25
Σαβ, Μάι

ΕΔΜ522: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ522
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η παρούσα θεματική εξοικειώνει τους φοιτητές με τον πυρήνα των θεωριών που αφορούν τις επιδράσεις των μέσων επικοινωνίας και τις σχέσεις τους, καθώς και τις ερευνητικές μεθόδους που επιτρέπουν τη διερεύνηση αυτών των επιδράσεων.  Οι επιδράσεις των μέσων επικοινωνίας εξετάζονται στο  επιστημονικό πλαίσιο της ενδοκρατικής, αλλά και της διεθνούς πολιτικής επικοινωνίας.