Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ
Robert Duval Hernandez
Robert Duval Hernandez
Επίκουρος Καθηγητής
Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα, Οικονομικά (Πτυχίο), Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
...
00 357-22 411 882

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πριν από την ένταξή του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούνιο του 2018, ο δρ Duval Hernandez εργάστηκε στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Employment in Europe (EUROEMP)», χρηματοδοτούμενο από το European Research Council, υπό την διεύθυνση του Καθ. Χριστόφορου Πισσαρίδη.

Διετέλεσε επίσης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών στο CIDE (Μεξικό), Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο Center for U.S.-Mexican Studies στο UCSD (ΗΠΑ) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, υπήρξε σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα και σε ερευνητικά έργα στην Inter-American Development Bank, στη μεξικανική κυβέρνηση και στο United Nations University World Institute for Development Economics Research, UNU-WIDER.

Ο Επίκ. Καθ. Duval Hernandez είναι Research Affiliate της IZA (Γερμανία) και External Affiliate στο CIDE (Μεξικό).

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εισοδηματική κινητικότητα και την εξέλιξη της οικονομικής ανισότητας, τόσο από θεωρητική, όσο και από εμπειρική άποψη. Έχει επίσης μελετήσει την προσφορά εργασίας τόσο στις αναπτυσσόμενες, όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. Επιπλέον, ο δρ Duval Hernandez έχει μελετήσει σε ποιο βαθμό οι αυστηρότεροι κανονισμοί στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας μπορεί να ευθύνονται για τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και τη μικρότερη ανισότητα που παρατηρείται σε σύγκριση με λιγότερο ελεγχόμενες αγορές όπως τις ΗΠΑ. Επί του παρόντος, μελετά την κατάτμηση στις ανεπίσημες αγορές εργασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες με τη χρήση νέων δεδομένων και οικονομετρικών μεθόδων.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Οικονομική ανισότητα
 • Κινητικότητα εισοδήματος
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Θεσμοί και πολιτικές της αγοράς εργασίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (2018-σήμερα).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα» (2018-σήμερα).
 • Πρόεδρος και Μέλος Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών, ΑΠΚΥ (2018-σήμερα).
 • Research Affiliate του IZA Institute of Labor Economics (Γερμανία).
 • External Affiliate στο Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE (Μεξικό).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Duval Hernandez, R., Fields, G. and Jakubson, G. (2017), “Cross-Sectional Versus Panel Income Approaches: Analyzing Income Distribution Changes for the Case of Mexico”, The Review of Income and Wealth, 63(4), pp. 685-705.
 • Duval Hernandez, R., Fields, G., Freije, S. and Sánchez -Puerta, M.L. (2015), “Earnings mobility, inequality, and economic growth in Argentina, Mexico, and Venezuela”, The Journal of Economic Inequality, 13:103-128. (επανατυπώθηκε ως Κεφ. 14 στο βιβλίο Employment and Development: How Work Can Lead From and Into Poverty (IZA Prize in Labor Economics), 2019 by Gary S. Fields (Author), Janneke Pieters (Editor), Oxford University Press.
 • Duval Hernandez, R. and Orraca, P. (2011), “Análisis por cohortes de la participación laboral en México (1987- 2009)” (A cohort analysis of labor participation in Mexico, 1987-2009), El Trimestre Económico, Vol. LXXVIII(2), pp. 343-375.
 • Duval Hernandez, R., Fields, G., Freije, S. and Sánchez-Puerta, M.L. (2007), “Intragenerational Income Mobility in Latin America”, Economia, the Journal of LACEA, Spring vol. 7(2), pp. 101-143.
 • Duval Hernandez, R. (2012), “Mercados Laborales, Informalidad y Universalidad” (Labor Markets, Informality, and Universality), στο βιβλίο Seguridad social universal. Retos para su implementación en México, Fausto Hernández Trillo (ed.), Mexico, CIDE.