19
Κυρ, Μάι

ΕΝΔ523: Στρατηγική Επικοινωνία

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ523
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END523.gr_11.2023.pdf

Στόχος της θεματικής ενότητας (ΘΕ) είναι εκπαιδεύσει τις/τους φοιτήτριες/-ητές στη μεθοδολογία και τις τεχνικές της Στρατηγικής Επικοινωνίας, καθιστώντας τις/τους αυτοδύναμες/ους επαγγελματίες στους διαφορετικούς τομείς εφαρμογής της. Ειδικότερα, επιδιώκει να εφοδιάσει τις/τους φοιτήτριες/-ητές με ένα πολύτιμο γνωστικό κεφάλαιο και μια σειρά από θεμελιώδεις πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες που θα τις/τους επιτρέψουν να καταστρώνουν ολοκληρωμένα πλάνα στρατηγικής Επικοινωνίας για διαφορετικά πεδία της εφαρμοσμένης Επικοινωνίας και ανάλογα με τη συγκεκριμένη κάθε φορά επικοινωνιακή περίσταση. Ο κύριος στόχος της ΕΔΜ523 εδράζεται στην ανάγκη για αρτιότερη, συστηματικότερη και σφαιρική μελέτη των σύγχρονων προκλήσεων στο πεδίο της επικοινωνίας και μιας αποτελεσματικότερης αντιμετώπισής τους με την αξιοποίηση του στρατηγικού στοχασμού και της δύναμης της επικοινωνίας.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Η έννοια του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Στρατηγικής Επικοινωνία: Βασικές Αρχές και Στάδια Εκπόνησης Ολοκληρωμένων Πλάνων Επικοινωνίας
 • Η Σημασία του Κοινού στη Στρατηγική Επικοινωνία
 • Σχεδιασμός Μέσων Επικοινωνίας / Media Planning/ Στρατηγικές, Τακτικές και Προγράμματα Δράσης
 • Εικόνα και Παρουσία στον Δημόσιο Χώρο / Media Relations
 • Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Πολιτική Επικοινωνία
 • Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Πολιτιστική Επικοινωνία