Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (Νέο) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus