25
Τρι, Ιουν

ΕΝΔ513: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ513
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END513.gr_11.2023.pdf

Στόχος της θεματικής ενότητας (ΘΕ) είναι να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/-ητές με θεμελιώδεις έννοιες, ορισμούς, θεωρίες και προβληματικές του πεδίου της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, με καίρια εφαρμογή στην καθημερινότητα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου βίου. Στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν οι επαγγελματίες της επικοινωνίας τις λανθάνουσες θεωρίες τους, να τις καταστήσουν επιδεκτικές αλλαγής και να μετατραπούν σε στοχαστικο-κριτικούς λειτουργούς της επικοινωνίας. Συγκεράζοντας επιστημονικές πηγές από τους τομείς της θεωρίας της επικοινωνίας και των ΜΜΕ, της θεωρίας των Ειδήσεων, των ερμηνευτικών πλαισίων, της αφηγηματικότητας, των επιδράσεων των ΜΜΕ και της κοινωνιολογίας των Νέων Μέσων, αλλά και πηγές σχετικές με επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, η ΘΕ θεμελιώνει τον στρατηγικό στοχασμό σε κλασικές και σύγχρονες θεωρίες, ενώ παράλληλα παρέχει λειτουργικές γνώσεις για την εφαρμογή τους τόσο στο επίπεδο της ανάλυσης του πεδίου όσο και σε αυτό του σχεδιασμού και της εφαρμοσμένης επικοινωνίας.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

 • Η Γραμματική της Επικοινωνίας και της Ενημέρωσης: κεντρικοί μηχανισμοί και θεμελιώδεις διαδικασίες στη λειτουργία των σύγχρονων ΜΜΕ
 • Η λειτουργία των Πλαισίων στη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία
 • Νέος Δημόσιος Λόγος και η δυναμική της Αφήγησης (Storytelling) στη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία: απειλή ή συνέργεια;
 • Νέες Επιδράσεις των Μέσων: θεωρητικές κατανοήσεις και ερευνητικά δεδομένα
 • Σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις στο πεδίο της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας