13
Πεμ, Ιουν

ΕΝΔ611: Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ611
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ523
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END611.gr_11.2023.pdf

Η παρούσα Θεματική Ενότητα μελετά την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας επικοινωνίας, στοχεύοντας να εξοπλίσει τις/τους φοιτήτριες/-ητές με την απαραίτητη γνώση, αλλά και με δεξιότητες- μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πράξης- προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προκλήσεων.

Σκοπός της Θ.Ε. είναι αφενός η κατανόηση του δυναμικά εξελισσόμενου περιβάλλοντος, στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί ο σύγχρονος σύμβουλος επικοινωνίας, αλλά και η απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων που αφορούν συγκεκριμένα εργαλεία. Μετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/-ητές θα είναι σε θέση να συνδυάζουν τα διαφορετικά εργαλεία της ψηφιακής επικοινωνίας με στόχο την προσέλκυση και διάδραση πολλαπλών ακροατηρίων και να διαμορφώνουν ένα επιτυχημένο μείγμα πολυμεσικού περιεχομένου στο πλαίσιο μιας επιτυχημένης επικοινωνιακής εκστρατείας.

Με χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, νέων Μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, στη Θεματική Ενότητα που προσφέρεται στο 2o έτος σπουδών, αναπτύσσονται τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Η διαμόρφωση του πεδίου της επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή.
 • Εταιρικές ιστοσελίδες και επικοινωνία στις μηχανές αναζήτησης.
 • Επικοινωνία μέσω email και newsletter.
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Επικοινωνία μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών.
 • Επικοινωνία στην εποχή του mobile.
 • Χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding).
 • Μέτρηση και αξιολόγηση μιας καμπάνιας ψηφιακής επικοινωνίας.