25
Σαβ, Μάι

ΕΔΜ614: Ψηφιακή αφήγηση

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ614
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια), 10 δραστηριότητες (1% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (50%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Κατά πολλούς η ψηφιακή αφήγηση αφορά μια σύγχρονη μορφή τέχνης, μια υβριδική μορφή επικοινωνίας κατά την οποία η παραδοσιακή εξιστόρηση, η κλασική αφήγηση μιας προσωπικής ιστορίας, ενός συμβάντος, ενός κοινωνικού στιγμιότυπου, αλλάζει μορφή, μεταβαίνει στον ψηφιακό κόσμο και επανανοηματοδοτείται στη βάση διαμεσικών και πολυμεσικών εφαρμογών. Η δημοσιογραφική πρακτική είναι κομμάτι της ψηφιακής αφήγησης και η παρούσα θεματική ενότητα έρχεται να το επισημάνει με τη βοήθεια διεπιστημονικών μεθόδων προσέγγισης.