25
Τρι, Ιουν
Website Headers EPA
loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ έχει ως βασική αποστολή:

 • την έρευνα σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της οργάνωσης, διοίκησης, αξιολόγησης και αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση καθώς επίσης και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση
 • την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • τη συνεργασία με ανάλογα προγράμματα, ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων
 • την προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών και ερευνητών, που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και επιθυμούν να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά
 • την προσφορά υπηρεσιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα σε παιδαγωγικά θέματα.


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

 • Προσφέρει στους φοιτητές του σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών, με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της εκπαιδευτικής ηγεσίας και πολιτικής, των αναλυτικών προγραμμάτων και της εκπαίδευσης για την κοινωνική δικαιοσύνη.
 • Ενισχύει τις γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών του στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
 • Παρέχει παιδαγωγικά εργαλεία που υποστηρίζουν τον αναβαθμισμένο ρόλο του εκπαιδευτικού και τον ενδυναμώνουν να αναλύει την εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από ένα κριτικό φακό.
 • Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε ζητήματα εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια που θα υποστηρίζουν ουσιαστικά και σε βάθος την επαγγελματική τους απασχόληση στο χώρο της παιδείας.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
 • Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη
 • Ειδική Εκπαίδευση
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Συνιστάται, επίσης, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη βιβλιογραφία, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 


ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €1.350, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Πατήστε ΕΔΩ για να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής της αίτησής σας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2021, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 2 Μαρτίου 2021 - 25 Μαΐου 2021.

 

Παρουσίαση του Προγράμματος "Επιστήμες της Αγωγής" (2020)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Master οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα ακόλουθα σχήματα: 

 • Σχήμα Α: απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τριών Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.
 • Σχήμα Β: απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων.

Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών, υποχρεούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν τρεις (3) γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Αίτηση για εκπόνηση Διατριβής Μάστερ μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση της δεύτερης (2ης) Θεματικής Ενότητας. Η διατριβή μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά τη συμπλήρωση της τρίτης (3ης) Θ.Ε. και όχι αργότερα από ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την ολοκλήρωσή της. Οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν μία από τις τέσσερις ακαδημαϊκές κατευθύνσεις, ώστε να διασφαλίζεται η επιστημονική συνοχή του Προγράμματος.

Στις επιμέρους ιστοσελίδες περιγράφονται οι Θεματικές Ενότητες πάνω στις οποίες είναι οργανωμένη η κάθε ακαδημαϊκή κατεύθυνση. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και δύο (2) Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος. Για να γνωρίζουν οι φοιτητές το φόρτο εργασίας, να σημειωθεί ότι η επιλογή και παρακολούθηση δύο Θεματικών Ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή μίας Θ.Ε. θεωρείται μερική φοίτηση. 

Πέντε Κατευθύνσεις ειδίκευσης:

 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
 • Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη
 • Ειδική Εκπαίδευση
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

 

Κατεύθυνση 1η: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα  

Επιλογή δύο ΘΕ από τις πιο κάτω ή μίας Θ. Ε. και μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα*          
 • ΕΠΑ71Κ: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός*
 • ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού*


* « Για παρακολούθηση των συγκεκριμένων Θ.Ε. στην  Κατεύθυνση "Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική" θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της ΕΠΑ 62»

 

Κατεύθυνση 2η: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα  
 • ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
 • ΕΠΑ76Κ: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα

Επιλογή μίας ΘΕ από τις πιο κάτω ή επιλογή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ50:Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

 

Κατεύθυνση 3η: Ειδική Εκπαίδευση
Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ77Κ: Ειδική Εκπαίδευση Ι: Σύγχρονες Θεωρίες για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
 • ΕΠΑ78Κ: Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ: Παιδαγωγικές Πρακτικές για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες*

Επιλογή μίας ΘΕ από τις πιο κάτω ή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
 • ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα
 • ΕΠΑ76Κ: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα


* «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. στην  Κατεύθυνση "Ειδική Εκπαίδευση" θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της ΕΠΑ77Κ»


Κατεύθυνση 4η: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ64K: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ66Κ: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Επιλογή μίας από τις παρακάτω Θ.Ε. ή επιλογή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων


Κατεύθυνση 5η: Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • ΕΠΑ79Κ: Αρχές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας    

Επιλογή μίας από τις παρακάτω Θ.Ε. ή επιλογή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

 

Μέλη ΔΕΠ

Ζεμπύλας Μιχαλίνος, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411973

Πασιαρδής Πέτρος, Καθηγητής,  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411972

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Βασιλείου Βασιλική (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411988