Sidebar

20
Σαβ, Απρ

Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου (Vicky Karaiskou)

Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου (Vicky Karaiskou)
Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου (Vicky Karaiskou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Δευτέρα/Monday, 10:00-15:00

v.karaiskou@ouc.ac.cy

-
-

English text follows

Η Δρ. Βάγια Καραΐσκου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επί σειρά ετών έχει διδάξει στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚΥ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήματα Αρχιτεκτόνων και Προσχολικής Εκπαίδευσης) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών).

Από το 2022 είναι Διευθύντρια της Έδρας UNESCO στο αντικείμενο “Visual Anticipation and Futures Literacy towards Visual Literacy”. Το 2014 υπήρξε Andrew J. Mellon Distinguished Visitor-in-Residence in the Fine Art στο Macalester College (Saint Paul, MN, USA).

Η ερευνητική δραστηριότητα της Δρος Καραΐσκου αφορά σε θέματα οπτικότητας στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ καλλιτεχνικής και πολιτισμικής παραγωγής και κοινωνίας. Εστιάζει, ειδικότερα, στην πολιτισμική μνήμη, ταυτότητες και οπτικές αφηγήσεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ευρύτερα στον ευρωπαϊκό και μη χώρο, όπως επίσης και σε θέματα συλλογικής μνήμης σε κοινωνίες συγκρούσεων.

Είναι εκπρόσωπος της Κύπρου και μέλος της διαχειριστικής επιτροπής (MC Member) στη Δράση COST “Slow Memory:  Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change” και μέλος των ομάδων εργασιών WG3 “Transformation

of Politics” & WG6 “Training and Capacity Building”. Η τελευταία της έρευνα «Το μέλλον του παρελθόντος» (“Futures of the Past”), το οποίο σχετίζεται, επίσης, με το ερευνητικό αντικείμενο της Έδρας UNESCO, διερευνά πώς η πολιτισμική κληρονομιά και η συλλογική μνήμη διαμορφώνει τον τρόπο σκέψης και δράσης μας. Η μικρού μήκους ταινία της Trojan Women (2022) και το BABELproject είναι τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.

Περισσότερα για τη δουλειά της στο https://www.ouc.ac.cy/index.php/en/profiles/vicky-karaiskou  

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Οπτικότητα
 • Τέχνη και Κοινωνία
 • Πολιτισμικές ταυτότητες
 • Εθνικές ταυτότητες
 • Τέχνη και Εξουσία
 • Συλλογική/πολιτισμική μνήμη
 • Εκδηλώσεις μνήμης

 

SHORT VITA

Dr. Karaiskou is Associate Professor of Art History in the “Cultural Policy and Development” postgraduate programme at the Open University of Cyprus.

She has taught in the BA programme “Studies in Hellenic Culture” at the Open University of Cyprus, the BA programme “Studies in the European Civilization” at the Hellenic Open University, as well as at the University of Thessaly (departments of Architecture and Preschool Education) and University of Patras (department of Theater Studies).

Since 2022, she is the Director of the UNESCO Chair on “Visual Anticipation and Futures Literacy towards Visual Literacy”. In 2014 she was Andrew J. Mellon Distinguished Visitor-in-Residence in the Fine Art at the Macalester College (Saint Paul, MN, USA).

Her research activity concerns issues of visuality in the context of the relations between artistic and cultural production and society. She focuses, in particular, on cultural memory, identities and visual narratives in Greece, Cyprus and abroad, as well as on collective identities in conflict societies.

She is the Cypriot MC Member for the COST Action “Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change” and member of WG3 “Transformation of Politics” & WG6 “Training and Capacity Building”.

Her last research project “Futures of the Past”, which relates to the UNESCO Chair project as well, explores how heritage and collective memory shape our assumptions and dictate our anticipations. Her short film Trojan Women re-imagined (2022) and BABELproject are the most recent outcomes of this project.

She regularly participates in international conferences and publishes in peer reviewed scientific journals and collective volumes. She has published six (6) books relevant to her research field as sole writer.

