Επιστήμες της Αγωγής - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

21
Δευ, Σεπ

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, έχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε θέματα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Πολιτικής και Θεωρίας της Παιδείας/Αναλυτικών Προγραμμάτων.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο) το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις: 3 Μαρτίου 2020 - 20 Απριλίου 2020.

 

Ερευνητικές Περιοχές

Εκπαιδευτική ηγεσία και πολιτική:

          Ενδεικτικές ερευνητικές περιοχές:  

 • Aποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία και αποτελεσματικά σχολεία
 • Κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη ηγετικών στελεχών
 • Επιχειρηματική και Παιδαγωγική Ηγεσία
 • Διαδικασίες λήψεως αποφάσεων
 • Αξιολόγηση προσωπικού και προγραμμάτων
 • Στρατηγικός προγραμματισμός και σχεδιασμός


Θεωρία της Παιδείας/Αναλυτικά Προγράμματα:

        Ενδεικτικές ερευνητικές περιοχές:

 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Εκπαίδευση για τη ειρήνη
 • Εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη
 • Τα συναισθήματα στην εκπαίδευση
 • Αναλυτικά προγράμματα
 • Θεωρία της παιδείας


Σημείωση
:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 1500 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
 • Σημαντικότατα της έρευνας,
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
 2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
 3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερες από μία ερευνητικές περιοχές του ιδίου Διδακτορικού προγράμματος, τότε θα πρέπει να διευκρινιστεί στη Δήλωση Ενδιαφέροντος.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής σε επιστημονικούς κλάδους συναφείς με τις πιο πάνω γνωστικές περιοχές και να έχουν διετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος κα Βασιλείου Βασιλικήvasiliki.vasiliou@ouc.ac.cy, 00357-22411988