Εκδηλώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

08
Πεμ, Δεκ

Εκδηλώσεις ΑΠΚΥ

  • 08 Δεκεμβρίου 2022 - 08 Δεκεμβρίου 2022
  • Τηλεδιάλεξη μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ

  • 08 Δεκεμβρίου 2022 - 08 Δεκεμβρίου 2022
  • Τηλεδιάλεξη μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ

  • 09 Δεκεμβρίου 2022 - 09 Δεκεμβρίου 2022
  • Κεντρικό κτίριο Ελληνικής Τράπεζας με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση

  • 10 Δεκεμβρίου 2022 - 10 Δεκεμβρίου 2022
  • Αίθουσα Αρχείου «Τάσσος Παπαδόπουλος» στο ΡΙΚ (Λευκωσία) με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση