25
Τρι, Ιουν
Website Headers PNYX

Magister Artium (MA)

90 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συστηματική  διερεύνηση όψεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, με τη χρήση νέων τεχνολογιών εικόνας, ήχου και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και με τη δημιουργική αξιοποίηση διαθεματικών, ανοικτών και οικείων περιβαλλόντων μάθησης, που φέρνουν σε επαφή  τους εκπαιδευόμενους με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης δια του θεάτρου, των Τ.Π.Ε. και  της σύζευξης των δύο, του ψηφιακού δράματος και θεάτρου και δημιουργούν μια νέα  πραγματικότητα, που σέβεται και αναδεικνύει εξίσου τις ανθρωπιστικές με τις παιδαγωγικές αξίες, τις τεχνολογικές με τις καλλιτεχνικές παραμέτρους της εκπαίδευσης.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS : 90 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική 

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα γνωρίσουν τις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τον μορφο-παιδευτικό ρόλο που διαδραματίζει το θέατρο στην εκπαίδευση και την έννοια «ψηφιακό δράμα». Θα μπορέσουν να βρουν εργασία σε πολιτιστικά κέντρα δήμων, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον πολιτισμό, θέατρα και θεατρικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεαμάτων, τη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση.

Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, η απόκτηση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου θα λειτουργήσει προσθετικά υπό μορφή εξειδίκευσης σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, γεγονός που θα επιτρέψει τη μοριοδότηση και θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες ταχείας ανέλιξης στην ιεραρχία του κλάδου τους. Στην περίπτωση που είναι άνεργοι, θα ενισχυθούν οι πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας στον τομέα του βασικού πτυχίου τους, αφού η εμβάθυνση σε συγκεκριμένα πεδία αιχμής και η απόκτηση, γνώσεων και δεξιοτήτων σε αυτά, θα λειτουργήσει θετικά ως προς κάθε μελλοντική υποψηφιότητα σε διαθέσιμη θέση εργασίας.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας ή της  Κύπρου, ή ισότιμου και αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού σε ειδικότητες σχετικές με αυτές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, δηλαδή να είναι :

 • Πτυχιούχοι φιλολογικών και ξενόγλωσσων Τμημάτων
 • Εκπαιδευτικοί α’/ και β’/ βάθμιας εκπαίδευσης (φιλόλογοι, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, θεατρολόγοι)
 • Απόφοιτοι του Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚΥ
 • Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων
 • Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών και συναφών Επιστημών
 • Απόφοιτοι Τμημάτων Μ.Μ.Ε.
 • Απόφοιτοι Τμημάτων Πολιτισμικών Σπουδών
 • Ηθοποιοί και καλλιτέχνες του θεάτρου με πτυχίο Α.Ε.Ι.

Οι υποψήφιοι συνιστάται να γνωρίζουν πολύ καλά Αγγλικά, καθώς θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη βιβλιογραφία.

Επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €900Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023.

 

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο συγκερασμός και η σύζευξη στοιχείων που προέρχονται από αυτοτελή επιμέρους επιστημονικά πεδία, που συνενώνονται και συναπαρτίζουν μια υβριδική σύνθεση, η οποία προσφέρεται για πρώτη φορά ως ολοκληρωμένο διεπιστημονικό και διαθεματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει :

 • Περιεχόμενο: τις πολλαπλές όψεις και παραμέτρους του αρχαιοελληνικού πολιτισμού
 • Μέθοδο: τις ποικίλες τεχνικές και τους κώδικες του δράματος και του θεάτρου στην εκπαίδευση
 • Μέσο: τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην
 • Φορέα: τη σύγχρονη εκδοχή του ψηφιακού Δράματος και Θεάτρου

Για την  ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού», απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερεις (4) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και επιπρόσθετα η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

 

1ο εξάμηνο

ΨΗΔ511: Αρχαίος Ελληνικός  Πολιτισμός και Θέατρo

(Η Αθήνα του 5ου και του 4ου αιώνα: το δημοκρατικό πείραμα, το θέατρο, η φιλοσοφία.

Σύγχρονες προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος: θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα)

ΨΗΔ512: Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

(Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση. Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση: Ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια)

 

2ο εξάμηνο

ΨΗΔ521: Θέατρο στην Εκπαίδευση: Καλλιτεχνική  Έκφραση και Παιδαγωγία

(Παιδαγωγική δυναμική του Θεάτρου και θεατρικές τεχνικές στη διδασκαλία. Θέατρο και σύγχρονη τεχνολογία. Από τη θεατρική στην εικονική πραγματικότητα)

ΨΗΔ701Α: Μεταπτυχιακή  Διατριβή Ι

 

3ο εξάμηνο

ΨΗΔ611: Ψηφιακό  δράμα και θέατρο στην εκπαίδευση

(Το διαδικτυακό θέατρο και η ψηφιακή performance στην εκπαίδευση. Σύνθεση και κριτική επιλογή ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση :εφαρμογές και διαδραστικότητα)

ΨΗΔ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΨΗΔ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΨΗΔ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΨΗΔ695 και ΨΗΔ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Γραμματάς Θεόδωρος, Ακαδημαϊκός ΥπεύθυνοςΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411743

 

Φόρμα Επικοινωνίας