28
Τετ, Φεβ
Τίτλος Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Καθηγητής Θανάσης Χατζηλάκος
Περιγραφή       

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, δηλαδή της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής για τη μάθηση και τη διδασκαλία (Human-Computer Communication in Teaching and Learning). H ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου διεξάγει έρευνα στις εξής περιοχές:

  • Εκπαιδευτική τεχνολογία (Educational Technology).
  • Εξ αποστάσεως μάθηση (Distance learning).
  • Τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση (Technology Enhanced Learning).
  • Κινητή και προσαρμοστική μάθηση (Mobile and adaptive learning).
  • Κίνδυνοι διαδικτύου για παιδιά (Children Internet Safety/Dangers).
  • Εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη (ICT application in didactic practice).
  • Αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής (Human-Computer Interaction).
  • Επικοινωνία ανθρώπου-ρομπότ (Human-Robot Interaction).
  • Γεωπληροφορική (GeoInformatics).
  • Πληροφοριακά συστήματα (Information Systems).
Στοιχεία Επικοινωνίας    00357-22411962Thanasis.Hadzilacos@ouc.ac.cy, Θανάσης Χατζηλάκος 
Εξωτερική Ιστοσελίδα  -