Εκδηλώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

23
Παρ, Οκτ

Εκδηλώσεις ΑΠΚΥ

  • 23 Οκτωβρίου 2020 - 23 Οκτωβρίου 2020
  • Τηλεδιάλεξη μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ

  • 24 Οκτωβρίου 2020 - 24 Οκτωβρίου 2020
  • Διεθνές διαδικτυακό συμπόσιο μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ

  • 26 Οκτωβρίου 2020 - 26 Οκτωβρίου 2020
  • Τηλεδιάλεξη μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ

  • 07 Νοεμβρίου 2020 - 07 Νοεμβρίου 2020
  • Διαδικτυακό σεμινάριο μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ

  • 27 Νοεμβρίου 2020 - 28 Νοεμβρίου 2020
  • Online event μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