28
Τρι, Νοε
Γιώργος Χατζηνικόλας (George Hadjinicola)
Γιώργος Χατζηνικόλας (George Hadjinicola)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

george.hadjinicola@ouc.ac.cy

ΠΔΕ303: Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών
-