23
Σαβ, Σεπ
 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ695
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΕΝΔ511 Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη ΕΝΔ512 Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Η Ειδησεογραφία ΕΝΔ521 Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη ΕΝΔ522 Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END695.gr.pdf

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.
 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ696
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΕΝΔ695 Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END696.gr.pdf

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.
 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ701Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ701Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ614
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον φοιτητή/φοιτήτρια στη σύγχρονη, ψηφιακή δημοσιογραφία. Να μπορεί να λειτουργεί με άνεση και επάρκεια στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει την ποιοτική δημοσιογραφία. Περιγράφεται η εποχή της οπτικοακουστικής πληροφορίας όπως ορίζεται από μια πληθώρα εργαλείων που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στους παραγωγούς και καταναλωτές ενημέρωσης: κινούμενη και στατική εικόνα σε υπολογιστές, tablets και κινητά τηλέφωνα, ήχος που μεταδίδεται ζωντανά ή από πηγή η οποία έχει αποθηκευτεί. Η χρήση της δημοσιογραφίας των δεδομένων αναβαθμίζει το δημοσιογραφικό προϊόν χαρίζοντάς του εγκυρότητα, ακρίβεια και υποστήριξη, επιτρέποντας να φτάσει ακόμη και σε απαιτητικά κοινά. Η τάση σύγκλισης των διαφορετικών Μέσων δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και νέες πραγματικότητες σε όλη την κλίμακα της ενημέρωσης και προπαντός στο περιεχόμενο. Η κυρίαρχη τάση είναι το κείμενο να διαπλέκεται, να εναλλάσσεται και να υποστηρίζεται από ψηφιακό υλικό (video, tweets, hyperlinks, links, εικόνες, κ.α.) με στόχο όχι απλά και μόνο αισθητικό (να «εμπλουτίζονται» τα μεγάλα κείμενα, ώστε να μην κουράζουν τον αναγνώστη) αλλά να τεκμηριώνεται καλύτερα η άποψη ή η κάλυψη του δημοσιογράφου και να βελτιώνεται η εμπειρία του αναγνώστη. Τέλος μέσω ενός ολοκληρωμένου δημοσιογραφικού project ο/η αυριανός/ή δημοσιογράφος θα μπορεί μόνος/η της να δημιουργεί ένα πλήρες σχέδιο αναλόγως της είδησης και του θέματος, της επιλογής του κόστους σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους και των καναλιών διάχυσης που ταιριάζουν από άποψη περιεχομένου ή κόστους.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

1.         Στην εποχή της οπτικοακουστικής πληροφορίας.

2.         Στη δημοσιογραφία των δεδομένων.

3.         Στον οδικό χάρτη της ψηφιοποίησης.

4.         Στο ολοκληρωμένο δημοσιογραφικό project.

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ613
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να φέρει σε επαφή τον/την αυριανό/η δημοσιογράφο με τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις που οφείλει να κατέχει καλά κάθε επαγγελματίας προκειμένου όχι απλώς να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές απαιτήσεις, αλλά επίσης να μπορεί να ανανεώνει τις γνώσεις του/της και να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές αλλαγές. Αρχικά παρουσιάζει τα μυστικά και τις τεχνικές του ρεπορτάζ, με γνώμονα την πληρέστερη κάλυψη του θέματος και της μεταφοράς στον πολίτη των απαραίτητων εκείνων σφαιρικών και έγκυρων πληροφοριών που επιτρέπουν να σχηματίζει μια στέρεη άποψη. Κεντρική θέση στο δημοσιογραφικό έργο έχει η συνέντευξη, ως το εργαλείο εκείνο που επιτρέπει όχι μόνο στον λειτουργό της ενημέρωσης, αλλά και στον ίδιο τον πολίτη μέσω του λειτουργού, να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο και να συνομιλήσει με πρόσωπα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Ξεχωριστή θέση σε κάθε είδους μέσο ενημέρωσης διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ και κατ’ επέκταση το nation branding. Ο τρόπος παρουσίασης μιας είδησης δεν είναι ούτε αυτονόητος, ούτε δεδομένος. Κάθε Μέσο, από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο, μέχρι την τηλεόραση και το διαδίκτυο, έχει του δικούς του κανόνες παρουσίασης. Τέλος, η σημασία της λειτουργίας του δημοσιογράφου ως επιχειρηματία επιβάλλεται από την πτώση των κυκλοφοριών εφημερίδων και περιοδικών, τη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης και τη διάβρωση των εργασιακών σχέσεων στη δημοσιογραφία, όπως αντανακλάται στη μείωση των αμοιβών και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα προσφέρει τα θεμέλια για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

