Τομέας Μελετών και Ειδικών Έργων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

06
Σαβ, Μαρ

Ο Τομέας Μελετών και Ειδικών Έργων προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

  • Στήριξη τομέων στην υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση έργων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοικητική διαχείριση των έργων.
  • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και ανασχεδιασμό διαδικασιών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και τις διαδικασίες αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) των Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Διεκπεραίωση μελετών για προβλέψεις λειτουργικών όγκων, ασκήσεις ανάλυσης ευαισθησίας για λήψη διοικητικών αποφάσεων και άλλων μελετών, όπως επίσης και εκπόνηση άλλων ειδικών έργων και αναλύσεων.