Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
29
Κυρ, Ιαν
Robert Duval Hernandez
Robert Duval Hernandez
Επίκουρος Καθηγητής
Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
Τρίτη/Thursday, 10:30-13:00 Tετάρτη/Wednesday, 10:30-13:00
...
-

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / SHORT CV

Πριν από την ένταξή του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούνιο του 2018, ο δρ Duval Hernandez εργάστηκε στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Employment in Europe (EUROEMP)», χρηματοδοτούμενο από το European Research Council, υπό την διεύθυνση του Καθ. Χριστόφορου Πισσαρίδη.

Διετέλεσε επίσης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών στο CIDE (Μεξικό), Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο Center for U.S.-Mexican Studies στο UCSD (ΗΠΑ) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, υπήρξε σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα και σε ερευνητικά έργα στην Inter-American Development Bank, στη μεξικανική κυβέρνηση και στο United Nations University World Institute for Development Economics Research, UNU-WIDER.

Ο Δρ. Duval Hernandez είναι Research Fellow της IZA (Γερμανία) και External Affiliate στο CIDE (Μεξικό).

Ο Δρ. Duval Hernandez μελετά την κινητικότητα εισοδημάτων και την ανισότητα σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Μελετά επίσης τη λειτουργία των αγορών εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, τον ενδιαφέρουν οι παράγοντες που οδηγούν στην ύπαρξη μεγάλου ποσοστού ανεπίσημης απασχόλησης σε αυτές τις οικονομίες. Τέλος, μελετά πώς οι πολιτικές και οι εργασιακοί θεσμοί επηρεάζουν τη λειτουργία των αγορών εργασίας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Οικονομική ανισότητα
 • Κινητικότητα εισοδήματος
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Θεσμοί και πολιτικές της αγοράς εργασίας
 • Οικονομική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη

 

English text follows

SHORT VITA

Previous to joining the Open University of Cyprus in June 2018, Dr. Duval Hernandez worked at the Economics Research Centre at the University of Cyprus in the project "Employment in Europe (EUROEMP)" funded by the European Research Council, under the direction of Prof. Christopher Pissarides.

He has also been an Assistant Professor in Economics at CIDE, Mexico, a Post-Doctoral Fellow at the Center for U.S.-Mexican Studies at UCSD, and a Visiting Assistant Professor at the University of Cyprus. In addition, Assistant Prof. Duval Hernandez has been a consultant at The World Bank, as well as for research projects at the Inter-American Development Bank, the Mexican Government, and for the United Nations University World Institute for Development Economics Research, UNU-WIDER.

He currently is an IZA Research Fellow (Germany) and an External Affiliate at CIDE (Mexico).

Dr. Duval Hernandez is interested in the study of income mobility and income inequality over the course of economic growth. He also studies the functioning of labor markets in developing countries. In particular, he is interested in understanding the factors that lead to the existence of a large fraction of informal employment in these economies. Finally, he studies how labor policies and institutions affect the functioning of labor markets in both developed and developing countries.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Economic inequality
 • Income mobility
 • Labor Economics
 • Labor market institutions and policies
 • Economic Growth and Development
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα»
 • Research Fellow του IZA Institute of Labor Economics (Γερμανία).
 • External Affiliate στο Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE (Μεξικό).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Management, Technology and Quality"
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Banking and Finance"
 • Research Fellow at IZA Institute of Labor Economics (Germany).
 • External Affiliate at Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE (Mexico).
 • Duval Hernandez, R., “Informal work in urban Mexico. Characteristics, dynamics, and workers’ preferences” in Climbing the Job Ladder? Informal and formal work in a dynamic context Edited by Gary S. Fields, T.H. Gindling, Kunal Sen, Michael Danquah, and Simone Schotte (Forthcoming) Oxford University Press
 • Duval Hernandez, R., Fields, G. and Jakubson, G.  “Inequality and Panel Income Changes: Conditions for Possibilities and Impossibilities”, 2022, International Economic Review, https://doi.org/10.1111/iere.12603
 • Duval Hernandez, R., (2022) “Choices and constraints: the nature of informal employment in urban Mexico”, Journal of Development Studies, 58:7, 1349-1362.
 • Duval Hernandez, R., Fields, G. and Jakubson, G. (2017), “Cross-Sectional Versus Panel Income Approaches: Analyzing Income Distribution Changes for the Case of Mexico”, The Review of Income and Wealth, 63(4), pp. 685-705.
 • Duval Hernandez, R., Fields, G., Freije, S. and Sánchez -Puerta, M.L. (2015), “Earnings mobility, inequality, and economic growth in Argentina, Mexico, and Venezuela”, The Journal of Economic Inequality, 13:103-128. (επανατυπώθηκε ως Κεφ. 14 στο βιβλίο Employment and Development: How Work Can Lead From and Into Poverty (IZA Prize in Labor Economics), 2019 by Gary S. Fields (Author), Janneke Pieters (Editor), Oxford University Press.
 • Duval Hernandez, R. and Orraca, P. (2011), “Análisis por cohortes de la participación laboral en México (1987- 2009)” (A cohort analysis of labor participation in Mexico, 1987-2009), El Trimestre Económico, Vol. LXXVIII(2), pp. 343-375.