1.         Στο ρεπορτάζ χωρίς σύνορα

2.         Στις τεχνικές συνέντευξης

3.         Στην ταξιδιωτική δημοσιογραφία και στο nation branding

4.         Στις τεχνικές και στα εργαλεία περιεχομένου

5.         Στον δημοσιογράφο entrepreneur

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ524
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να προσφέρει στον φοιτητή/φοιτήτρια εκείνες τις αφετηριακές, θεωρητικές γνώσεις που θα του επιτρέψουν να ασκήσει το επάγγελμα της δημοσιογραφίας. Να κατανοήσει το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η δημοσιογραφία.

Αρχικά να αντιληφθεί τις αντιφάσεις μέσα από τις οποίες διέρχεται το δημοσιογραφικό μήνυμα, που σχετίζονται πρωτίστως με το οικονομικό – επιχειρηματικό τοπίο της Ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που δεν μένει απαράλλαχτο στη ροή του χρόνου. Η ενημέρωση ωστόσο, ως όλον κι ως κάθε μέρος ξεχωριστά (ένα άρθρο, μια κάλυψη, μια ανάρτηση, κοκ), με σταθερότητα υποχρεώνεται να ισορροπεί ανάμεσα στους όρους που εγγυώνται την ασφαλή επιχειρηματική λειτουργία του Μέσου και στην όσο το δυνατόν πιο σφαιρική και αντιπροσωπευτική ενημέρωση των πολιτών. Η ίδια διελκυστίνδα παρατηρείται κι απέναντι στην πολιτική εξουσία με τις εναλλαγές στην κυβέρνηση κι άλλα κέντρα εξουσίας (από τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι διεθνείς οργανισμούς) να δοκιμάζουν την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία κάθε μέσου και κάθε λειτουργού. Περιγράφοντας την πολιτική και οικονομική λειτουργία της Ενημέρωσης αυτό που επιδιώκεται είναι να γίνουν αντιληπτοί οι αντικειμενικοί περιορισμοί κι οι δοκιμασμένες πρακτικές υπέρβασής τους ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατό πιο αντικειμενική ενημέρωση.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

1. Πολιτική και οικονομική γεωγραφία της Ενημέρωσης

2. Κριτική σκέψη στην εποχή της μετα-αλήθειας

3. Ερευνητική δημοσιογραφία, συγκέντρωση πηγών, μεθοδολογία αξιολόγησης και τεκμήρια

4. Γνώση, γραφή και έκφραση στη Δημοσιογραφία

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ612
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τουςφοιτητές στη μεθοδολογία και στις τεχνικές της υλοποίησης ενός πλάνου ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ με έμφαση στην παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου, καθιστώντας τους αυτοδύναμους επαγγελματίες στους διαφορετικούς τομείς εφαρμογής της. Δίνει έμφαση στο συνδυασμό έρευνας, θεωρίας και πράξης, προετοιμάζοντας τους φοιτητές να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων και να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις σύγχρονες προκλήσεις στους διαφορετικούς τομείς και κλάδους της στρατηγικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Οι φοιτητές, μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας και έχοντας αναπτύξει δεξιότητες στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης, θα μπορούν να εφαρμόζουν τη θεωρία σε πραγματικές καταστάσεις.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στα παρακάτω:

 • Σύνδεση της επικοινωνίας με το μάρκετινγκ
 • Εισαγωγή στο branding
 • Προσδιορισμός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Δημιουργική γραφή σε παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα
 • Πλατφόρμες και είδη διαδικτυακής διαφήμισης
 • Ψηφιακό Γραφείο Τύπου: παραγωγή και διάχυση παραδοσιακών,ψηφιακών και πολυμεσικών Δελτίων Τύπου
 • Υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ περιεχομένου
 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ611
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η παρούσα Θεματική Ενότητα μελετά την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στον σχεδιασμό την και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας επικοινωνίας στοχεύοντας να εξοπλίσει τους φοιτητές με την απαραίτητη γνώση, αλλά και με δεξιότητες- μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πράξης- προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προκλήσεων. Σκοπός της Θ.Ε. είναι αφενός η κατανόηση του δυναμικά εξελισσόμενου περιβάλλοντος, στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί ο σύγχρονος σύμβουλος επικοινωνίας, αλλά και η απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων που αφορούν συγκεκριμένα εργαλεία. Μετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να συνδυάζουν τα διαφορετικά εργαλεία της ψηφιακής επικοινωνίας με στόχο την προσέλκυση και διάδραση πολλαπλών ακροατηρίων και να διαμορφώνουν ένα επιτυχημένο μείγμα πολυμεσικού περιεχομένου στο πλαίσιο μιας επιτυχημένης επικοινωνιακής εκστρατείας.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στα παρακάτω:

