28
Τρι, Νοε
Σταυρούλα Τσιπλάκου (Stavroula Tsiplakou)
Σταυρούλα Τσιπλάκου (Stavroula Tsiplakou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Προηγούμενη Διάρθρωση)
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Τρίτη/Tuesday, 15:30-20:30

stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy

-
-

Η Δρ. Σταυρούλα Τσιπλάκου σπούδασε Φιλολογία στην Αθήνα και Θεωρητική Γλωσσολογία στα Πανεπιστήμια του Cambridge και του Λονδίνου. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Hull, στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2010 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πραγματολογία, την κειμενογλωσσολογία και τη γλωσσική ποικιλότητα, αλλά και στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος.

Άρθρα της Δρος Τσιπλάκου έχουν δημοσιευτεί στα επιστημονικά περιοδικά Lingua, Linguistic Inquiry, Pragmatics, Journal of Pragmatics, Multilingua, Current Issues in Language Planning κ.ά. και έχει εκδώσει τους τόμους: Scientia Paedagogica Experimentalis - International Journal of Experimental Research in Education XLV.1: Current Issues in Educational Linguistics;  Language Variation: European Perspectives ΙΙ; Intermediate Language Varieties. Koinai and Regional Standards in Europe. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών για τη Γλώσσα στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων της για τη δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση, συμμετέχει στην ομάδα  Πολύδρομο.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Πραγματολογία
 • Ανάλυση Λόγου
 • Κοινωνιογλωσσολογία, διαλεκτολογία, γλωσσική επαφή και αλλαγή
 • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία

 

English text follows

SHORT VITA

Stavroula Tsiplakou is Associate Professor of Linguistics and Academic Coordinator of the M.A.Programme in Greek Linguistics and Literature at the Open University of Cyprus. She holds a B.A. in Greek Literature from the University of Athens, an M.Phil. in Linguistics from the University of Cambridge and a Ph.D. in Linguistics from the School of Oriental and African Studies, University of London.

Prior to her appointment at the Open University of Cyprus in 2010 she taught at the University of Hull, at Simon Fraser University and at the University of Cyprus. Her research areas include pragmatics, sociolinguistics and educational linguistics. She has published in Linguistic Inquiry, Pragmatics, Journal of Pragmatics, Multilingua, Current Issues in Language Planning. She has edited Scientia Paedagogica Experimentalis - International Journal of Experimental Research in Education XLV.1: Current Issues in Educational Linguistics and Language Variation: European Perspectives ΙΙ. She has co-authored the national curricula for language in Cyprus and in Greece, and she has produced digital platforms for teaching Greek as a second language. She is a member of Polydromo, an academic and action group for multilingual education.

MAIN RESEARCH AREAS

• Pragmatics

• Discourse Analysis

• Sociolinguistics, dialectology, language contact and language change

• Educational Linguistics

 • Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ (2021-).
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», ΑΠΚΥ (2010-2018, 2022-).
 • Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΑΠΚΥ (2018-2021).
 • Μέλος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ (2018-2019).
 • Μέλος της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων για το Γλωσσικό Μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2009-2013).
 • Μέλος της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων για το Γλωσσικό Μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (2010-2012).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Deputy Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, OUC (2018-2019).
 • Member of the University Council (2018-present).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Greek Linguistics and Literature" (2010-present).
 • Member of the Committee for the reform of Language Curricula for Primary and Secondary Education, Cyprus Ministry of Education and Culture (2009-2013).
 • Member of the Committee for the reform of Language Curricula for Primary and Secondary Education, Hellenic Ministry of Education (2010-2012).
 • Τsiplakou, S. (2021), “Diglossia”, in Stanlaw, J. (ed.), The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology, John Wiley & Sons, Inc.
 • Cerrutti, M. & Tsiplakou, S. (2020) (eds.), Intermediate Language Varieties. Koinai and Regional Standards in Europe. Studies in Language Variation, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Ioannidou, E., Karatsareas, P., Lytra, V. & Tsiplakou, S. (2020), Why and how to integrate non-standard linguistic varieties into education: Cypriot Greek in Cyprus and the UK. Policy Paper. Languages, Society and Policy.
 • Tsiplakou, S. (2019), “Pratiques d’alternance linguistique ou pédagogie du translanguaging? Une etude de cas dans deux classes à Chypre”, In Van Mensel, L. & Hélot, Ch. (eds.), “Le multilinguisme en contexte éducatif au XXIe siècle: perspectives critiques”, Les Cahiers Ιnternationaux de Sociolinguistique, 16, pp. 95-116.
 • Kappler, M. & Tsiplakou, S. (2018), “Two Cypriot koinai? Structural and sociolinguistic considerations”, Mediterranean Language Review, Vol. 25, pp. 75-96.
 • Tsiplakou, S., Ioannidou, Ε. & Hadjioannou, X. (2018), “Capitalizing on language variation in Greek Cypriot education”, Linguistics and Education, Vol. 45, pp. 62-71.
 • Tsiplakou, S. (2017), “Imperfect acquisition of a related variety? Residual clefting and what it reveals about (gradient) bilectalism”, Frontiers in Communication, Vol. 2.
 • Tsiplakou, S., Armostis, S. & Evripidou, D. (2016), “Coherence ‘in the mix’? Coherence in the face of language shift in Cypriot Greek”, Lingua, 172-173, pp. 10-25.

https://ouc.academia.edu/stav/CurriculumVitae