Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Μαρ
Γεώργιος Παπαϊωάννου (Georgios Papaioannou)
Γεώργιος Παπαϊωάννου (Georgios Papaioannou)
Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
...
ΠΠΑ522: Πολιτιστική Επικοινωνία
Συντονιστής Θ.Ε.