 • Η διαμόρφωση του πεδίου της επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή.
 • Εταιρικές ιστοσελίδες και επικοινωνία στις μηχανές αναζήτησης
 • Επικοινωνία μέσω email και newsletter.
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Επικοινωνία μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών.
 • Επικοινωνία στην εποχή του mobile.
 • Χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding).
 • Μέτρηση και αξιολόγηση μιας καμπάνιας ψηφιακής επικοινωνίας.
 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ523
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της θεματικής ενότητας (ΘΕ) είναι εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη μεθοδολογία και τις τεχνικές της Στρατηγικής Επικοινωνίας, καθιστώντας τους αυτοδύναμους επαγγελματίες στους διαφορετικούς τομείς εφαρμογής της. Ειδικότερα, επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με ένα πολύτιμο γνωστικό κεφάλαιο και μια σειρά από θεμελιώδεις πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να καταστρώνουν ολοκληρωμένα πλάνα στρατηγικής Επικοινωνίας για διαφορετικά πεδία της εφαρμοσμένης Επικοινωνίας και ανάλογα με τη συγκεκριμένη κάθε φορά επικοινωνιακή περίσταση. Ο κύριος στόχος της ΕΔΜ523 εδράζεται στην ανάγκη για αρτιότερη, συστηματικότερη και σφαιρική μελέτη των σύγχρονων προκλήσεων στο πεδίο της επικοινωνίας και μιας αποτελεσματικότερης αντιμετώπισής τους με την αξιοποίηση του στρατηγικού στοχασμού και της δύναμης της επικοινωνίας.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Η έννοια του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Στρατηγικής Επικοινωνία: Βασικές Αρχές και Στάδια Εκπόνησης Ολοκληρωμένων Πλάνων Επικοινωνίας
 • Η Σημασία του Κοινού στη Στρατηγική Επικοινωνία
 • Σχεδιασμός Μέσων Επικοινωνίας /Media Planning/ Στρατηγικές, Τακτικές και Προγράμματα Δράσης
 • Εικόνα και Παρουσία στον Δημόσιο Χώρο / Media Relations
 • Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Πολιτική Επικοινωνία
 • Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Πολιτιστική Επικοινωνία
 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ513
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της θεματικής ενότητας (ΘΕ) είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με θεμελιώδεις έννοιες, ορισμούς, θεωρίες και προβληματικές του πεδίου της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, με καίρια εφαρμογή στην καθημερινότητα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου βίου. Στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν οι επαγγελματίες της επικοινωνίας τις λανθάνουσες θεωρίες τους, να τις καταστήσουν επιδεκτικές αλλαγής και να μετατραπούν σε στοχαστικο-κριτικούς λειτουργούς της επικοινωνίας. Συγκεράζοντας επιστημονικές πηγές από τους τομείς της θεωρίας της επικοινωνίας και των ΜΜΕ, της θεωρίας των Ειδήσεων, των ερμηνευτικών πλαισίων, της αφηγηματικότητας, των επιδράσεων των ΜΜΕ και της κοινωνιολογίας των Νέων Μέσων, αλλά και πηγές σχετικές με επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, η ΘΕ θεμελιώνει τον στρατηγικό στοχασμό σε κλασικές και σύγχρονες θεωρίες, ενώ παράλληλα παρέχει λειτουργικές γνώσεις για την εφαρμογή τους τόσο στο επίπεδο της ανάλυσης του πεδίου όσο και σε αυτό του σχεδιασμού και της εφαρμοσμένης επικοινωνίας.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Η Γραμματική της Επικοινωνίας και της Ενημέρωσης: κεντρικοί μηχανισμοί και θεμελιώδεις διαδικασίες στη λειτουργία των σύγχρονων ΜΜΕ
 • Η λειτουργία των Πλαισίων στη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία
 • Νέος Δημόσιος Λόγος και η δυναμική της Αφήγησης (Storytelling) στη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία: απειλή ή συνέργεια;
 • Νέες Επιδράσεις των Μέσων: θεωρητικές κατανοήσεις και ερευνητικά δεδομένα
 • Σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις στο πεδίο της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας

Περισσότερα Άρθρα …