24
Κυρ, Οκτ
WebsiteProgrammeBanner ΕΝΔ 90 ECTS EL
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο υπερ-επικοινωνιακός μας κόσμος δημιουργεί νέες ανάγκες και νέες προκλήσεις για τους επαγγελματίες της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, καθώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε, δικτυωνόμαστε, δημοσιεύουμε και καταναλώνουμε μηντιακό περιεχόμενο. Το επάγγελμα του δημοσιογράφου εξελίσσεται, όχι μόνο γιατί πρέπει να προσαρμοστεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά γιατί οφείλει να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της αγοράς και των ακροατηρίων. Από την άλλη, έρχεται όλο και πιο κοντά στο πεδίο της επικοινωνίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη σύγκλιση μεταξύ των δύο.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, έρχεται να απαντήσει σε αυτήν ακριβώς τη σύγκλιση και να εφοδιάσει τους φοιτητές με την κατάλληλη γνώση, μεθοδολογίες, αλλά και πρακτικά εργαλεία στο ευρύτερο πεδίο των Μέσων και ειδικότερα, σε αυτά της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας.

Κύριος στόχος του είναι η προσφορά ουσιαστικής και πολύτιμης γνώσης στην επικοινωνία, τη δικτύωση και την παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου. Σημαντικός στόχος και η εξοικείωση με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων τόσο στη σύγχρονη εφαρμοσμένη επικοινωνία όσο και στη δημοσιογραφία  – την εμπλουτισμένη, δηλαδή, εκδοχή της σύγχρονης δημοσιογραφίας. Το θεμελιώδες μέσο είναι η εκπαίδευση στα Μέσα και σε στρατηγικές, τακτικές και μεθόδους επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν το σύνολο των εκφάνσεων του φαινομένου που αποκαλούμε ανθρώπινη επικοινωνία, τόσο σε micro- όσο και σε macro-κλίμακα.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η επαγγελματική κατάρτιση, ενδυνάμωση και ανέλιξη των φοιτητών, εξασφαλίζοντάς τους νέες δυνατότητες και προοπτικές στην αγορά και τον χώρο εργασίας τους, καθώς και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής τους ύπαρξης.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι:

 • Αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν την αξία της αποτελεσματικής επικοινωνίας, δικτύωσης και παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου
 • Αποζητούν να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τα Νέα και συνεχώς εξελισσόμενα Μέσα.
 • Κατανοούν τη σημασία μεθοδικού σχεδιασμού στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας ανεξαρτήτως τομέα και πεδίου δράσης και διάδρασης.
 • Επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους στο να επιχειρηματολογούν, να πείθουν και να μεταφέρουν αποτελεσματικά το μήνυμά τους.

 

Πιο συγκεκριμένα, το ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία είναι απαραίτητο εφόδιο για τους επαγγελματίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που επιζητούν:

 • Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες τους τομείς και τα νέα Μέσα της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου, εδραιώνοντας τη θέση τους κι επιτυγχάνοντας ταχύτερη επαγγελματική άνοδο.
 • Να κατακτήσουν την τέχνη της διαμόρφωσης λυσιτελών στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας σε όλους τους τομείς δράσης τους, ήτοι ως εργαζόμενοι, προϊστάμενοι, γονείς, πολίτες, κλπ.
 • Να κατανοήσουν και να μάθουν να λειτουργούν με τη σύγχρονη αντίληψη του «entrepreneur»-επιχειρηματία και ειδικού της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου.
 • Να ισχυροποιήσουν την παρουσία, την εικόνα και την ταυτότητα των οργανισμών που εκπροσωπούν και των προϊόντων/υπηρεσιών που διαχειρίζονται.

 

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 90 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

-Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

-Οι υποψήφιοι συνιστάται, επιπρόσθετα, να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη βιβλιογραφία.
 • Επαρκή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.
 • Βασική εξοικείωση με τα Μέσα επικοινωνίας και με τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, headphones και μικρόφωνο, καθώς θα συμμετέχουν ενεργά σε τηλεσυναντήσεις.
 • Smartphone, καθώς θα κληθούν να κάνουν χρήση του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι €5.400.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 600 για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS και 900 για κάθε Θ.Ε., η οποία αποτιμάται με 15 μονάδες ECTS, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1800. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2022, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 2 Μαρτίου 2021 - 25 Μαΐου 2021.

 

Παλαιά δομή Προγράμματος Σπουδών "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ" - 120 ects (προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις:

-Επικοινωνία

-Νέα Δημοσιογραφία

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση:

-σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή

-σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θ.Ε. και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

 

1ο εξάμηνο σπουδών

Το πρώτο εξάμηνο σπουδών είναι κοινής παρακολούθησης και για τις δυο κατευθύνσεις και περιλαμβάνει τις εξής τρεις (3) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες:

ΕΝΔ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη

ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα

ΕΝΔ513: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία

 

2ο εξάμηνο σπουδών

Το δεύτερο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες κοινής παρακολούθησης και για τις δυο κατευθύνσεις και μία (1) υποχρεωτική Θεματική Ενότητα, ανάλογα με την Κατεύθυνση Επιλογής:

ΕΝΔ521: Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη

ΕΝΔ522: Κατανοώντας το μήνυμα: Οι Επιδράσεις

Κατεύθυνση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΔ523: Στρατηγική Επικοινωνία 

Κατεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔ524: Οι προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας

 

3ο εξάμηνο σπουδών

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την παρακολούθηση δύο (2) Θ.Ε. επιλογής, ανάλογα με τη Κατεύθυνση. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, αντί των δύο Θ.Ε. Επιλογής, να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ.

