25
Τρι, Ιουν

ΕΝΔ612: Επικοινωνία και Μάρκετινγκ Περιεχομένου: Σχεδιασμός και Υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ612
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ523
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END612.gr_11.2023.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να εκπαιδεύσει ΤΙς/τους φοιτΉΤΡΙΕς/-ητές στη μεθοδολογία και στις τεχνικές της υλοποίησης ενός πλάνου ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ με έμφαση στην παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου, καθιστώντας τους αυτοδύναμους επαγγελματίες στους διαφορετικούς τομείς εφαρμογής της. Δίνει έμφαση στον συνδυασμό έρευνας, θεωρίας και πράξης, προετοιμάζοντας τις/τους φοιτήτριες/-ητές να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων και να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις σύγχρονες προκλήσεις στους διαφορετικούς τομείς και κλάδους της στρατηγικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ.

Οι φοιτήτριες/-ητές, μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας και έχοντας αναπτύξει δεξιότητες στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης, θα μπορούν να εφαρμόζουν τη θεωρία σε πραγματικές καταστάσεις.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στα παρακάτω:

 • Σύνδεση της επικοινωνίας με το μάρκετινγκ
 • Εισαγωγή στο branding
 • Προσδιορισμός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Δημιουργική γραφή σε παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα
 • Πλατφόρμες και είδη διαδικτυακής διαφήμισης
 • Ψηφιακό Γραφείο Τύπου: παραγωγή και διάχυση παραδοσιακών,ψηφιακών και πολυμεσικών Δελτίων Τύπου
 • Υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ περιεχομένου