Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

31
Σαβ, Οκτ
Βάιος Λιαπής
Βάιος Λιαπής
Καθηγητής
Θεατρικές Σπουδές
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
...
00 357 - 22 411 912
-

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δρ. Βάιος Λιαπής (γεννημένος το 1972) σπούδασε κλασική φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών (1990-1994, πτυχίο) και Γλασκώβης (1994-1997, διδακτορικό δίπλωμα). Δίδαξε στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Μοντρεάλ και Πατρών, καθώς και στην École Normale Supérieure (Παρίσι) ως επισκέπτης καθηγητής.

Έχει διατελέσει μέλος του Ινστιτούτου Προηγμένων Σπουδών (Princeton) και υπότροφος διαφόρων ιδρυμάτων (Program in Hellenic Studies, Princeton University, Margo Tytus Summer Fellow, University of Cincinnati, κτλ). Έχει διατελέσει επικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τον ομοσπονδιακό καναδικό οργανισμό Social Sciences and Humanities Research Council και από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας  της Κύπρου.

Έχει δημοσιεύσει 3 μονογραφίες (Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι, Αθήνα 2002· Άγνωστος Θεός, Αθήνα 2003· A Commentary on the Rhesus Attributed to Euripides, Oxford 2012). Επίσης, έχει συνεπιμεληθεί 5 συλλογικούς τόμους σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς από την Κύπρο και το εξωτερικό (Βρετανία, Καναδά).

Πολυάριθμα άρθρα και βιβλιοκρισίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά (Harvard Studies in Classical Philology, Journal of Hellenic Studies, The Classical Quarterly, The Classical Review, American Journal of Philology, Transactions of the American Philological Association κτλ.), καθώς και σε συλλογικούς τόμους.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Αρχαία Ελληνική Τραγωδία της κλασικής και μετακλασικής περιόδου
 • Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος
 • Λυρική Ποίηση της Αρχαϊκής Περιόδου
 • Γνωμολογική Γραμματεία
 • Ελληνιστική Ποίηση
 • Κριτική του κειμένου
 • Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ (2015-2018).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Θεατρικές Σπουδές» (2011-2012, 2015-2017, 2019).
 • Πρόεδρος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ΑΠΚΥ (2011-2012).
 • Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας, ΑΠΚΥ (2012-2014, 2017-2019).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • “Greek Tragedy after the Fifth Century: A Survey from 400 BC to 400 AD”. (2018), Συνεπιμέλεια με K. Petrides. Cambridge: Cambridge University Press.
 • “On the Hector of Astydamas” (2016), American Journal of Philology, 137, pp. 61-89.
 • “Greek Tragedy in the Fourth Century” (σε συνεργασία με Th. K. Stephanopoulos), 2018 στον τόμο: V. Liapis & A. K. Petrides (επιμ.), Greek Tragedy after the Fifth Century: A Survey from 400 BC to 400 AD (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 25-65.
 • “A Commentary on the Rhesus Attributed to Euripides” (2012), Oxford: Oxford University Press.
 • “On the Sources of Petros Katsaïtis” Iphigenia (1720): Between Lodovico Dolce, Molière, and the Commedia dell’arte”, (2018), In S. Bigliazzi,F. Lupi and G. Ugholini (επιμ.), Συναγωνίζεσθαι: Essays in Honour of Guido Avezzù (Skenè: Texts and Studies 1, Verona), pp. 747-781.

http://ouc.academia.edu/VayosLiapis