσή τους με το σύγχρονο σχολείο με συγκεκριμένες μεθοδολογίες, διαφαίνεται άκρως αναγκαία να ενταχθεί σε όλο το εύρος της σχολικής εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεματικές ενότητες για τον Σύγχρονο Κόσμο, τα Μέσα Επικοινωνίας, τον Εγγραμματισμό και την Εκπαίδευση στα Μέσα, τη Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών. Ειδικά μετά τα νέα δεδομένα που έφερε η COVID19 στις μεθόδους διδασκαλίας, το νέο Μεταπτυχιακό αξιοποιεί κάθε νέα μορφή τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, από το Νηπιαγωγείο / Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο.

Ενδιαφέρει κάθε εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτως βαθμίδας, επαγγελματίες από συναφείς χώρους, αλλά και τον πολίτη που επιζητά νέες γνώσεις και δεξιότητες στην Επικοινωνία, τον ψηφιακό κόσμο και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους εκείνους που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα να καλλιεργήσουν τις παρακάτω στάσεις και δεξιότητες (Ντάβου, 2007):

 • κριτική στάση απέναντι σε κάθε είδους παραγωγή, όλων των Μέσων (κείμενα, άρθρα, βιβλία, οπτικό και ακουστικό υλικό),
 • κριτική επιλογή εκείνων των πληροφοριών που αξίζουν την επεξεργασία, από εκείνες που είναι άχρηστες ή περιττές,
 • εμβάθυνση στο νόημα και στη σημασία των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής σημασίας, δηλαδή του πόσο πραγματικά σημαντική είναι η πληροφορία για το ίδιο το άτομο, για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του),
 • συσχέτιση των πληροφοριών με τις γνώσεις που ήδη διαθέτει ο μαθητής και αξιολόγησή του βάσει αυτών των γνώσεων,
 • διερεύνηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών,
 • εμπιστοσύνη στην προσωπική κρίση και αποδοχή του πλουραλισμού των ιδεών.

Πιο συγκεκριμένα, το ΜΠΣ «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» αποτελεί  απαραίτητο εφόδιο για τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που όμως είναι παράλληλα και γονείς και πολίτες (αλλά και για τους επαγγελματίες από συναφείς χώρους) που επιζητούν:

 • Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες στη σύγκλιση των πεδίων της Επικοινωνίας και Μέσων, των Επιστημών της Αγωγής και του Γραμματισμού/Εκπαίδευσης στα Μέσα
 • Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες στα νέα Μέσα της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της δημοσίευσης, εδραιώνοντας τη θέση τους, ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής και επιτυγχάνοντας ταχύτερη επαγγελματική άνοδο
 • Να κατανοήσουν και να μάθουν να λειτουργούν με τη σύγχρονη αντίληψη του ειδικού της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της δημοσίευσης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • Να ισχυροποιήσουν την παρουσία, την εικόνα και την ταυτότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών που εκπροσωπούν, διευθύνουν ή προΐστανται.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 90 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το επιλέγω για να είμαι σε θέση να παρακολουθώ τη διάδοση των νέων τεχνολογιών που ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. H εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου παρέχει εμπειρίες μάθησης μέσα κι έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας, έχοντας πλέον αναπτύξει δυναμική που αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο και προσφέροντας δυνατότητες διασποράς της γνώσης με ελάχιστες ή μηδενικές μετακινήσεις.

Για να παρακολουθώ τις διαρκείς εξελίξεις στο πεδίο των Μέσων επικοινωνίας, ιδιαίτερα τη μετάβαση από τη μαζική επικοινωνία στην Κοινωνία του Δικτύου και την Ψηφιακή Εποχή, που τροφοδοτεί τον μετασχηματισμό της μαθησιακής διαδικασίας. Τα νέα Μέσα αποτελούν πλατφόρμες ανάδυσης, διαμόρφωσης και οργάνωσης της κοινωνικής και πολιτισμικής αλλαγής, οι οποίες οδηγούν σε νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Η διείσδυση των νέων Μέσων στη σχολική καθημερινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία απαιτεί την απόκτηση νέων γνώσεων, την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και στάσεων, συνεπώς οδηγεί στην ανάδυση ενός νέου Εκπαιδευτικού Παραδείγματος που αναδεικνύει το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Επειδή οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους, παρακολουθούν πολλές φορές τις νέες εξελίξεις αμήχανα, καθώς δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να τις υποστηρίξουν και να τις αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό επιβάλλεται να αλλάξει άμεσα.

Επειδή οι φοιτητές στην «Εποχή της Πληροφορίας μιας Δικτυωμένης Κοινωνίας» έχουν αλλάξει ριζικά. Ακόμη και οι ενήλικες φοιτητές ολοένα και περισσότερο δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, για τους οποίους σχεδιάστηκε το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι φοιτητές - ψηφιακοί ιθαγενείς καλούνται να μάθουν σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο σε ψηφιακούς μετανάστες. Η ταχύτατη ανάπτυξη και διείσδυση στην παγκόσμια κοινότητα των μαθημάτων μέσω Διαδικτύου δημιούργησε ένα εύρος συζητήσεων, επιστημονικών διαφωνιών και πολύπλευρων προβληματισμών για το μέλλον της εκπαίδευσης και της μάθησης γενικότερα.

Επειδή η Παιδαγωγική μεταβάλλεται με τη διαμεσολάβηση του Παγκόσμιου Ιστού στη διαδικασία της μάθησης. Η μάθηση σήμερα είναι μια διαδικασία οικοδόμησης δικτύων πληροφοριών, επαφών και πόρων που εφαρμόζονται σε πραγματικά προβλήματα, ενώ απευθύνεται σε μαθητές που εξαρχής έχουν κοινωνικοποιηθεί στην τεχνολογία του διαδικτύου και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντός τους,  όντας οι λεγόμενοι «Digital Natives», «NetGeneration», «Generation Y» ή «Millennials».

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας ή της  Κύπρου, ή ισότιμου και αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη βιβλιογραφία.
 • Επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400 Ευρώ.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 600 για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS και 900 για κάθε Θ.Ε., η οποία αποτιμάται με 15 μονάδες ECTS. Τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (η διάρκεια της οποίας είναι δύο εξάμηνα) είναι €900 ανά εξάμηνο. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο», απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση έξι (6) εξαμηνιαίων Υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων (10 μονάδες ECTS έκαστη) και δύο (2) Θεματικών Ενοτήτων Επιλογής (15 μονάδες ECTS έκαστη). Στις Θεματικές Ενότητες Επιλογής συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής, η οποία δεν είναι υποχρεωτική.

 

1ο εξάμηνο

ΕΝΔ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη

ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα

ΜΕΣ513: Εγγραμματισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα

 

2ο εξάμηνο

ΕΝΔ521  Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη

ΕΝΔ522  Κατανοώντας το Μήνυμα: Οι Επιδράσεις

ΜΕΣ523  Εγγραμματισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα στην Πράξη

 

3ο εξάμηνο

ΜΕΣ611: Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών

ΜΕΣ612: Οπτικοακουστικός Εγγραμματισμός στην Ψηφιακή Εποχή

ή

ΜΕΣ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

ΜΕΣ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΜΕΣ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο

ΜΕΣ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

 

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411915

 

facebook flat vector logo

 

Φόρμα Επικοινωνίας