ΕΛΛ423: Γλωσσολογία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ423: Γλωσσολογία

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι :
να προσφέρει στις φοιτήτριες/στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τον κλάδο της Θεωρητικής Γλωσσολογίας
 • να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθόδους γλωσσολογικής περιγραφής της ελληνικής γλώσσας στη συγχρονική και τη διαχρονική της διάσταση
 • να κατανοούν και να αξιολογούν γλωσσολογικές θεωρίες και τις εφαρμογές τους σε φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ423
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 γραπτές εργασίες και 1 εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate