19
Κυρ, Μάι
Website Headers KPS
loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών, ώστε να κατανοήσουν και να βελτιστοποιήσουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανθρώπων, Πληροφοριών και Τεχνολογίας. Χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία και μεθόδους από τις Κοινωνικές Επιστήμες και την Πληροφορική, το πρόγραμμα προσφέρει νέες γνώσεις και καλλιεργεί σημαντικές δεξιότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε τομείς επιχειρηματικής και επιστημονικής αιχμής όπως η Πληροφοριακή Τεχνολογία, η ανάλυση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και η μελέτη Συμπεριφοράς του Πλήθους (Crowd Behavior Analysis).

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

-Διότι προσφέρει εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές. Ο κάτοχος του μεταπτυχιακού ΚΠΣ μπορεί να εργαστεί ως:

  • Σχεδιαστής ιστοτόπων / ψηφιακών κοινοτήτων (Web designer / online community designer)
  • Διευθυντής έργων (Project manager)
  • Διαχειριστής στρατηγικής κινητής επικοινωνίας / επικοινωνίας Ιστού (Web/mobile communication strategist)
  • Διαχειριστής περιεχομένου / πληροφοριών (Content / information manager)
  • Αναλυτής πληροφοριών / Ειδικός επιχειρηματικής ευφυΐας / Ειδικός έρευνας μάρκετινγκ (Information analyst; business intelligence specialist; marketing research specialist)
  • Αναλυτής μεγάλων κοινωνικών δεδομένων (Big Social Data Analyst)
  • Αναλυτής δεδομένων κοινωνικών δικτύων (Social Media Data Analyst)

-Διότι δεν χρειάζεται φυσική παρουσία. Η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως.

-Διότι δίνει μεγάλη ευελιξία στη δήλωση των θεματικών ενοτήτων.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 120 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (Msc)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

  • Κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
  • Συνιστάται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας είναι στα Αγγλικά.
  • Καλές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400 Ευρώ.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) των 10 ECTS ανέρχονται σε €450 και κάθε Θ.Ε. των 20 ECTS ανέρχονται σε 900€ , ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350.

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής διδάκτρων). 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα δεν δέχεται αιτήσεις για νέους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

Οι  φοιτητές/τριες, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών, υποχρεούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν δύο (2) γραπτές εργασίες και αφού συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση.

Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και 30 ECTS ανά εξάμηνο. H επιλογή 30 ECTS ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή λιγότερων από 30 ECTS θεωρείται μερική φοίτηση.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τις τρεις (3) Θ.Ε. κορμού του προγράμματος και μια (1) Θ.Ε. επιλογής. Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται μετά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου με την επιλογή των Θ.Ε. κατεύθυνσης για το δεύτερο έτος σπουδών.

Κατά το δεύτερο έτος οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν άλλες δύο υποχρεωτικές Θ.Ε.. Επίσης κατά το δεύτερο έτος γίνεται η εκπόνηση της Διατριβής ή Διπλωματικής Εργασίας. Επιλογή του θέματος της Διατριβής ή Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση των τριών υποχρεωτικών Θ.Ε. του προγράμματος (του 1ου έτους).

Η Διατριβή

1) συνεισφέρει καινούργιες γνώσεις στην έρευνα για τα Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

2) συνεισφέρει γνώσεις σε πιο εφαρμοσμένο επίπεδο (π.χ. σχεδίαση/υλοποίηση συστήματος/μεθόδου).

Συνολικά το πρόγραμμα προσφέρει τις ακόλουθες 2 κατευθύνσεις με τις αντίστοιχες Θ.Ε.:

(α) Ανάλυση Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων με τις εξής Θ.Ε.:

Υποχρεωτικές: ΚΠΣ513, ΚΠΣ514, ΚΠΣ522, ΚΠΣ524, ΚΠΣ611

Επιλογής (1 από τις ακόλουθες 3): ΚΠΣ510, ΚΠΣ516, ΚΠΣ631

Διατριβή: ΚΠΣ701A, ΚΠΣ701B

(β) Σχεδιασμός Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων με τις εξής Θ.Ε.:

Υποχρεωτικές: ΚΠΣ513, ΚΠΣ514, ΚΠΣ522, ΚΠΣ524, ΚΠΣ612

Επιλογής (1 από τις ακόλουθες 3): ΚΠΣ510, ΚΠΣ516, ΚΠΣ631

Διατριβή: ΚΠΣ701A, ΚΠΣ701B

 

Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
Θεματικές ΕνότητεςΕξάμηνοΥποχρεωτικές / ΕπιλογήςΠρο-απαιτούμενες  Θ.Ε.Φόρτος εργασίας
ΏρεςECTS
Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις
ΚΠΣ510**  Τεχνολογίες Ιστού
Web Technologies
1 Επιλογής   250 - 300 10
ΚΠΣ516 Προγραμματισμός για τις Κοινωνικές Επιστήμες
Programming for Social Science
1 Επιλογής   250 - 300 10
ΚΠΣ631 Εξ αποστάσεως Μάθηση: Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες
Distance Learning: Technologies and Methods
1 Επιλογής   250 - 300 10
ΚΠΣ514 Πληροφορίες σε Κοινωνικά Συστήματα
Information in Social Systems
1 Υποχρεωτική   500 - 600 20
ΚΠΣ513 Μεθοδολογία της Εμπειρικής Έρευνας
Empirical Research Methods
2 Υποχρεωτική   250 - 300 10
ΚΠΣ524 Κοινωνική Υπολογιστική
Social Computing
2 Υποχρεωτική ΚΠΣ514 500 - 600 20
ΚΠΣ522 Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Social Network Analysis
4 Υποχρεωτική   250 - 300 10
ΚΠΣ701A Διατριβή I 3 Υποχρεωτική ΚΠΣ514, ΚΠΣ524 250 - 300 10
ΚΠΣ701B Διατριβή II 4 Υποχρεωτική ΚΠΣ514, ΚΠΣ524 500 - 600 20
Κατεύθυνση  Α – Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα – Ανάλυση (Analysis of Social Information Systems)
ΚΠΣ611** Ανάλυση Ιστού και Κοινωνικών Μέσων
Web and Social Media Analytics
3 Υποχρεωτική ΚΠΣ514, ΚΠΣ524 500 - 600 20
Κατεύθυνση  Β - Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα - Σχεδιασμός  (Design of Social Information Systems)
ΚΠΣ612 Ψηφιακές Κοινότητες και Σχεδιασμός
Online Communities and  Design
3 Υποχρεωτική ΚΠΣ514, ΚΠΣ524 500 - 600 20

** Η ΘΕ δεν θα προσφερθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Μέλη ΔΕΠ

Otterbacher Jahna, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή ΥπεύθυνηjΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411903

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών

 

Προδρόμου Μαριάννα (Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411651

 

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ. ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411968