More on her work at https://www.ouc.ac.cy/index.php/en/profiles/vicky-karaiskou

 

MAIN RESEARCH AREAS

 • Visuality
 • Art and Society
 • Cultural Identities
 • National Identities
 • Art and Power
 • Collective Identities
 • Commemoration
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πολιτισμική Πολιτική και Ανάπτυξη», ΑΠΚΥ (2015-2016 & 2018-).
 • Διευθύντρια της Έδρας UNESCO στον Οπτικό Εγγραμματισμό (2022-2026) https://ouc.ac.cy/unesco-chair
 • Εκπρόσωπος της Κύπρου και μέλος της διαχειριστικής επιτροπής (MC Member) στη Δράση COST “Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change” και μέλος των ομάδων εργασιών WG3 “Transformation of Politics” & WG6 “Training and Capacity Building”.
 • Μέλος του ερευνητικού προγράμματος “Using the Shame/Violence Model to Address the Root Causes of Extremism: An Interdisciplinary Residential Workshop”. Χρηματοδότηση από το Independent Social Research Foundation. Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Ρωμανός Γερόδημος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Bournemouth University, UK (2019-2022).
 • Εξωτερική Αξιολογήτρια Ερευνητικών Προτάσεων Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ελλάδος, Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (2011 κεξ).
 • Μέλος του Art History Expertise Team για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Tuning Educational structures in Europe”, ειδικό έργο “Sectoral Qualifications Framework for the Humanities and the Arts: SQF HUMART” (2010-2012).
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», ΑΠΚΥ (2011-2013).
 • Μέλος της συντακτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού The International Journal of Social, Political and Community Agendas in the Arts, Volume 7, Issue 1, 2013.

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Cultural Policy and Development” (2015-2016 & 2018-present).
 • UNESCO Chair holder on “Visual Anticipation and Futures Literacy towards Visual Literacy” (2022-2026) https://ouc.ac.cy/unesco-chair
 • Cypriot MC Member, COST Action “Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change”. Member of WG3 “Transformation of Politics” & WG6 “Training and Capacity Building”.
 • Participant in the research project “Using the Shame/Violence Model to Address the Root Causes of Extremism: An Interdisciplinary Residential Workshop”. Funded by the Independent Social Research Foundation. Scientific coordinator Dr. Roman Gerodimos, Professor in Global Current Affairs, Bournemouth University, UK (2019-2022).
 • External evaluator of proposals applying for funding under the funding schemes of the Ministry of Culture, Greece (2011-present).
 • Member of the Art History Expertise Team for the “Tuning Educational structures in Europe” European Program, project “Sectoral Qualifications Framework for the Humanities and the Arts: SQF HUMART” (2010-2012).
 • Academic Coordinator of the OUC Undergraduate Programme “Studies in Hellenic Culture” (2011-2013).
 • Associate Editor of The International Journal of Social, Political and Community Agendas in the Arts, Volume 7, Issue 1, 2013.
 • Karaiskou, V. (2022), “Memory landscapes and stories of shame: The coexistence of Greece, Cyprus and Turkey as an affective ‘mission impossible”, In Gerodimos, R. (ed.), Shame: Theory, Practice, Methods, Applications. London: Palgrave Macmillan.
 • Karaiskou, V. (2019), “Nicosia hotspot: Visualities of memory in the Greek Cypriot urban space”, In Sybille, F. and Ristic, M. (eds.), Urban Heritage in Divided Cities. UK: Routledge (ISBN 9781138624870).
 • Karaiskou, V. (2019), “Visuality and Emotional Governance in the Public Space”, In Benedek, A. and Nyíri, K. (eds.), Perspectives of Visual Learning, vol. I: Vision Fulfilled: The Victory of the Pictorial Turn, Series, Budapest: Hungarian Academy of Sciences / Budapest University of Technology and Economics, pp. 93-102 (ISBN: 978-963-313-304-0).
 • Karaiskou, V. (2019), “Deep in Memory: Urban Space and Visuality in Cyprus”, In Fouseki, K., Guttormsen, T. and Swensen, G. (eds.), Heritage and Sustainable Urban Transformations: Deep Cities. UK: Routledge (ISBN 9781138615274).
 • Karaiskou, V. (2017), “Making visible the invisible: visuality, narrativity and victimhood in Greek Cypriot memorials”, International Journal of Politics, Culture, and Society, 30(4), pp. 399-411.
 • Karaiskou, V. (2014), “Visual Narrations in Public Space: Codifying Memorials in Cyprus”, The International Journal of Social, Political and Community Agendas in the Arts, 8(2), pp. 15-26.

http://ouc.academia.edu/VickyVayiaKaraiskou/Academic-Teaching

https://www.researchgate.net/profile/Vicky_Karaiskou