Κατεύθυνση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΔ611: Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία

ΕΝΔ612: Επικοινωνία και Μάρκετινγκ Περιεχομένου: Σχεδιασμός και Υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής

ή Διατριβή μάστερ (Ι και ΙΙ)

Κατεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔ613: Επάγγελμα Δημοσιογράφος

ΕΝΔ614: Ψηφιακή αφήγηση

ή Διατριβή μάστερ (Ι και ΙΙ)

 

Πλήρης ή μερική φοίτηση

Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια έχει δύο δυνατότητες φοίτησης:

α) ολοκλήρωση σπουδών σε 3 εξάμηνα, με 3 Θ.Ε. ανά εξάμηνο που αντιστοιχεί σε πλήρη (full time) φοίτηση, όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω και

β) ολοκλήρωση σπουδών σε περισσότερα εξάμηνα, με μικρότερο αριθμό Θ.Ε. ανά εξάμηνο, που αντιστοιχεί σε μερική (part-time) φοίτηση.

Αναλυτικά, σε συνεννόηση με τον/την ακαδημαϊκό/ή υπεύθυνο/η, ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορούσε να προβεί στις ακόλουθες επιλογές:

Θ.Ε. Ολοκλήρωση φοίτησης σε:
3 εξάμηνα   4 εξάμηνα   6 εξάμηνα (α επιλογή)  

6 εξάμηνα (β επιλογή)  

8 εξάμηνα  
ΕΝΔ511 1ο 1ο 1ο 1ο 1ο
ΕΝΔ512 1ο 1ο 1ο 3ο 3ο
ΕΝΔ513 1ο 3ο 3ο 3ο 5ο
ΕΝΔ521 2ο 2ο 2ο 2ο 2ο
ΕΝΔ522 2ο 2ο 2ο 4ο 4ο
ΕΝΔ523/ΕΝΔ524 2ο 4ο 4ο 4ο 6ο
ΕΝΔ611/ΕΝΔ613/ΕΝΔ701Α        3ο 3ο 5ο 5ο 7ο
ΕΝΔ612/ΕΝΔ614/ΕΝΔ701Β 3ο 4ο 6ο 6ο 8ο

 

 

Δομή Προγράμματος Σπουδών 
Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία 
Θεματικές Ενότητες    Εξάμηνο   Υποχρεωτική / Επιλογής   Προ-απαιτούμενες ΘΕ   Συν-απαιτούμενες ΘΕ   Φόρτος εργασίας 
Ώρες  ECTS 
Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις 
ΕΝΔ511  Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη  1 Υποχρεωτική      250-300  10
ΕΝΔ512  Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα  1 Υποχρεωτική      250-300  10
ΕΝΔ513  Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία 1 Υποχρεωτική      250-300  10
ΕΝΔ521  Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ511    250-300  10
ΕΝΔ522  Κατανοώντας το Μήνυμα: Οι Επιδράσεις  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ512    250-300  10
ΕΝΔ701Α  Μεταπτυχιακή Διατριβή I  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513    375-450  15
ΕΝΔ701Β  Μεταπτυχιακή Διατριβή II  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513  ΕΝΔ701Α  375-450  15
Επικοινωνία 
ΕΝΔ523  Στρατηγική Επικοινωνία  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ513    250-300  10
ΕΝΔ611  Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522 , ΕΝΔ523    375-450  15
ΕΝΔ612  Επικοινωνία και Μάρκετινγκ στην Πράξη  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ523  ΕΝΔ611  375-450  15
Νέα Δημοσιογραφία 
ΕΝΔ524  Οι προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ513    250-300  10
ΕΝΔ613  Επάγγελμα Δημοσιογράφος  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ524    375-450  15
ΕΝΔ614  Ψηφιακή Αφήγηση  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ524  ΕΝΔ613  375-450  15
Σύνολο       2250-2700  90

Μέλος ΔΕΠ

Ιορδανίδου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, sofia.iordanidou@ouc.ac.cy, 0035722411902

 

Μέλη ΣΕΠ 

 

Α' εξάμηνο (χειμερινό)

Μέλος ΣΕΠ Θ.Ε. Συντονιστής/ίστρια Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Πλατανάκης Χαρίλαος ΕΝΔ511

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος 

Συντονιστής της Θ.Ε.

charilaos.platanakis@ouc.ac.cy
Εμμανουήλ Τάκας ΕΝΔ512    Συντονιστής της Θ.Ε. emmanouil.takas1@ouc.ac.cy
Αικατερίνη Διαμαντάκη       ΕΝΔ513 Συντονίστρια της Θ.Ε. aikaterini.diamantaki@ouc.ac.cy

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): yianna.yiasouma1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411915