25
Σαβ, Μάι

Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP): Current Development and Trends in Educational Leadership

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), και συγκεκριμένα το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Educational Leadership and Policy» και το Γραφείο Κινητικότητας του Πανεπιστημίου, διοργανώνουν ένα Blended Intensive Programme (BIP) με τίτλο: «Current Development and Trends in Educational Leadership», στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+. Το BIP θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία μεταξύ 17 και 21 Ιουνίου 2024. Επικεντρώνεται στις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, με έμφαση και στη σχολική ηγεσία, και πραγματεύεται θέματα όπως Edupreneurial Leadership, Εκπαιδευτική Διοίκηση, Ψηφιακές Δεξιότητες και Καινοτομίες, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση κ.ά.

Στην κοινοπραξία υλοποίησης του BIP, το οποίο συντονίζει το ΑΠΚΥ, συμμετέχουν επτά (7) Πανεπιστήμια (University of Primorska, Complutense University of Madrid, Stockholm University, University of Coimbra, Vytautas Magnus University, University of Humanities and Economics in Łódź, University of Rijeka) από επτά (7) χώρες (Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Πολωνία και Κροατία). Εγνωσμένου κύρους καθηγητές και καθηγήτριες στα εν λόγω Πανεπιστήμια θα συμμετάσχουν στο BIP με διαλέξεις και εργαστήρια, ενώ στο πρόγραμμα θα διδάξουν, ακόμη, επιφανείς ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Alpen-Adria-Universität Klagenfurt και το University of Glasgow.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / PDF

Τα BIPs αποτελούν καινοτόμο δράση του προγράμματος Erasmus+. Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της διαδικτυακής συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας.

 

ErasmusBIP EducLeadership 800x400