Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ
Σταυρούλα Τσιπλάκου
Σταυρούλα Τσιπλάκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
...
00 357-22 411 922
-

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Δρ. Σταυρούλα Τσιπλάκου σπούδασε Φιλολογία στην Αθήνα και Θεωρητική Γλωσσολογία στα Πανεπιστήμια του Cambridge και του Λονδίνου. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Hull, στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2010 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο ΑΠΚΥ. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πραγματολογία, την κειμενογλωσσολογία και τη γλωσσική ποικιλότητα, αλλά και στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος.

Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει τη μονογραφία Language Policy and Language Planning in Cyprus (Routledge) και το A Grammar of Contemporary Cypriot Greek. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Linguistic Inquiry, Pragmatics, Journal of Pragmatics, Multilingua, Current Issues in Language Planning κ.ά. και έχει εκδώσει τους τόμους Scientia Paedagogica Experimentalis - International Journal of Experimental Research in Education XLV.1: Current Issues in Educational Linguistics και Language Variation: European Perspectives ΙΙ κ.ά. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών για τη Γλώσσα στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων της για τη δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση, συμμετέχει στην ομάδα Πολύδρομο.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Πραγματολογία
 • Ανάλυση Λόγου
 • Κοινωνιογλωσσολογία, διαλεκτολογία, γλωσσική επαφή και αλλαγή
 • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ (2018-σήμερα).
 • Μέλος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ (2018-σήμερα).
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» (2010-σήμερα).
 • Μέλος της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων για το Γλωσσικό Μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2009-2013).
 • Μέλος της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων για το Γλωσσικό Μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (2010- 2012).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Kappler, M. & Tsiplakou, S. (2018), “Two Cypriot koinai? Structural and sociolinguistic considerations”, Mediterranean Language Review, Vol. 25, pp. 75-96.
 • Tsiplakou, S., Ioannidou, Ε. & Hadjioannou, Χ. (2018), “Capitalizing on language variation in Greek Cypriot education”, Linguistics and Education, Vol. 45, pp. 62-71.
 • Tsiplakou, S. (2017), “Imperfect acquisition of a related variety? Residual clefting and what it reveals about (gradient) bilectalism”, Frontiers in Communication, Vol. 2, DOI: https:// doi.org/10.3389/fcomm.2017.00017.
 • Tsiplakou, S. (2016), «’Ακίνδυνη’ εναλλαγή κωδίκων και διαγλωσσικότητα: It’s complicated». Επιστήμες της Αγωγής. Θεματικό Τεύχος 2015, σσ. 140-160.
 • Tsiplakou, S., Armostis, S. & Evripidou, D. (2016), “Coherence ‘in the mix’? Coherence in the face of language shift in Cypriot Greek”, Lingua, 172-173, pp. 10-25.

https://ouc.academia.edu/stav/CurriculumVitae