25
Σαβ, Μάι

ΕΔΜ624: Ψηφιακή παραγωγή περιεχομένου

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ624
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία), 10 δραστηριότητες (1% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (50%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η νέα ψηφιακή εποχή επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε την ίδια την πληροφορία. Μέσω ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών Web 2.0, ο χρήστης γίνεται πια παραγωγός ψηφιακού περιεχομένου. Η χρήση και σωστή αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων όμως, απαιτεί πλήρη κατανόηση του μέσου και κατ’ επέκταση, εμβάθυνση στις σύγχρονες ιστορικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις και προεκτάσεις των μέσων αυτών.