14
Παρ, Ιουν

ΕΝΔ521: Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ521
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΝΔ511
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END521.gr_11.2023.pdf

Στόχος της θεματικής ενότητας (ΘΕ) είναι να βοηθήσει τη/τον φοιτήτρια/-ητή να δει πώς οι κοινωνικές σχέσεις, τόσο υπό όρους επικοινωνιακούς όσο και δημοσιογραφικούς, διέπουν τη λειτουργία της κοινωνίας και επηρεάζει τις σχέσεις ιεραρχίας μέσα σε αυτή. Παράλληλα, να του προσφέρει ένα στιβαρό θεωρητικό πλαίσιο, με βάση το οποίο να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών υποκειμενικών του θεωριών για τα Μέσα επικοινωνίας και τις απαραίτητες ικανότητες και τρόπους σκέψης. Έτσι, θα μπορέσει να θεμελιώσει την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στη δημοσιογραφία και στην εφαρμοσμένη επικοινωνία στο δεύτερο έτος σπουδών, αλλά και να κατανοήσει την έννοια του «ενεργού πολίτη», υπό την έννοια του Εγγραμματισμού στα Μέσα.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

 • Κοινωνιολογία και ο Σύγχρονος Κόσμος.
 • Κοινωνική ψυχολογία και ο Σύγχρονος Κόσμος.
 • Πολιτισμική θεωρία και ο Σύγχρονος Κόσμος.
 • Σημειολογία και ο Σύγχρονος Κόσμος.
 • Θεωρία των επιστημών και ο Σύγχρονος Κόσμος.
 • Δημόσιος λόγος και ο Σύγχρονος Κόσμος