20
Πεμ, Ιουν

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Κατεύθυνση "Οικονομικά", του Διδακτορικού Προγράμματος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, έχει ως βασική αποστολή την ολοκληρωμένη και άριστη εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών σε διδακτορικού επιπέδου έρευνα και την παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας και γνώσης στα πεδία των Οικονομικών. Το πρόγραμμα παρέχει στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και ερευνητική εξειδίκευση στα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τρία (3) έτη, ενώ η μέγιστη διάρκεια είναι οκτώ (8) έτη.

Προσφέρεται περιορισμένος αριθμός θέσεων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Α) Οικονομική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη

Στόχος της συγκεκριμένης περιοχής είναι η διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας τόσο για τις αιτίες όσο και για τις συνέπειες της οικονομικής μεγέθυνσης και της οικονομικής ανάπτυξης ανά τον κόσμο.

Β) Οικονομικά της Εργασίας

Στόχος της συγκεκριμένης περιοχής είναι η διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σχετικά με πτυχές που σχετίζονται με τη λειτουργία των αγορών εργασίας στις ανεπτυγμένες ή/και αναπτυσσόμενες χώρες.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αγγλική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ σε επιστημονικούς κλάδους συναφείς με τα Οικονομικά. Προτεραιότητα δίνεται σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν ερευνητικά ενδιαφέροντα στις πιο πάνω ερευνητικές περιοχές. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Κατά την υποβολή αίτησης για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει να συντάξουν μια Ερευνητική Πρόταση (στα Αγγλικά) που αναλύει το προτεινόμενο θέμα και πρόγραμμα έρευνας. Η σωστή διατύπωση και ανάπτυξη της ερευνητική πρότασης αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό μέρος της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων. Ακολουθεί μια περίληψη των στοιχείων που μπορεί να περιέχει μια ερευνητική πρόταση (2500-3300 λέξεις):

Τίτλος - Πρέπει να παρέχει μια σαφή και σύντομη επισκόπηση της προτεινόμενης έρευνας.

Περίληψη (100 λέξεις) - Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συνοπτική δήλωση της προβλεπόμενης έρευνάς του/της φοιτητή/φοιτήτριας που να μην υπερβαίνει τις 100 λέξεις. Αυτό μπορεί να είναι μερικές προτάσεις που να περιγράφουν το πρόβλημα που πρέπει να εξεταστεί ή το κεντρικό ερώτημα που πρέπει να αναλυθεί.

Εισαγωγή (300-400 λέξεις) – Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες για το ιστορικό της μελέτης, το ερευνητικό πρόβλημα, το επίκεντρο της έρευνας και εξηγεί πώς αυτή η προτεινόμενη έρευνα είναι σημαντική και συμβάλλει στη βιβλιογραφία.

Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας (1100-1500 λέξεις) – Η ενότητα αυτή παρέχει μια διεξοδική εικόνα των βασικών, πρόσφατων συνεισφορών στην βιβλιογραφία σε εγνωσμένης αξίας ακαδημαϊκά περιοδικά που σχετίζονται με τον εν λόγω τομέα έρευνας. Θα πρέπει οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για να συνοψίσουν τα βασικά ευρήματα και να εντοπίσουν ζητήματα που η προτεινόμενη μελέτη επιλύει για να δικαιολογήσει γιατί απαιτείται περαιτέρω ή νέα έρευνα. Στο τέλος, πρέπει να παρέχονται με σαφήνεια ερευνητικά ερωτήματα.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία (1000-1300 λέξεις) - Περιγράφεται η προτεινόμενη μεθοδολογία για τη μελέτη, όπως για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές - Παρέχει όλη τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ερευνητική πρόταση, η οποία πρέπει να μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας το βιβλιογραφικό σύστημα Harvard.

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Εργασίας και Χρονοδιάγραμμα - Θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα περίγραμμα των διαφόρων σταδίων και των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης της διατριβής του/της φοιτητή/φοιτήτριας.

Τα πιο πάνω θα συμπεριληφθούν σε ένα αρχείο word, το οποίο θα επισυναφθεί στο σχετικό πεδίο της αίτησης. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνο. Για τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Μαΐου 2024.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: Αναπληρωτή Καθηγητή Robert Duval HernandezΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ώρες γραφείου: Τρίτη, 10:00-13:00 & Πέμπτη, 10:00-13:00 (EET – EEST)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος κα Γιάννα Χαραλάμπους, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.00357-22411660