ΟΙΚ428: Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΟΙΚ428: Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα

Η θεματική ενότητα εξετάζει και μελετά την εξέλιξη και το  φιλοσοφικό υπόβαθρο των διαφόρων οικονομικών συστημάτων, τις μεγάλες σχολές σκέψης στη σύγχρονη πολιτική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων Galbraith, Chicago School και  ριζοσπαστική πολιτική οικονομία, τη σύγκριση των θεσμικών δομών και των οικονομικών επιδόσεων σε επιλεγμένες χώρες.

  • Κωδικός: ΟΙΚ428
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -