Sidebar

17
Τετ, Ιουλ

Robert Duval Hernandez

Robert Duval Hernandez
Robert Duval Hernandez
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
Δευτέρα/Monday, 10:00-13:00 Πέμπτη/Thursday, 10:00-13:00

robert.duval@ouc.ac.cy

-

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / SHORT CV

Πριν από την ένταξή του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούνιο του 2018, ο Δρ Duval-Hernández εργάστηκε στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Employment in Europe (EUROEMP)», χρηματοδοτούμενο από το European Research Council, υπό την διεύθυνση του Καθ. Χριστόφορου Πισσαρίδη.

Διετέλεσε επίσης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών στο CIDE (Μεξικό), Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο Center for U.S.-Mexican Studies στο UCSD (ΗΠΑ) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, υπήρξε σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα και σε ερευνητικά έργα στην Inter-American Development Bank, στη μεξικανική κυβέρνηση και στο United

Nations University World Institute for Development Economics Research, UNU-WIDER.

Είναι Research Fellow του IZA (Γερμανία) και External Affiliate στο CIDE (Μεξικό).

Η έρευνα του Δρος Duval-Hernández επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εισοδηματική κινητικότητα και την εξέλιξη της οικονομικής ανισότητας, τόσο από θεωρητική, όσο και από εμπειρική άποψη. Έχει επίσης μελετήσει την προσφορά εργασίας τόσο στις αναπτυσσόμενες, όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. Επί του παρόντος, μελετά την κατάτμηση στις ανεπίσημες αγορές εργασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες με τη χρήση νέων δεδομένων και οικονομετρικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, σε ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ford διεξάγει ένα μεγάλης κλίμακας Πείραμα Διακριτικής Επιλογής για να αποσαφηνίσει τις προτιμήσεις των άτυπων εργαζομένων για επίσημη απασχόληση και την αποτίμησή τους για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των επίσημων θέσεων εργασίας.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Οικονομική ανισότητα
 • Κινητικότητα εισοδήματος
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Θεσμοί και πολιτικές της αγοράς εργασίας
 • Οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη

 

English text follows

SHORT VITA

Previous to joining the Open University of Cyprus in June 2018, Dr. Duval Hernández worked at the Economics Research Centre at the University of Cyprus in the project “Employment in Europe (EUROEMP)”, funded by the European Research Council, under the direction of Professor Christopher Pissarides.


He has also been an Assistant Professor in Economics at CIDE, Mexico, a Post-Doctoral Fellow at the Center for U.S.-Mexican Studies at UCSD, and a Visiting Assistant Professor at the University of Cyprus. In addition, Assistant Professor Duval Hernández has been a consultant at The World Bank, as well as for research projects at the Inter-American Development Bank, the Mexican Government, and for the United Nations University World Institute for Development Economics Research, UNU-WIDER.


He currently is an IZA Research Fellow (Germany) and an External Affiliate at CIDE (Mexico).

The research of Dr. Duval Hernández centers on the interrelationship between income mobility and the evolution of economic inequality, both from a theoretical and an empirical point of view. He has also studied labor supply decisions both in developing and developed countries. He is currently studying segmentation in informal labor markets in developing countries using new data and econometric methods. In particular, in a project funded by the Ford Foundation he conducts a large-scale Discrete Choice Experiment to elucidate informal workers’  preferences for formal employment and their valuation for specific characteristics of formal jobs.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Economic inequality
 • Income mobility
 • Labor Economics
 • Labor market institutions and policies
 • Economic Growth and Development
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα», ΑΠΚΥ (2018-).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική», ΑΠΚΥ (07/2022-).
 • Research Fellow του IZA Institute of Labor Economics (Γερμανία).
 • External Affiliate στο Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE (Μεξικό).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme in “Management, Technology and Quality” (2018-present).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Banking and Finance” (07/2022-present).
 • Research Fellow at the IZA Institute of Labor Economics (Germany). 
 • External Affiliate at Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE (Mexico).
 • Duval-Hernández, R., Fang, L., and Rachel Ngai, L. (2023), “Taxes, subsidies and gender gaps in hours and wages”, Economica, 90(358), 373-408.
 • Duval-Hernández, R. (2023), “Informal work in urban Mexico. Characteristics, dynamics, and workers’ preferences” Chapter 9 in The Job Ladder. Transforming Informal Work and Livelihoods in Developing Countries, Fields G.S., Gindling, T.H., Sen, K., Danquah, M., and Schotte, S. (eds.), UNU-WIDER Studies in Development Economics, Oxford University Press, 200-225.
 • Duval-Hernández, R., Fields G.S., and Jakubson, G.H. (2023), “Inequality and Panel Income Changes: Conditions for Possibilities and Impossibilities”, International Economic Review, 64(1), 295-324.
 • Duval-Hernández, R. (2022), “Choices and Constraints: The Nature of Informal Employment in Urban Mexico”, The Journal of Development Studies, 58:7, 1349-1362.
 • Duval-Hernández, R., Fields G.S., Jakubson, G. (2017), “Cross-Sectional Versus Panel Income Approaches: Analyzing Income Distribution Changes for the Case of Mexico”, The Review of Income and Wealth, 63(4), pp. 685-705.
 • Duval-Hernández, R., Fields G.S., Freije, S., Sánchez -Puerta, M.L. (2015), “Earnings mobility, inequality, and economic growth in Argentina, Mexico, and Venezuela”, The Journal of Economic Inequality, 13:103-128. (δημοσιεύθηκε εκ νέου ως κεφάλαιο 14 στον συλλογικό τόμο: Fields, G. (author), Pieters, J. (ed.) (2019), Employment and Development: How Work Can Lead From and Into Poverty (IZA Prize in Labor Economics), Oxford University Press.

https://sites.google.com/site/robertduvalhernandez/cv