Βιοηθική – Ιατρική Ηθική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus