15
Σαβ, Ιουν

Αλέξανδρος Τσαδήρας (Alexandros Tsadiras)

Αλέξανδρος Τσαδήρας (Alexandros Tsadiras)
Αλέξανδρος Τσαδήρας (Alexandros Tsadiras)
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική, Ποινική Δικαιοσύνη
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
Τετάρτη/Wednesday, 09:30-14:30

alexandros.tsadiras@ouc.ac.cy

-
-
-

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαδήρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο Διοικητικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στο Ενωσιακό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και πτυχίου Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Για τρία χρόνια (2022-2025) το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα φιλοξενεί τη διεθνούς φήμης και εγνωσμένου κύρους Έδρα Jean Monnet, που έχει απονεμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Dra Δρα Τσαδήρα, με αντικείμενο «Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαιώματα και Δικαστική Ολοκλήρωση».

Ο Δρ Τσαδήρας ανέπτυξε ερευνητική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, στα Πανεπιστήμια Οξφόρδης (Αγγλία), Université Robert Schuman (Γαλλία) και Université Libre de Bruxelles (Βέλγιο).

Διετέλεσε ερευνητικός συνεργάτης του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη και εθνικός εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Είναι μέλος των διεθνών επιστημονικών ενώσεων Research Network on EU Administrative Law, European Law Institute, International Ombudsman Institute και European Criminal Law Academic Network.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την έννοια της χρηστής διοίκησης, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, την εξωδικαστική προστασία σε Ενωσιακό επίπεδο και τη βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Ενωσιακό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Εξωδικαστική Προστασία

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Alexandros Tsadiras is Associate Professor of European Union Administrative Law at the Open University of Cyprus.

He has carried out research, inter alia, at the University of Oxford (UK), the Université Robert Schuman (France) and the Université Libre de Bruxelles (Belgium).

He has been a research fellow at the Center for International and European Economic Law in Thessaloniki and a national expert for the European Commission in Greece and Cyprus.

He holds a doctorate in Administrative Law of the European Union from the University of Oxford, a Masters Degree in European Union Law from the University of Edinburgh and a law degree from the Aristotle University of Thessaloniki.

He is a member of international scientific associations, such as the Research Network on EU Administrative Law, the European Law Institute, European Criminal Law Academic Network.

His research interests include the concept of good administration, the European Ombudsman, extrajudicial protection at Union level and the improvement of European Union administrative services.

MAIN RESEARCH AREAS

• European Union Law

• Administrative Law

• Extra judicial protection

 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ΑΠΚΥ (2013-).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προπτυχιακού Προγράμματος «Νομική», ΑΠΚΥ (2023-).
 • Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του ΑΠΚΥ (2018-).
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2020-2022).
 • Μέλος Επιτροπής Σπουδών, ΑΠΚΥ (2018-).
 • Κάτοχος έδρας Jean Monnet με αντικείμενο: «Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαιώματα και Δικαστική Ολοκλήρωση» (2022-2025).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “European Union Law” (2013- present).
 • Deputy Dean of the OUC Faculty of Economics and Management (2018-present).
 • Member of the OUC Senate (2020-2022).
 • Member of the OUC Studies Committee (2018-present).
 • Holder of a Jean Monnet Chair “EU Institutions, Rights and Judicial Integration” (2022-2025).
 • Tsadiras, A. (2019), “The European Ombudsman”, In Craig, P. (ed.), EU Administrative Law, Oxford University Press (pp. 739-761).
 • Tsadiras, A. (2015), “Maladministration and life beyond legality: The European Ombudsman’s paradigm”, International Review of Law, 3(11), pp. 1-17.
 • Tsadiras, A. (2013), “Environmental protection through extra-judicial means: the European Ombudsman’s contribution”, European Energy and Environmental Law Review, 22, pp. 152- 160.
 • Tsadiras, A. (2009), “Of celestial motions and gravitational attractions: The institutional symbiosis between the European Ombudsman and the European Parliament”, Yearbook of European Law, pp. 435-457.
 • Tsadiras, A. (2008), “Unravelling Ariadne’s thread: The European Ombudsman’s investigative powers”, Common Market Law Review, 45, pp. 757-770.

https://scholar.google.com/citations?user=yw1CJZ8AAAAJ&hl=en