21
Τρι, Μάι

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και δύο καθηγητές του ψηλά στις κατατάξεις του Research.com για το 2023

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) κατατάσσεται στη 2η θέση στην Κύπρο και στην 462η και στην 790η θέση διεθνώς στα πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών της Πληροφορικής αντίστοιχα, σύμφωνα με τον οργανισμό Research.com. Ο Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, και ο Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, συγκαταλέγονται στην 10η έκδοση των κατατάξεων με τους κορυφαίους επιστήμονες διεθνώς στα αντίστοιχα προαναφερόμενα πεδία.

Συγκεκριμένα, ο Καθηγ. Ζεμπύλας, με ερευνητικό ενδιαφέρον στη θεωρία και πολιτική της παιδείας και στα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την ειρήνη, κάτοχος έδρας Commonwealth of Learning στο ΑΠΚΥ, κατατάσσεται στην 1η θέση στην Κύπρο και στην 502η θέση διεθνώς στα πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ο Καθηγ. Μανωλόπουλος, με ερευνητικό ενδιαφέρον που εστιάζει στη διαχείριση δεδομένων, κατατάσσεται στην 1η θέση στην Κύπρο και στη θέση 2.004 θέση διεθνώς στα πεδία των Επιστημών της Πληροφορικής. Η λίστα κατάταξης, η οποία δημοσιεύεται από τον οργανισμό Research.com, βασίζεται σε βιβλιομετρικές αναλύσεις και στοιχεία από πληθώρα πηγών, όπως την OpenAlex και την CrossRef.

Η νέα αυτή διάκριση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και των ακαδημαϊκών του, που συμμετέχουν σε λίστες διεθνούς κατάταξης, επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πορεία και την ουσιώδη παρουσία του ΑΠΚΥ στο ερευνητικό γίγνεσθαι. Ο Καθηγητής και Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Πέτρος Πασιαρδής, μετέφερε θερμά συγχαρητήρια εκ μέρους των Πανεπιστημιακών Αρχών στους Καθηγητές Ζεμπύλα και Μανωλόπουλο για την επιτυχία τους, η οποία κάνει περήφανη την οικογένεια του ΑΠΚΥ. Υπερθεμάτισε, ακόμη, την αναγνώριση του επιστημονικού έργου του ΑΠΚΥ και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του, καθώς και την εστίαση του Πανεπιστημίου στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίηση.

ResearchCom 2023