19
Κυρ, Μάι

Γιώργος Χατζηνικόλας (George Hadjinicola)

Γιώργος Χατζηνικόλας (George Hadjinicola)
Γιώργος Χατζηνικόλας (George Hadjinicola)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

george.hadjinicola@ouc.ac.cy

ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση
Συντονιστής Θ.Ε.