Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ
Σταυρούλα Τσιπλάκου (Stavroula Tsiplakou)
Σταυρούλα Τσιπλάκου (Stavroula Tsiplakou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Τρίτη/Tuesday, 15:30-20:30
...
-
-

Η Δρ. Σταυρούλα Τσιπλάκου σπούδασε Φιλολογία στην Αθήνα και Θεωρητική Γλωσσολογία στα Πανεπιστήμια του Cambridge και του Λονδίνου. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Hull, στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2010 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο ΑΠΚΥ. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πραγματολογία, την κειμενογλωσσολογία και τη γλωσσική ποικιλότητα, αλλά και στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος.

Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει τη μονογραφία Language Policy and Language Planning in Cyprus (Routledge) και το A Grammar of Contemporary Cypriot Greek. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Linguistic Inquiry, Pragmatics, Journal of Pragmatics, Multilingua, Current Issues in Language Planning κ.ά. και έχει εκδώσει τους τόμους Scientia Paedagogica Experimentalis - International Journal of Experimental Research in Education XLV.1: Current Issues in Educational Linguistics και Language Variation: European Perspectives ΙΙ κ.ά. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών για τη Γλώσσα στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων της για τη δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση, συμμετέχει στην ομάδα Πολύδρομο.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Πραγματολογία
 • Ανάλυση Λόγου
 • Κοινωνιογλωσσολογία, διαλεκτολογία, γλωσσική επαφή και αλλαγή
 • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία

 

English text follows

SHORT VITA

Stavroula Tsiplakou is Associate Professor of Linguistics and Academic Coordinator of the M.A.Programme in Greek Linguistics and Literature at the Open University of Cyprus. She holds a B.A. in Greek Literature from the University of Athens, an M.Phil. in Linguistics from the University of Cambridge and a Ph.D. in Linguistics from the School of Oriental and African Studies, University of London.

Prior to her appointment at the Open University of Cyprus in 2010 she taught at the University of Hull, at Simon Fraser University and at the University of Cyprus. Her research areas include pragmatics, sociolinguistics and educational linguistics. She has published in Linguistic Inquiry, Pragmatics, Journal of Pragmatics, Multilingua, Current Issues in Language Planning. She has edited Scientia Paedagogica Experimentalis - International Journal of Experimental Research in Education XLV.1: Current Issues in Educational Linguistics and Language Variation: European Perspectives ΙΙ. She has co-authored the national curricula for language in Cyprus and in Greece, and she has produced digital platforms for teaching Greek as a second language. She is a member of Polydromo, an academic and action group for multilingual education.

MAIN RESEARCH AREAS

• Pragmatics

• Discourse Analysis

• Sociolinguistics, dialectology, language contact and language change

• Educational Linguistics

 • Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ (2018-σήμερα).
 • Μέλος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ (2018-σήμερα).
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» (2010-σήμερα).
 • Μέλος της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων για το Γλωσσικό Μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2009-2013).
 • Μέλος της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων για το Γλωσσικό Μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (2010- 2012).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Deputy Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, OUC (2018-2019).
 • Member of the University Council (2018-present).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Greek Linguistics and Literature" (2010-present).
 • Member of the Committee for the reform of Language Curricula for Primary and Secondary Education, Cyprus Ministry of Education and Culture (2009-2013).
 • Member of the Committee for the reform of Language Curricula for Primary and Secondary Education, Hellenic Ministry of Education (2010-2012).
 • Kappler, M. & Tsiplakou, S. (2018), “Two Cypriot koinai? Structural and sociolinguistic considerations”, Mediterranean Language Review, Vol. 25, pp. 75-96.
 • Tsiplakou, S., Ioannidou, Ε. & Hadjioannou, Χ. (2018), “Capitalizing on language variation in Greek Cypriot education”, Linguistics and Education, Vol. 45, pp. 62-71.
 • Tsiplakou, S. (2017), “Imperfect acquisition of a related variety? Residual clefting and what it reveals about (gradient) bilectalism”, Frontiers in Communication, Vol. 2, DOI: https:// doi.org/10.3389/fcomm.2017.00017.
 • Tsiplakou, S. (2016), «’Ακίνδυνη’ εναλλαγή κωδίκων και διαγλωσσικότητα: It’s complicated». Επιστήμες της Αγωγής. Θεματικό Τεύχος 2015, σσ. 140-160.
 • Tsiplakou, S., Armostis, S. & Evripidou, D. (2016), “Coherence ‘in the mix’? Coherence in the face of language shift in Cypriot Greek”, Lingua, 172-173, pp. 10-25.

https://ouc.academia.edu/stav/CurriculumVitae