Εκδηλώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
17
Δευ, Ιαν

Εκδηλώσεις ΑΠΚΥ

  • 19 Ιανουαρίου 2022 - 19 Ιανουαρίου 2022
  • Διαδικτυακή συζήτηση μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ

  • 24 Ιανουαρίου 2022 - 24 Ιανουαρίου 2022
  • Τηλεδιάλεξη μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