26
Κυρ, Μάι

ΕΔΜ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ511
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια), 10 Δραστηριότητες (1% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Σε διαμετρική αντίθεση με τις σειρήνες της εποχής της υπερ-εξειδίκευσης, ο σύγχρονος δημοσιογράφος και επικοινωνιολόγος οφείλει να διαθέτει μία συνολική εποπτεία των ανθρώπινων και θετικών επιστημών. Η σφαιρική αυτή γνώση αποτελεί όρο, αλλά και προϋπόθεση για την ορθή αντίληψη τόσο της μεγάλης εικόνας και της μακροσκοπικής διάσταση των παραγόντων και μηχανισμών που διαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα, όσο και των δυνάμεων και των τάσεων που τη διέπουν σε μικρο-κλίμακα.


Στην παρούσα θεματική ενότητα ο σπουδαστής θα αποκτήσει την επιστημονική σκευή και την απαραίτητη σφαιρική γνώση που θα του επιτρέψουν αφ’ ενός να κατανοήσει την εξουσία και την ανθρώπινη πολιτική συνθήκη ως φαινόμενα και αφ’ ετέρου να αντιληφθεί τους φυσικούς όρους, τις δυναμικές και το κανονιστικό πλαίσιο της εξουσίας και της πολιτικής στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και δισυπόστατο (ηλεκτρονικό και πραγματικό) κόσμο.