Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Ιουν
Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου (Vicky Karaiskou)
Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου (Vicky Karaiskou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Δευτέρα/Monday, 10:00-15:00
...
-

Η Δρ. Βάγια Καραΐσκου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επί σειρά ετών έχει διδάξει στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚΥ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήματα Αρχιτεκτόνων και Προσχολικής Εκπαίδευσης) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών).

Η ερευνητική της δραστηριότητα αφορά σε θέματα οπτικότητας στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ καλλιτεχνικής παραγωγής και κοινωνίας, και συγκεκριμένα την ανθρώπινη  φιγούρα και τη γλυπτική στον δημόσιο χώρο, θέματα τέχνης και εξουσίας, πολιτισμικής μνήμης, πολιτισμικών και εθνικών ταυτοτήτων, τελετών μνήμης και σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Από το 2018 ερευνά την οπτική αφήγηση της πολιτισμικής ταυτότητας σε συγκρουσιακές κοινωνίες.

Δύο πρόσφατες ολοκληρωμένες έρευνες αποτελούν το ερευνητικό πρόγραμμα «Κύπρος: τόποι μνήμης χώροι τέχνης», το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 (επίσημη ιστοσελίδα στην αγγλική γλώσσα http://publicart.ouc.ac.cy) και η έκδοση της έρευνας «Χρήσεις και Καταχρήσεις του Πολιτισμού: Ελλάδα 1974-2010» σε βιβλίο από ελληνικό (2013, University Studio Press) και αγγλικό (2015, Cambridge Scholars Publishing) εκδοτικό οίκο με ίδιο τίτλο (Χρήσεις και Καταχρήσεις του Πολιτισμού: Ελλάδα 1974-2010 / Uses and Abuses of Culture: Greece 1974-2010).

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Νεοελληνική Τέχνη
 • Τέχνη και Κοινωνία
 • Πολιτισμικές ταυτότητες
 • Εθνικές ταυτότητες
 • Τέχνη και εξουσία
 • Συλλογική/πολιτισμική μνήμη
 • Εκδηλώσεις μνήμης
 • Γλυπτική και δημόσιος χώρος

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Karaiskou is Associate Professor of Art History in the "Cultural Policy and Development" postgraduate programme at the Open University of Cyprus.

She has taught in the bachelor's programme "Studies in Hellenic Culture" at the Open University of Cyprus, the bachelor's programme "Studies in the European Civilization" at the Hellenic Open University, as well as at the University of Thessaly (departments of Architectureand Preschool Education) and University of Patras (department of Theater Studies).

Her research focuses on visuality issues within the framework of the interactions between artworks and society. Since 2018, she has been exploring the visual narrative of cultural identities in conflict societies.

She regularly participates in international conferences and publishes in peer reviewed scientific journals and collective volumes. She has published six (6) books relevant to her research field as sole writer.

The last two research projects she coordinated and concluded are: "Cyprus: Land of Memories, Places of Art" (http://publicart.ouc.ac.cy finished in December 2013) and the research project "Uses and Abuses of Culture: Greece 1974-2010", which was published as a book in Greek (2013, University Studio Press) and in English (2015, Cambridge Scholar Publishing).

MAIN RESEARCH AREAS

• Modern Greek Art

• Art and Society

• Cultural Identities

• National Identities

• Art and Power

• Collective / Cultural identities

• Commemoration

• Public Sculpture

 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πολιτισμική Πολιτική και Ανάπτυξη» (2015-2016 & 2018-σήμερα).
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη στο ΑΠΚΥ του Προπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (2011-2013).
 • Μέλος Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας, ΑΠΚΥ (2017-σήμερα).
 • Μέλος του Art History Expertise Team για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Tuning Educational structures in Europe”, ειδικό έργο “Sectoral Qualifications Framework for the Humanities and the Arts: SQF HUMART” (2010-2012).
 • Μέλος της συντακτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού The International Journal of Social, Political and Community Agendas in the Arts, Volume 7, Issue 1, 2013.
 • Εξωτερική Αξιολογήτρια Ερευνητικών Προτάσεων Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ελλάδος, Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (2011 κεξ).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Cultural Policy and Development" (2015-2016 & 2018-present).
 • Academic Coordinator of the OUC Undergraduate Programme "Studies in Hellenic Culture" (2011-2013).
 • Member of the Quality Assurance Committee, OUC (2017-present).
 • Member of the Art History Expertise Team for the "Tuning Educational structures in Europe" European Program, project "Sectoral Qualifications Framework for the Humanities and the Arts: SQF HUMART" (2010-2012).
 • Associate Editor of The International Journal of Social, Political and Community Agendas in the Arts, Volume 7, Issue 1, 2013.
 • External evaluator of proposalsapplying for funding under the funding schemes of the Ministry of Culture, Greece (2011-present).
 • Karaiskou, V. (2019), “Nicosia hotspot: Visualities of memory in the Greek Cypriot urban space”, στον τόμο: Sybille, F. and Ristic, M. (eds.), Urban Heritage in Divided Cities. UK:(ISBN 9781138624870).
 • Karaiskou, V. (2019), “Visuality and Emotional Governance in the Public Space”, στον τόμο: András Benedek and Kristof Nyíri (eds.), Perspectives of Visual Learning, vol. I: Vision Fulfilled: The Victory of the Pictorial Turn. Series. Budapest: Hungarian Academy of Sciences / Budapest University of Technology and Economics, pp. 93-102. (ISBN: 978-963-313-304-0).
 • Karaiskou, V. (2019), “Deep in Memory: Urban Space and Visuality in Cyprus”, στον τόμο: Kalliopi Fouseki, Torgrim Guttormsen and Grete Swensen (eds.), Heritage and Sustainable Urban Transformations: Deep Cities. UK: Routledge. (ISBN 9781138615274).
 • Karaiskou, V. (2017), “Making visible the invisible: visuality, narrativity and victimhood in Greek Cypriot memorials”, International Journal of Politics, Culture, and Society, 30(4), pp. 399-411.
 • Karaiskou, V. (2014), “Visual Narrations in Public Space: Codifying Memorials in Cyprus”, The International Journal of Social, Political and Community Agendas in the Arts, 8(2), pp. 15-26.

https://ouc.academia.edu/VickyVayiaKaraiskou

https://www.researchgate.net/profile/Vicky_Karaiskou